Wykaz publikacji naukowych Zakładu Zdrowia i Środowiska

2015

  1. H. Colleran, G. Jasieńska, I. Nenko, A. Galbarczyk, R. Mace 2015 "Fertility decline and the changing dynamics of wealth, status and inequality" Proceedings of the Royal Society B (w druku)
  2. M. Klimek, A. Galbarczyk, H. Colleran, I. Thune, P. T. Ellison, A. Ziomkiewicz–Wichary, G. Jasieńska 2015 "Digit ratio (2D:4D) does not correlate with daily 17β–estradiol and progesterone concentrations in healthy women of reproductive age" American Journal of Human Biology (w druku)
  3. K. Puskarczyk, A. Galbarczyk, M. Klimek, I. Nenko, L. Odrzywołek, G. Jasieńska 2015 "Being born after your brother is not a disadvantage: Reproductive success does not depend on the sex of the preceding sibling" American Journal of Human Biology (w druku)
  4. A. Merklinger-Gruchala, G. Jasieńska, M. Kapiszewska "Short interpregnancy interval and low birth weight: a role of parity" American Journal of Human Biology (w druku) G. Jasieńska, P.T. Ellison, A. Galbarczyk, M. Jasienski, M. Kalemba-Drozdz, M. Kapiszewska, I. Nenko, I. Thune, A. Ziomkiewicz 2015 "Apolipoprotein E (ApoE) polymorphism is related to differences in potential fertility in women: a case of antagonistic pleiotropy?" Proceedings of the Royal Society B (w druku)
  5. H. Frydenberg, A. Iversen, A.-S. Furberg, V.G. Flote, S. Espetvedt Finstad, A. McTiernan,  G. Ursin, T. Wilsgaard, P.T. Ellison, G. Jasieńska, I. Thune 2015 "Cycling endogenous estrogen and progesterone vary by mammographic density phenotypes in premenopausal women". European Journal of Cancer Prevention (w druku)

2014

1. Klimek M, Galbarczyk A, Nenko I, Alvarado L.C, Jasieńska G. Digit ratio (2D:4D) as an indicator of body size, testosterone concentration and number of children in human males Annals of Human Biology
2. Colleran H, Jasieńska G, Nenko I, Galbarczyk A, Mace  R. Community level education accelerates the cultural evolution of fertility decline. Proceedings of the Royal Society B (w druku)
3. Nenko I, Hayward AD, Lummaa V. The effect of socio-economic status and food availability on first birth interval in a preindustrial human population. Proceedings of the  Royal Society B - Biological Sciences. 2014; 281: 2013 - 2319M.
Jasieński, G. Jasieńska 2014 „Nature-nurture interaction is ubiquitous, essential, but elusive" Current Anthropology 55: 541-542
4.The Global Burden of Metabolic Risk Factors for Chronic Diseases Collaboration 2014"Cardiovascular disease, chronic kidney disease, and diabetes mortality burden of cardiometabolic risk factors from 1980 to 2010: a comparative risk assessment" The Lancet Diabetes & Endocrinology 2: 634 - 647

2013

1. Jasieńska G. The Fragile Wisdom. An Evolutionary View on Women's Biology and Health. Harvard University Press. Cambridge, USA
2. Danaei G, et al. (Jasieńska G: corporate author) The global cardiovascular risk transition: associations of four metabolic risk factors with national income, urbanization, and western diet in 1980 and 2008.Circulation 2013; 127: 1493–1502
3. Galbarczyk A, Jasieńska  G. Timing of natural menopause covaries with timing of birth of a first daughter: evidence for a mother-daughter evolutionary contract?. HOMO - Journal of Comparative Human Biology. 2013; 64: 228-232
4. Clancy K. B. H, Klein L. D, Ziomkiewicz A, Nenko I, Jasieńska G, Bribiescas R. G.  Relationships between biomarkers of inflammation, ovarian steroids, and age at menarche in a rural Polish sample. American Journal of Human Biology. 2013; 25: 389–398
5. Kapiszewska M, Merklinger-Gruchała A, Jasieńska G. The modulating influence of tea polyphenols on estrogen metabolism in Asian and Caucasian Populations: Breast cancer prevention. W: Tea in Health and Disease Prevention, Preedy V. (eds) Academic Press, London UK. 2013; 551-562
6. Nenko I, Jasieńska G. First birth interval, an indicator of energetic status, is a predictor of lifetime reproductive strategy. American Journal of Human Biology. 2013; 25: 78-82
7. Barrett E. S, Tran V, Thurston S, Jasieńska G, Furberg A.-S, Ellison P. T, Thune I. Marriage and motherhood are associated with lower testosterone concentrations in women. Hormones and Behavior. 2013; 63: 72-79
8. Torris C, Thune MD. I, Emaus A, Finstad S.E, Bye A, Furberg MD. A.S, Barrett E,  Jasieńska G, Ellison P, Hjartåker  A. Duration of lactation, maternal metabolic profile and body composition in the Norwegian EBBA I-study. Breastfeeding Medicine. 2013; 8: 8-15
9. Klimek M. Karmienie piersią kontra otyłość, Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2013;3
10. Frączek P, Jabłońska M, Pawlikowski J. Medyczne, etyczne, prawne i społeczne aspekty badań prenatalnych w Polsce, Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(2): 103-109
11. Gibas B. Opieka nad chorym dzieckiem w szpitalu. Zadania i funkcje pielęgniarki. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2013; 6
12. Seń M, Zawartka A, Gibas B. Poziom wiedzy studentek Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego na temat profilaktyki raka sutka. W: Obszary zagrożeń zdrowia człowieka we współczesnej cywilizacji. Mucha D. Zięba R. (red). Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, wyd. PPWSZ w Nowym Targu. 2013; 431-442.
13. Gibas B, Huras H. Szkoła rodzenia w przygotowaniu do porodu naturalnego. W: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny, tom I, Wojtal M., Żurawicka D. (red). Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, wyd. Instytut Śląski. 2013; 121-132.
14. Gibas B. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in girls aged 14-15 years. W: Students' Science Conference, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2013; 313-318

2012

1. Jasieńska G, Jasieński M, Ellison P.T. Testosterone levels correlate with the number of children in human males, but the direction of the relationship depends on paternal education. Evolution and Human Behavior. 2012; 33: 665-671
2. Ziomkiewicz A, Pawłowski B, Ellison P.T, Lipson S.F, Jasieńska G. Higher luteal progesterone is associated with low levels of premenstrual aggressive behavior and fatigue Biological Psychology. 2012; 91: 376-382
3. Ziomkiewicz A, Wichary S, Bochenek D, Pawłowski B, Jasieńska G. Temperament and ovarian reproductive hormones in women: evidence from a study during the entire menstrual cycle. Hormones and Behavior. 2012; 61: 535-540
4. Iversen A, Thune I, Makar K.W, Wilsgaard T, Ellison P.T, Jasieńska G. et al. Genetic polymorphism CYP17 rs2486758 and metabolic risk factors predict daily salivary 17-beta estradiol concentrations in healthy premenopausal Norwegian women. The EBBA-I Study. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2012; 97: E852-857
5. Lima-Pereira P, Bermudez - Tamayo C, Jasieńska G. Use of the Internet as a source of health information amongst participants of antenatal classes. Journal of Clinical Nursing. 2012; 21: 322-330
6. Stevens G. A, Singh G. M, Lu Y, Danaei G, Lin J. K, Finucane M. M. et al. and the Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group (Jasieńska G: Country Data Group). National, regional, and global trends in adult overweight and obesity prevalences. Population Health Metrics. 2012; 10: 22
7. Malinowska-Cieślik M. Dobre praktyki w programach prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili II. 2012; 109: 54-63.
8. Balcerzak B, Ścibor M,  Malinowska-Cieślik M. Percepcja jakości powietrza oraz jej skutków zdrowotnych jako przedmiot badań w obszarze zdrowia publicznego. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2012; 10(1)
9. Ścibor M, Balcerzak B, Malinowska-Cieślik M. Czy środowisko może mieć wpływ na ocenę jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową? Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2012; 10(1)
10. Malinowska-Cieślik  M. Urazy wymagające pomocy medycznej. W: Woynarowska B, Mazur J. (red). Wyniki badań HBSC 2010. Tendencje zmian zachowań zdrowotnych i wybranych wskaźników zdrowia młodzieży szkolnej w latach 1990-2010, wyd. Wydz. Pedagogiczny UW i IMiD. Warszawa 2012; 207-214.
11. Ścibor M, Góra A. Wpływ stylu życia na masę ciała u nastolatków na podstawie badania ankietowego w wybranej grupie młodzieży wiejskiej i miejskiej. Medycyna Środowiskowa /Environmental Medicine. 2012; 15(1): 32-38
12. Malinowska-Cieślik M, Balcerzak B, Mokrzycka A, Kowalska I, Ścibor M. Ocena prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci i nastolatków w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2012; 10(A): 80-84
13. Jabłońska M, Frączek P, Siwczyńska D, Pacian A, Skórzyńska H, Pacian J. Embrion - istota ludzka czy tylko zapłodniona komórka jajowa? Hygeia Public Health. 2012; 47(3): 277-282
14. Siwczyńska D, Jabłońska M, Frączek P, Mińko M, Religioni U, Barańska A.  Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Holandii - sprawdzone rozwiązania dla polskiego systemu ubezpieczeń medycznych. W: W drodze do brzegu życia.  2012; Tom X (1): 507-511, rozdział: Problemy wielokulturowości w medycynie
15. Gibas B. Zakażenia połogowe. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2012; 6
16. Gibas B. Historia zawodu położnej. W: Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae, Tom III, Tomas Jablonsky (red). Universitatis catholicae In Ruzomberok, wyd. Verbum. 2012; 181-19

2011

1. Finucane M.M. et al. (Jasieńska G: corporate author and a member of Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group). National, regional, and global trends in body-mass index since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 960 country-years and 91 million participants.  Lancet. 2011; 377: 557-567
2. Nenko I, Jasieńska G. Koszty reprodukcji a stan zdrowia i długość życia kobiet. W: Środowisko a Gospodarka Hormonalna u Kobiet. Przyczyny Zmienności w Stężeniach Hormonów Płciowych. M. Kapiszewska (red). Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków 2011; 105-118
3. Jasieńska G. Ekologiczne i ewolucyjne przyczyny zmienności w stężeniach hormonów płciowych. W: Środowisko a Gospodarka Hormonalna u Kobiet. Przyczyny Zmienności w Stężeniach Hormonów Płciowych. M. Kapiszewska (red). Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków 2011; 27-40
4. Merklinger-Gruchała A, Jasieńska G. Żywienie a stężenia hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu) u kobiet w wieku rozrodczym: Implikacje dla ryzyka raka piersi. W: Środowisko a Gospodarka Hormonalna u Kobiet. Przyczyny Zmienności w Stężeniach Hormonów Płciowych. M. Kapiszewska (red). Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM;. Kraków 2011; 119-136
5. Iversen A, Thune I, McTiernan A, Emaus A, Finstad S.E, Flote V, et al. Ovarian hormones and reproductive risk factors for breast cancer in premenopausal women: the Norwegian EBBA-I study. Human Reproduction. 2011; 26: 1519-1529
6. Konarski P, Kaczorek K, Balcerzak B, Haluszka J, Scibor M, Iwanejko I, et al. SIMS depth profile analysis of particles collected in an urban environment, Surf. Interface Anal. 2011; 43, 470–474.
7. Galbarczyk A. Unexpected changes in maternal breast size during pregnancy in relation to infant sex: an evolutionary interpretation. Am J Hum Biol. 2011; 23: 560-562
8. Simonova Z, Rosaria D, Arena R, Malinowska-Cieslik M. Intersubiectivity: motivating the elderly to change their lifestyle. W: Cozzolina M. (eds) Promoting wellbeing for elderly people: didactical kit for social-health mediators. CUES-Fisciano. 2011; 33-50.
9. Walas M. Indeks długości palców (2D:4D) a ryzyko wybranych chorób cywilizacyjnych. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2011; 11

2010

1. Suseł A, Jasieńska G. Determinanty płodności kobiet w Stanach Zjednoczonych: Przegląd wyników badań Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie VIII. 2010; 2: 101-108
2. Jasieńska G. Why Women Differ in Ovarian Function: Genetic Polymorphism, Developmental Conditions, and Adult Lifestyle. W: Human Evolutionary Biology, Muehlenbein M. (red). Cambridge University Press. Cambridge. 2010; 322-337
3. Balcerzak B. Ocena możliwości kształtowania środowiska w Miejscowościach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Analiza jakościowa opinii kompetentnych informatorów – praca doktorska. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2010.
4. Malinowska-Cieślik M, Escotorin Soza , Roche R, Juarez P, Wilczek-Rużyczka E. Wspieranie pacjenta w podeszłym wieku w zmianie zachowań zdrowotnych. Rola komunikowania prospołecznego. W: Szczerbińka K., Wilczek-Rużyczka E (red). Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych. Zdrowie i Zarządzanie. Kraków 2010; 107-121.5. Malinowska-Cieślik M, Wilczek-Rużyczka E. Komunikowanie interpersonalne w kształtowaniu motywacji pacjenta do zmiany zachowań zdrowotnych. Zastosowanie modelu trans teoretycznego. W: Szczerbińka K., Wilczek-Rużyczka E (red). Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych. Zdrowie i Zarządzanie. Kraków 2010; 98-107.
6. Mazur J, Woynarowska B, Hanke W, Półgrabski T, Malinowska-Cieślik M, Dzielska A, et al. Poland: progress in child and adolescent physical activity promotion and injury prevention. W: WHO (2010), Socio-environmentally determinated health inequities among children and adolescents, WHO/HBSC Forum 2009 Report, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 2010; 140-151.
7. Mazur J, Malinowska-Cieślik M. Perspektywy dalszego obniżenia umieralności dzieci i młodzieży w Polsce. Medycyna Wieku Rozwojowego. 2010; 14(2): 150-159.
8. Konarski P, Kaczorek K, Balcerzak B, Haluszka J, Ścibor M, Iwanejko I, et al.  SIMS depth profile analysis of particles collected in an urban environment. Surface and Interface Analysis; 2010

2009

1. Espetvedt Finstad S, Emaus A, Tretli S,  Jasieńska G, Ellison P.T, Furberg A.S, et al. Adult height, insulin, and 17-beta estradiol in young women. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2009; 18: 1477-1483
2. Nenko I, Jasieńska G. Relationship between fertility and body size and shape: An empirical test of the Covert Maternal Depletion hypothesis. American Journal of Human Biology. 2009;  21: 520-523
3. Clancy K.B.H, Ellison P.T,  Jasieńska G, Bribiescas R.G. Endometrial thickness is not independent of luteal phase length in a rural Polish population. Anthropological Science.  2009; 117: 157-163
4. Jasieńska G. Reproduction and lifespan: trade-offs, overall energy budgets, intergenerational costs, and costs neglected by research. American Journal of Human Biology. 2009;  21: 524-532
5. Espetvedt Finstad S, Emaus A,  Potischman N,  Barrett E, Furberg AS, Ellison P.T, et al. Influence of birth weight and adult body composition on 17-beta estradiol levels in young women. Cancer Causes and Control. 2009; 20: 233-42
6. Jasieńska G. Low birth weight of contemporary African Americans: an intergenerational effect of slavery? American Journal of Human Biology; 2009; 21:16-24
7. Ellison P.T, Jasieńska G. Adaptation, Health, and the Temporal Domain of Human Reproductive Physiology. W: C. Panter-Brick and A. Fuentes (eds) Health, Risk and Adversity: A Contextual View from Anthropology Berghahn Books, New York. 2009; 108-128
8. Konarski P, Kaczorek K, Balcerzak B, Hałuszka J, Ścibor M., Iwanejko I, et al. Spektrometryczna analiza składu pierwiastkowego drobin pyłowych zanieczyszczeń powietrza w środowisku miejskim oraz drobin adsorbowanych w układzie oddechowym mieszkańców aglomeracji miejskiej. Elektronika. 2009; 7,121-124.
9. Galbarczyk K, Jędryczek B, Galbarczyk A. Pielęgnacja chorych po zabiegu enukleacji gałki ocznej, Problemy Pielęgniarstwa. 2009; 17(4):335–338
10. Malinowska-Cieślik M, et al. Wypadki, urazy, otyłość i aktywność fizyczna. W: Hanke W. (red). Plan dotyczący środowiska i zdrowia dzieci  (CEHAP). Warszawa 2009; MZ; MŚ; WHO-Polska.
11. Malinowska-Cieślik M. Theoretical models of ageing and promotion of well-being Giustini M., Longo E., Begiatto M., Cozzolino M (eds). Ageing today: a new challenge for tomorrow. State of the art. European Project CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly people) Rapporti ISTISAN. 2009; 09/49, ISSN 1123-3117; 31-37
12. Malinowska-Cieślik M. Social marketing, Giustini M., Longo E., Begiatto M., Cozzolino M (eds). Ageing today: a new challenge for tomorrow. State of the art. European Project CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly people) Rapporti ISTISAN. 2009; 09/49,1123-3117;
13. Ścibor M, Organa M. Ocena stylu życia u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Medycyna Środowiskowa. 2009; 12(1) 51-60

2008

1. Merklinger-Gruchała A,  Ellison P. T, Lipson S. F, Thune I, Jasieńska G. Estradiol levels in women of reproductive age having low sleep variation" European Journal of Cancer Prevention. 2008; 17: 467-472
2. Ziomkiewicz A, Ellison P. T, Lipson S. F, Thune I, Jasieńska  G. Body fat, energy balance and estradiol levels: a study based on hormonal profiles from complete menstrual cycles. Human Reproduction. 2008; 23: 2555-2563
3. Jasieńska G, Ellison P. T. Analyses do not support CYP17 genotype-estradiol associations - In response. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2008; 17: 1550
4. Emaus A, Veierod M.B, Furberg A.S, Espetvedt S, Friedenreich C, Ellison P.T, et al. Physical activity, heart rate, metabolic profile and estradiol in premenopausal women. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2008; 40: 1024-1032
5. Emaus A, Espetvedt S, Ballard-Barbash R, Furberg AS, Ellison P.T, Jasieńska G, et al. 17-ß-estradiol in relation to age at menarche and adult obesity in premenopausal women. Human Reproduction. 2008; 23: 919-927
6. Jasieńska G, Jasieński M. Inter-population, inter-individual, inter-cycle, and intra-cycle natural variation in progesterone levels: a quantitative assessment and implications for population studies. American Journal of Human Biology. 2008; 20: 35-42
7. Pawłowski B, Jasieńska G. Women's body morphology and preferences for sexual partners' characteristics. Evolution & Human Behavior. 2008; 29: 19-25
8. Malinowska-Cieślik M, Ptyushkin P. Road Safety: Global Public Health Problem and Local Solutions. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2008; 6 (12): 66-70.
9. Ścibor M, Domagała M. Znaczenie aktywności fizycznej u osób chorych  na cukrzycę t.1.  Medycyna Środowiskowa. 2008; 11(2): 51-54

2007

1. Ellison P.T, Lipson S.F, Jasieńska G, Ellison P.L. Moderate anxiety, whether acute or chronic, is not associated with ovarian suppression in healthy women. American Journal of Physical Anthropology. 2007; 134: 513-519
2. Ellison P.T, Jasieńska G. Constraint, pathology, and adaptation: how can we tell them apart?. American Journal of Human Biology. 2007; 19: 622-630
3. Balcerzak B. Stan zagrożenia epidemiologicznego zachorowaniami na ostry zespół niewydolności oddechowej – Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) – sytuacja w Polsce. W: Włodarczyk C.W, Shickle D, Czabanowska K, Morgan N.E. Zdrowie publiczne w krajach europejskich. Wybrane zagadnienia etyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2007; 213-228.
4. Malinowska-Cieślik M, MacKay M, Vincenten J. Child Safety Report Card 2007 – Poland. Amsterdam: European Child Safety Alliance, Eurosafe. 2007
5. Konarski P, Kaczorek K, Ćwil M, Radomska J, Iwanejko I, Hałuszka J, Ścibor M, Balcerzak B. Analiza mikro- i nanocząsteczek aerozolu miejskiego przy użyciu metod spektrometrii masowej. Acta Biochimica Polonica. 2008; 55(2): 2007-8

Wybrane starsze publikacje

1. Jasieńska G, Kapiszewska M, Ellison P.T, Kalemba M, Nenko I, Thune I, Ziomkiewicz A. CYP17 genotypes differ in salivary 17-ß estradiol levels: a study based on hormonal profiles from entire menstrual cycles. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2006; 15: 2131-2135
2. Jasieńska G, Thune I, Ellison P.T. Fatness at birth predicts adult susceptibility to ovarian suppression: an empirical test of the "Predictive Adaptive Response" hypothesis. Proceedings of the National Academy of Sciences. USA 2006; 34: 12759-62
3. Jasieńska G, Ziomkiewicz A, Thune I, Lipson S.F, Ellison P.T. Habitual physical activity and estradiol levels in women of reproductive age. European Journal of Cancer Prevention. 2006; 15: 439-445
4. Jasieńska G, Lipson S.F, Ellison P.T, Thune I, Ziomkiewicz A. Symmetrical women have higher potential fertility. Evolution & Human Behavior. 2006; 27: 390-400
5. Clancy K.B.H, Nenko I, Jasieńska G. Menstruation does not cause anemia: endometrial thickness correlates positively with red blood cell count and hemoglobin concentration in premenopausal women. American Journal of Human Biology. 2006; 18: 710-713
6. Jasieńska G, Nenko I, Jasieński M. Daughters increase longevity of fathers, but daughters and sons equally reduce longevity of mothers. American Journal of Human Biology. 2006; 18: 422-425
7. Kapiszewska M, Miskiewicz M, Ellison P.T, Thune I, Jasieńska G. High tea consumption diminishes the salivary 17b-estradiol concentration. British Journal of Nutrition. 2006; 95: 989-995
8. Jasieńska G, Ziomkiewicz A, Lipson S.F, Thune I, Ellison P.T. High ponderal index at birth predicts high estradiol levels in adult women. American Journal of Human Biology. 2006; 18: 133-140
9. Pawłowski B, Jasieńska G. Woman's preferences for sexual dimorphism in height depend on menstrual cycle phase and expected duration of relationship. Biological Psychology. 2005; 70: 38-43
10. Jasieńska G, Ziomkiewicz A, Górkiewicz M, Pająk A. Body mass, depressive symptoms and menopausal status: an examination of the "Jolly Fat" hypothesis". Women's Health Issues. 2005; 15: 145-151
11. Furberg A.S, Jasieńska G, Bjurstam N, Torjesen P.A, Emaus A, Lipson S.F, Ellison P.T, Thune I. Metabolic and hormonal profiles: HDL cholesterol as a plausible biomarker of breast cancer risk. The Norwegian EBBA study. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2005; 14: 33-40
12. Jasieńska G, Ellison P.T. Energetic factors and seasonal changes in ovarian function in women from rural Poland. American Journal of Human Biology. 2004; 16: 1-18
13. Jasieńska G, Ziomkiewicz A, Ellison P.T, Lipson S.F, Thune I. Large breasts and narrow waists indicate high reproductive potential in women. Proceedings of the Royal Society of London B. 2004; 271: 1213-17
14. Jasieńska G. Energy metabolism and the evolution of reproductive suppression in human female. Acta Biotheoretica. 2003; 51:1-18
15. Jasieńska G. Why energy expenditure causes reproductive suppression in women: an evolutionary and bioenergetic perspective. W: P.T. Ellison (eds) Reproductive Ecology and Human Evolution. Aldine, Chicago 2001
16. Jasieńska G, Thune I. Lifestyle, progesterone and breast cancer. British Medical Journal. 2001; 323:1002
17. Jasieńska G, Thune I. Lifestyle, hormones, and risk of breast cancer. British Medical Journal. 2001; 322: 586-587
18. Jasieńska G, Thune I, Ellison P.T. Energetic factors, ovarian steroids and the risk of breast cancer. European Journal of Cancer Prevention. 2000; 9: 231-239
19. Jasieński M, Jasieńska G. Parental correlates of the variability in body mass at hatching in Arctia caja larvae (Lepidoptera: Arctiidae). Entomologia Generalis. 1988; 13: 87-93
20. Bentley G. R, Jasieńska G, Goldberg T. Is the fertility of agriculturalists higher than that of nonagriculturalists?. Current Anthropology. 1993; 34: 778-786
21. Bentley G. R, Goldberg T, Jasieńska G. The fertility of agricultural and non-agricultural traditional societies. Population Studies. 1993; 47: 269-281
22. Jasieńska G. Energy expenditure and ovarian function in rural women from Poland. Ph.D. Thesis, Harvard University, Cambridge, MA 1996
23. Jasieńska G, Ellison P.T. Physical work causes suppression of ovarian function in women. Proceedings of the Royal Society of London B. 1998; 265: 1847-1851
24. Malinowska-Cieślik M, Borne v.d. B. Prevention of Children Mushroom Poisoning: Effectiveness of a Community based School Education Program, Health Education Research. Theory and Practice. 1998; 13(1):13-23.