Działalność naukowo - badawcza

W Zakładzie prowadzone są badania naukowe obejmujące następujące tematy:

 • Wpływ środowiska na zdrowie człowieka, w tym zarówno ocena wpływu środowiska fizycznego i chemicznego ekosystemu, jak i środowiska biologicznego i czynników psycho-społecznych
 • Procesy formułowania i realizacji polityki zdrowia środowiskowego
 • Psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych, zwłaszcza zachowań związanych z urazami i przemocą wśród dzieci i młodzieży
 • Planowanie i ewaluacja edukacyjnych programów prewencyjnych i promocji bezpieczeństwa
 • Zależność pomiędzy cechami historii reprodukcyjnej i środowiskiem rodzinnym a procesami starzenia się
 • Społeczno-demograficzne uwarunkowania długości życia (badania w oparciu o historyczne bazy demograficzne)
 • Środowiskowe i genetyczne przyczyny zmienności stężeń hormonów płciowych

Współpraca z innymi instytucjami naukowymi

Instytucje polskie:

 • Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 • Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • Instytut Technologii Próżniowej, Warszawa
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 • Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • Zakład Antropologii, Polska Akademia Nauk, Wrocław
 • Centrum Innowatyki, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz
 • Fundacja na Rzecz Dzieci z Zagłębia Miedziowego
 • Fundacja „Salus Publica" im. prof. Witolda Chodźki na Rzecz Zdrowia Publicznego, Kraków

Instytucje zagraniczne:

 • II Clinica Pediatrica Univ. "LA SAPIENZA", Rzym, Włochy
 • WHO Collaborating Centre for Research on Healthy Cities
 • Health Education and Health Promotion Department , Maastricht University, UK
 • Social Medicine Department, Karolinska Institute, Sztokholm, Szwecja
 • European Child Safety Alliance-Eurosafe, RoSPA, Birmingham, UK
 • Child and Adolescent Health Research Unit School of Medicine University of St Andrews, UK
 • Department of Human Evolutionary Biology, Harvard University, USA
 • Department of Anthropology, Yale University, USA
 • Department of Anthropology, University College London, UK
 • Department of Anthropology, University of New Mexico, USA
 • Department of Community Medicine, Tromso University, Norwegia

Projekty Naukowe

Obecnie prowadzone projekty naukowe:

 • "Płodność a starzenie się i długość życia kobiet"  Kierownik programu: dr hab. Grażyna Jasieńska, Grant Ideas Plus z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • „Cechy historii reprodukcyjnej a starzenie się i długość życia kobiet" Kierownik programu: dr hab. Grażyna Jasieńska, Grant z Narodowego Centrum Nauki
 • „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na ocenę jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową" Kierownik programu: dr Monika Ścibor, Grant z Narodowego Centrum Nauki
 • „Opracowanie Narzędzi Oceny Traumy, Urazów i Bezpieczeństwa Dzieci (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children's Safety - TACTICS)" Kierownik programu: dr Marta Malinowska-Cieślik, Europejski Program Zdrowia Publicznego
 • „Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania urazów dzieci i młodzieży". Kierownik programu: dr Marta Malinowska-Cieślik, w ramach działalności statutowej samodzielnej jednostki wewnętrznej Wydziału