Dydaktyka

Studia I-stopnia na kierunku zdrowie publiczne

 • Środowiskowe uwarunkowania zdrowia
 • Biologia człowieka
 • Demografia
 • Biochemia i diagnostyka laboratoryjna
 • Patologia
 • Choroby społeczne
 • Ewolucyjne podstawy zdrowia
 • Przemoc i uzależniania
 • Absolwent na rynku pracy
 • Sztuka prezentacji
 • Priony, wirusy i bakterie: zagrożenia i korzyści
 • Seminarium dyplomowe

Studia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne

 • Nadzór w zdrowiu publicznym
 • Zdrowie środowiskowe 
 • Psychologia zdrowia i jakość życia
 • Demografia i zdrowie 
 • Seminarium magisterskie

Studia I stopnia kierunek ratownictwo medyczne

 • Demografia

Studia II stopnia kierunek pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia

 • Absolwent na rynku pracy