Dydaktyka

  • wykłady i ćwiczenia na kierunku Zdrowie Publiczne WNZ CM UJ
  • wykłady i ćwiczenia na kierunku Pielęgniarstwo WNZ CM UJ
  • wykłady i ćwiczenia na kierunku Położnictwo WNZ CM UJ
  • wykłady i ćwiczenia na kierunku Dietetyka WL CM UJ
  • zajęcia fakultatywne dla studentów kierunku Fizjoterapia WNZ CM UJ
  • wykłady w Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w zakresie dietetyki
  • wykłady na Wydziale Chemii UJ w zakresie bromatologii