Nasi pracownicy

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Grażyna Jasieńska
tel: (48) 12 43 32 820
e-mail: mbjasien@cyf-kr.edu.pl
 
 
 
 
dr Ilona Nenko
tel: 12 43 32 842
e-mail: ilona.nenko@uj.edu.pl
 
 
 
 
 
 
 
  dr Monika Ścibor
 tel: (48) 12 43 32 834
 e-mail: monsci@wp.pl
 

  dr Urszula Marcinkowska
  tel: (48) 12 43 32 842
  e-mail: ummarcinkowska@gmail.com

 
mgr Magdalena Klimek
doktorantka
tel: (48) 12 43 32 842
e-mail: magdalenaannaklimek@gmail.com
 
 
 

mgr Magdalena Mijas
doktorantka
magda.mijas@gmail.com

 

 

 

 

mgr Karolina Miłkowska
doktorantka
email: milkowska.karolina@gmail.com

 

 

 

 

mgr Nikodem Targosz
doktorant
e-mail: nikodem.targosz@gmail.com

 

 

 

 

Byli pracownicy:

prof. dr hab. Janusz Hałuszka
emerytowany profesor
 
 
 
 
 
 
 
 
Karolina Puskarczyk
"Fulbright fellow"