Konferencje

 • 2016 - 04.03.2016 - Błaszczyk-Bębenek E., Kostrz A., Schlegel-Zawadzka M.:"Ocena zdolności do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym osób starszych z uwzględnieniem zachowań żywieniowych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dietetyka gerontologiczna - wyzwania i szanse", Poznań
 • 2016 - 26-28.10.2016 - Błaszczyk-Bębenek E., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: "Influence of energy drinks on the risk of overweight and obesity among high school students from southern Poland". 13th Congress of Nutrition, Belgrad (Serbia).
 • 2016 - 20.10.2016 - Błaszczyk-Bębenek E., Kowal K., Schlegel-Zawadzka M.: "Częstotliwość spożycia wybranych produktów i napojów przez dzieci z regionu małopolski". Konferencja naukowa "Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia", Siedlce.
 • 2016 - 14-16.04.2016 - Maciusiak A., Dudek J., Barcel K., Jagielski P., Piórecka B. (opiekun), Błaszczyk-Bębenek E. (opiekun). "Evaluation of body composition and nutritional behaviors of young people active in sports from Cracow and Sanok". International Medical Students`s Conference, Kraków.
 • 2015 – 05.12.2015 - Błaszczyk E., Balcer K., Piórecka B., Jagielski P.: „Spożycie warzyw, owoców i soków przez grupę młodzieży aktywnej ruchowo z Sanoka i Krakowa". Konferencja naukowa z cyklu „Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie" Chemoprewencyjne i kardioprotekcyjne właściwości warzyw, owoców i soków (plakat), Kraków
 • 2015 – 05.12.2015 – Piórecka B. „Warzywa i owoce i soki w profilaktyce chorób układu krążenia". Konferencja naukowa z cyklu „Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie" Chemoprewencyjne i kardioprotekcyjne właściwości warzyw, owoców i soków (plakat), Kraków.
 • 2015 – 08-11.09.2015 - Błaszczyk E. Piórecka B., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: „Wybrane zachowania żywieniowe młodzieżowe z regionu Podkarpacia". IX Krajowa Konferencja Naukowo –Szkoleniowa „Higiena żywności i żywienia podstawa zdrowia", Mąchocice Kapitulne koło Kielc.
 • 2015  - 11-12.09.2015 - Matuszyk D., Schlegel-Zawadzka M., Jagielski P., Dziedzic M.: Zależność pomiędzy matczynym wskaźnikiem masy ciała a parametrami antropometrycznymi noworodka.  Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków.
 • 2015 – 28-29.05.2015 – Błaszczyk E., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: „Czynniki związane z konsumpcją napojów energetyzujących wśród młodzieży województwa podkarpackiego – wyniki wstępne badań własnych". V Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Kraków.
 • 2015 – 21.23.03.2015 -  Błaszczyk E., Rajska M., Żwirska J., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Interakcje wybranych leków z żywnością w grupie pacjentów powyżej 60. roku życia. IV Bałtyckie sympozjum „Pacjent w 60+ w systemie opieki zdrowotnej - badania, edukacja, współpraca", Szczecin.
 • 2015 – 18-19.06.2015r. Piórecka B., Kubarek K., Dębska K., Jagielski P. Body composition and eating habits of nursing home residents in Kraków and the risk of malnutrition. IANA 2015, Spain, Barcelona.
 • 2015 – 20-23.10.2015r Piórecka B., Płonka M., Adamski P. Dietary patterns and interpersonal relationships of adolescent girls in relation to the level of hormones regulating appetite (leptins and ghrelins) Ann Nutr Metab 2015; 67(suppl 1) s. 165. 12th European Nutrition Conference (FENS) Berlin, Germany.
 • 2015- 19.03.2015r. Zwijacz M. Walczak-Wójciak J. Wierzbicka E., Jagielski P. Opiekun Piórecka B. Zachowania żywieniowe a sprawność ruchowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ostrowca Świętokrzyskiego. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyka Gerontologiczna – wyzwania i szanse" Poznań.
 • 2015- 28-30.05.2015r. Dudek J., Maciusiak J., Kordela M., Laskowska A., Nieznalska L. Cybulska K. Opiekun Piórecka B. Opiekun Jagielski P. Porównanie stanu odżywienia dorosłych uczestników Festiwalu Nauki UJCM z lat 2005 i 2014. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej", Kraków.
 • 2015 - 16.10.2015r Piórecka B., Wierzbicka E.: Występowanie niedożywienia a choroby współistniejące wśród starszych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ostrowca Świętokrzyskiego. XI Konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK pt. „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa kardiologicznego", Wrocław.
 • 2015- 16.10.2015r  Piskorz A., Piórecka B., Brzostek T. Wiedza z zakresu żywienia w prewencji chorób układu krążenia i stan odżywienia w grupie kobiet w okresie przed i pomenopauzalnym zamieszkałych w Krakowie. XI Konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK pt. „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa kardiologicznego". Wrocław.
 • 2015- 8-11.09.2015r Piórecka B., Kornaszewska E., Stefańska E.: Skład ciała a sprawność ruchowa w ocenie wybranych prób testu EUROFIT 16-letnich dziewcząt z Krakowa. IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA PODSTAWĄ ZDROWIA" Mąchocice Kapitulne k/Kielc.
 • 2015- 9.05.2015r Piórecka B. Stosowane żywienie oraz diety podczas pobytu w uzdrowisku. Sesja Naukowa „Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej, Ojców
 • 2014- 25.04.2014 -  Piórecka B., Maślanka J., Błaszczyk E., Jagielski P.: „Wpływ spożywania śniadań na zachowania młodzieży ponadgimnazjalnej w zależności od miejsca zamieszkania". Konferencja Naukowa "Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym" (prezentacja), Kraków,
 • 2014- 10-12.09.2014 - Błaszczyk E., Piórecka B., Dudek J., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: „Próba oszacowania spożycia kofeiny wśród gimnazjalistów z Przyborowa". XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne - Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku, Kraków (prezentacja).
 • 2014- 19-20.09.2014 - Błaszczyk E, Rojek P, Schlegel-Zawadzka M.: „Ocena suplementacji diety w grupie wegetarian". IV Konferencja naukowa pt. "Człowiek w zdrowiu i chorobie - promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja" zorganizowana przez Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (prezentacja)
 • 2014- 24-25.04.2014 - Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Nutritional behavior associated with the consumption of functional beverages and their relationship with other psychoactive substances". 5th International Young Scientists Conference "Human - Nutrition - Environment" "BIOTECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT", Rzeszów (plakat)
 • 2014 – 25-27.06.2014 - Błaszczyk E., Dziura A., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: „Evaluation of selected factors affecting drinking coffee by the students of public health",  ISMCK 2014 : 6th International Student Medical Congress, Kosice (Słowacja) (prezentacja)
 • 2014 – 29-30.05.2014 - Błaszczyk E., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M: Zachowania żywieniowe młodzieży związane z konsumpcją napojów energetyzujących i ich wpływ na ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Badania wstępne". - Konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ, Kraków (plakat)
 • 2014- 6.05.2014. Piórecka B. Warzywa i owoce jako element zdrowego modelu żywienia. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - VI Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu żywienia", Warszawa. (prezentacja)
 • 2014 12-14.03 Piórecka B., Twardzik D., Jagielski P. Nutritional status and physical performance of university of the third age students from Małopolska region (Poland) – Preliminary results. The Journal of Frality&Aging 2014, 3 (1), s. 76. International Conference of Frailty and Sarcopenia Research (ICFSR), Barcelona, Spain.  (poster)
 • 2014 10-12.04 Mój K. , Walczak-Wójciak J., Kornaszewska E. Opiekun: Piórecka B. Sedentary behavior and eating habits of girls from first grade of secondary school in Cracow. Przegląd Lekarski 2014r., 71, Suppl. 1 s. 49. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków (poster)
 • 2014 25.04 Piórecka B., Maślanka J., Błaszczyk E. Jagielski P. Wpływ spożywania śniadań na zachowania młodzieży gimnazjalnej  w zależności od miejsca zamieszkania.  Materiały Konferencji Naukowej pt. „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym", Kraków (prezentacja)
 • 2014 6.05 Piórecka B. Warzywa i owoce jako element zdrowego modelu żywienia. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - VI Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu żywienia", Warszawa (prezentacja)
 • 2014 16-20.07 Piórecka B., Płonka M., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.  Insulin resistance and skeletal muscle mass in a group of physically active women aged 60 years form Kraków city and area.  1st Central  European  Biomedical Congress and 19th International Medical Esperanto Congress, Budapest, Hungary (prezentacja)
 • 2014 16-20.07 Jękot B., Muszyńska B., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M. The main group of edible mushroom metabolites with antioxidant activity.  1st Central  European  Biomedical Congress and 19th International Medical Esperanto Congress, Budapest, Hungary (poster)
 • 2014 12-13.11 Piórecka B. Żywność i żywienie a choroby układu krążenia. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pielęgniarstwa Specjalistycznego Racławice(prezentacja).
 • 2014 22.11 Piórecka B. Soki jako element prawidłowego modelu żywienia. V Konferencja „Żywienie Zdrowie i Choroby" Wrocław (prezentacja)
 • 2014- 10-12.09.2014 -Jaśmina Żwirska, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Paweł Jagielski, Małgorzata Bajer, Adam Styczeń: Stopień lubienia wybranych produktów żywnościowych przez dzieci w klasach 1-3 szkół podstawowych w powiecie myślenickim i Krakowie. XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne - Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku, Kraków (plakat).
 • 2014- 10-12.09.2014 -Jaśmina Żwirska, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Paweł Jagielski, Małgorzata Bajer, Adam Styczeń: Stopień lubienia wybranych produktów żywnościowych przez dzieci w klasach 1-3 szkół podstawowych w powiecie myślenickim i Krakowie. XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne - Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku, Kraków (plakat).
 • 2013 - 19.10.2013 r. - Piórecka B.: Składniki prozdrowotne w owocach i sokach owocowych. Abstrakt w materiałach V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Nutraceutyki i żywność funkcjonalna w zdrowiu i chorobie" Kraków (prezentacja)
 • 2013 - 17-19.05. 2013r. - Kordela M., Walczak-Wójciak J., Brągiel A. Estimate the risk of eating disorders among schoolgirls from secondary school in Crakow.  Opiekun: Piórecka B., Błaszczyk E. Book of Abstracts 4th International Student Scientific Conference „Human – Nutrition- Environment" jointly with 1st Honey Seminar, Rzeszów, Iwonicz (prezentacja)
 • 2013 - 06.12.2013r. - Walczak-Wójciak J., Kordela M., Brągiel A. Opiekun: Piórecka B., Błaszczyk E. Ocena występowania zaburzeń odżywiania w grupie uczennic szkoły ponadgimnazjalnej w Krakowie. Materiały Konferencyjne II Ogólnopolskiej Konferencji Medycznych Studenckich Kół Naukowych, Rzeszów (wyróżniona prezentacja)
 • 2013 - 19.10.2013 r. Walczak-Wójciak J., Zaleska M. Antynowotworowa moc wina. Opiekun: Piórecka B. Abstrakt w materiałach V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Nutraceutyki i żywność funkcjonalna w zdrowiu i chorobie" Kraków (plakat)
 • 2013 – 15-17.03.2013r. VIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Ciało, jako rusztowanie", Kraków. Prezentacja pt.: „Aktywność fizyczna a stan odżywienia młodzieży z obszarów wiejskich" E. Błaszczyk2013 – 02-03.07.2013r. XLI Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wygłoszenie referatu pt.: Czy napoje energetyzujące mogą mieć związek z masą ciała młodzieży?" E. Błaszczyk.
 • 2013 – 9-10.05.2013r. III Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego UJ CM Kraków. Plakat pt.: „ Zachowania żywieniowe młodzieży związane z konsumpcją napojów energetyzujących i ich wpływ na ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości wśród młodzieży ponadgimnazjalnej" E. Błaszczyk
 • • 2013 – 26.05.2013r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów Uczelni Medycznych w Warszawie. Prezentacja pt.: „ Profil kształcenia a stan odżywienia młodzieży z Leska" E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2013 – 03-06.09.2013r. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia" w Białej Podlaskiej. Prezentacja pt.: „Konsumpcja napojów energetyzujących i zachowania z nią związane wśród młodzieży wiejskiej". E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2013 – 03-06.09.2013r. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia" w Białej Podlaskiej. Prezentacja pt.: „Praktyczne wykorzystanie aplikacji „Izabella" w pracy dietetyka – możliwości i ograniczenia" P. Jagielski, I. Bolesławska, J. Przysławski, W. Laskowski, A. Kaźmierczak, I.Wybrańska, M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2012 – 23-24.03.2012r. I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz,  prezentacja pt.: "Postawy wobec nadwagi i otyłości a wybrane zachowania żywieniowe młodzieży ponadgimnazjalnej z Podkarpacia" E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2012 – 29-31.08.2012r. Szczerbińska K., Piorecka B. Inappropriate treatment patterns in residents of nursing homes. Abstract Book of Congress of the Clinical Section. International Association of Gerontology and Geriatric. European Region, Prague, Czech Republic (prezentacja) Prague Medical Report 2012, 113 Suppl p.24
 • 2012 –29-31.08.2012r. Piorecka B., Brzeska A., Szczerbińska K. Schlegel-Zwadzka M.: Eating habits and nutritional status as factor influencing the occurrence of cognitive impairment among older residents of nursing homes in Kraków. Abstract Book of Congress of the Clinical Section. International Association of Gerontology and Geriatric. European Region, Prague, Czech Republic (prezentacja) Prague Medical Report 2012, 113 Suppl p. 48
 • 2012 – 8-10.11.2012r. Kozioł-Kozakowska A, Piórecka B., Niedźwiedzka B. An assessment of the impact of one's BMI and one's knowledge of the causes of obesity on the acceptance of healthy eating policies in Poland. Eur. J. Public Health 2012 : Vol. 22, suppl. 2, s. 14-15. 5th European Public Health Conference, Portomaso, St. Julian's, Malta, (prezentacja)
 • 2012 – 7-9.11.2012r. Kozioł- Kozakowska A., Piórecka B., Halicka E., Jagielski P., Mazzocchi M., Bianconcini S., Brasini S., Cagnone S., Capacci S. Akceptowalność publicznych działań w zakresie promocji prawidłowego żywienia w Polsce. V Konferencja Naukowa „Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego"  Rogów.
 • 2012 – 16-17.11.2012r. Piórecka B., Chmiel I, Płonka M., Tuleja K. Występowanie otyłości centralnej a zachowania zdrowotne młodzieży ponadgimnazjalnej z Krakowa. Materiały konferencyjne Kardiologia prewencyjna 2012 : wytyczne, wątpliwości, gorące tematy. V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków, (prezentacja)
 • 2012 – 03.06.2012r.  I Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Doktorantów Wydziałów Nauki o Zdrowiu, WUM Warszawa. Prezentacja pt.: „Spożycie napojów energetyzujących a stan odżywienia młodzieży z powiatu leskiego" E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2012 - 17-18.05.2012r. Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego UJCM Kraków. Prezentacja pt.: „Postrzeganie własnej masy ciała w ocenie młodzieży ponadgimnazjalnej z Leska" E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2012 – 22.11.2012r. Międzynarodowa Sesja Naukowa Doktorantów Zdrowia Publicznego, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM Kraków. Prezentacja pt.: „Self assessment of body mass of adolescents in secondary school from rural areas" E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2012 – 27.10.2012r. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otyłość i Jej Oblicza, Kraków. Prezentacja pt.: „Wpływ spożycia napojów energetyzujących na ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości na przykładzie młodzieży z Leska" E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka.

  Konferencje 2000- 2011:

• 2011 – 23.11.2011r. Międzynarodowa sesja naukowa doktorantów, prezentacja  pt.: "Nutritional behaviors of  adolescents associated with the consumption of energy drinks and their influence on the  risk of overweight and obesity". E. Błaszczyk
• 2011 – 05.12.2011r.  III edycji Salonu Naukowego. Referat pt.: "Zachowania żywieniowe młodzieży związane z konsumpcją napojów energetyzujących i ich wpływ na ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości". E. Błaszczyk
• 2011 - 28.01.2011r. Niedźwiedzka B., Kozioł-Kozakowska A. Piórecka B. Prezentacja projektu EATWELL na Seminarium „Projekty badawcze w obszarze promocji prawidłowego żywienia w Unii Europejskiej  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komitetu ds. współpracy z Europejską Platformą ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia. Warszawa, SGGW
• 2011 – 14-17.04.2011r. Giustini M., Malinowska-Cieslik M., Piórecka B., Szczerbińska K.: Changing in the life style among older people in Poland through interpersonal competences training of health professionals-project CHANGE. Aging Clinical and Experimental Research,2011, 23, suppl. 1, s 275. VII European Congress, „Healthy and Active Ageing for All Europeans –II" Bologna (Italy) (poster).
• 2011 – 14-17.04.2011r. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B: Review of interventions regarding change of groceries ingredients in the pro-health direction in Poland. Aging Clinical and Experimental Research,2011, 23, suppl. 1, s 195. VII European Congress, „Healthy and Active Ageing for All Europeans –II" Bologna (Italy) (poster).
• 2011 – 14-17.04.2011r. Gniadek A., Piórecka B., Chmiel I., Szczerbińska K., Schlegel-Zawadzka M., Cisek M., Jagielski P.: Sex differences in nutritional status among elderly citizens of the Krakow city(Poland). Aging Clinical and Experimental Research, 23, suppl. 1, s 195. VII European Congress, „Healthy and Active Ageing for All Europeans –II" Bologna (Italy) (poster).
• 2011- 02.04.2011r. Piórecka B.: Nadwaga i otyłość – mechanizmy redukowania tkanki tłuszczowej. Materiały konferencyjne. Konferencja Szkoleniowa pt. „Suplementy diety-korzyści i zagrożenia". Kraków, s. 39-41 (prezentacja)
• 2011 - 25-27.08.2011r. Płonka M., Bielański W., Piórecka B., Adamski P., Dobrzańska MJ, Kamińska A., Kowal M., Głodzik J. Ocena masy ciała dziewczynek w wieku 9-16 lat w odniesieniu do poziomu leptyny i aktywności fizycznej. Abstrakt na III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Olsztyn  (poster).
• 2011 - 25-27.08.2011r. Niedźwiedzka B., Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Aschemann-Witzel J., Perez-Cueto A., Verbeke W., Bech-Larsen T. Czynniki sukcesu działań marketingowych a realizacja wybranych społecznych kampanii w zakresie przeciwdziałania otyłości w Polsce. [Success factors of marketing campaigns and implementation of selected social campaigns aimed at obesity prevention in Poland] Endokrynologia. Abstrakt na III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Olsztyn (poster).
• 2011 - 22-23.09.2011r. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Traill WB., Shankar B., Bech-Larsen T., Aschemann-Witzel J, Gennaro L, Valleley S. Prozdrowotne europejskie działania w zakresie reformulacji produktów żywnościowych. [Pro-health European activities concerning the reformulation of food products]. Materiały konferencyjne X Konferencji Naukowej z cyklu "Żywność XXI wieku" pt. Żywność projektowana, Kraków
• 2011 – 15.10.2011r. Piórecka B. Skład ciała człowieka a proces starzenia się – problem otyłości sarkopenicznej. Materiały konferencyjne. Konferencja Naukowa pt. „Otyłość – problem interdyscyplinarny" Kraków, (prezentacja)
• 2011 – 18.05.2011r. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M.: Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 2-7 lat uczęszczających do przedszkoli w Krakowie. Materiały z konferencji Naukowej Doktorantów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, Kraków.
• 2010 – 17-18.01.2010r. Piórecka B., Kozioł-Kozakowska A., Niedźwiedzka B.: Przegląd interwencji dotyczących zdrowego odżywiania się realizowanych w Polsce. Konferencja Naukowa. Schorzenia  powstałe na tle wadliwego żywienia zagrożeniem XXI wieku. Wisła. (prezentacja)
• 2010 – 25.09.2010r. Płonka M., Bielański W., Suder A., Dobrzańska M., Piórecka B.: Plasma leptin, body composition, physical activity: Are they related to puberty in adolescent girls?  Abstracts Book 5th Symposium on Brain-Viscera Axis: Basic and Clinical Aspects. Kraków, (prezentacja).
• 2010 – 23-25.09.2010r. Kozioł-Kozakowska A., Schlegel-Zawadzka M., Piórecka B.: Impact of food neophobia on the way of eating of preschool children from the southern Poland- preliminary study. II World Congress of  Public Health Nutrition, Porto, Portugal (poster).
• 2010 – 23-25.09.2010r. Kozioł- Kozakowska A., Piórecka B., Niedźwiedzka B.: Review of public interventions in the scope of healthy nutrition within the selected south-eastern European countries. II World Congress of  Public Health Nutrition, Porto, Portugal (poster).
• 2010 – 4-5.11.2010r. Piórecka B., Chmiel I., Szczerbińska K., Jagielski P., Cisek M., Gniadek A., Schlegel-Zawadzka M..: Sposób żywienia starszych mieszkańców miasta Krakowa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Żywienie i aktywność fizyczna w hamowaniu procesu starzenia". Wrocław, (poster) praca wyróżniona
• 2010 – 18-19.11.2010r. Szczerbińska K., Piórecka B., Malinowska-Cieślik M. Działania edukacyjne wspierające zmianę stylu życia osób starszych – europejski projekt CHANGE. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia i choroby", Warszawa (wykład).
• 2010 - 5-12.09.2010r. XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja Polska na Tle Unii Europejskiej. Gdańsk, J. Żwirska, W. Jabłońska, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka: Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w szpitalu oraz jakości mikrobiologicznej napojów spoza diety szpitalnej pitych przez chore dzieci podczas hospitalizacji.
• 2010 - 5-12.09.2010r. XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja Polska na Tle Unii Europejskiej. Gdańsk, I. Bolesławska, J. Przysławski, A. Szczepanik, M. Chuchraki, J. Żwirska: Profil lipidowy oraz parametry stresu oksydacyjnego w grupie kobiet i mężczyzn stosujący „optymalny" model żywienia
• 2009 – 17-19.09.2009r. Płonka M., Kozieł S., Suder A., Piórecka B., Dobrzańska M., Kamińska A., Głodzik J., Schlegel-Zawadzka M., Brzozowska I., Bielański M.: Serum and urinary leptin levels in maturing girls and their relationship to body fatness and fat distribution. The 19th Meeting of The European Childhood Obesity Group, Dublin, Ireland. (plakat).
• 2009 - 9 th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing, European of Cardiovascular Nursing 8, Dublin, Irleand (referat), A. Piskorz, B. Piórecka, T. Brzostek, P. Jagielski, J. Żwirska, M. Schlegel- Zawadzka: Metabolic syndrome and selected coronary heart disease risk factors in the group of Krakow adults residents
• 2009 - 2-5 .09.2009r. XLIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologiczne „Wkład mikrobiologii w rozwój rolnictwa i ochrony środowiska – 90-lecie mikrobiologii w Polsce", Warszawa – Falenty, str. 126-128. (poster), J. Żwirska, W. Jabłońska, P. Jagielski, S. Stępniewski, M. Schlegel-Zawadzka: Jakość mikrobiologiczna napojów spoza diety szpitalnej spożywanych przez chorego podczas hospitalizacji
• 2009 - 29.01-2.02.2008r. XIII World Congress on Clinical Nutrition, , Xalapa, Veracruz, Mexico, (poster), M. Schlegel-Zawadzka, B. Piórecka, P. Jagielski, J. Żwirska, J. Przyslawski, Z. Szygula, E. Babicz-Zielinska, A. Hackney, J. Bertrandt, A. Klos: A prediction factor of nutritional health problem – adolescent's silhouette imagination
• 2009 – 22.04.2009r. Piórecka B., Budka A., Schlegel-Zawadzka M.: Studium przypadku mężczyzny chorującego 24 lata na cukrzycę typu 2. Ogólnopolska Konferencja . I Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Warszawa (plakat).
• 2009 – 24-26.2009r. Piórecka B:. Żywieniowe czynniki ryzyka i leczenie dietetyczne chorób układu krążenia. Wykład niepublikowany. XII Międzynarodowy Kongres PTK, Poznań. (prezentacja)
• 2009 – 26-28.11.2009r. Szczerbińska K., Piórecka B., Malinowska-Cieślik M., Kijowska V., Cozzolino M., Tota F.G., Giustini M., Simonova Z., Beggiato M., Risser R., Roche R., Escotorin P.: The model of advertising of health goals for older people– presentation of CHANGE project. 17th European Conference on Public Health (EUPHA): "Human Ecology and Public Health. Promoting social and environmental conditions conducive to health". Łódź, (plakat).
• 2009 – 17-18.09.2009r. Piórecka B., Płonka M., Przybyszewska K.: The significance of central obesity early diagnosis in children and adolescents. Materials of 18th International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology. Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Kraków.
• 2008 - 29.01-2.02.2008r. XIII World Congress on Clinical Nutrition, , Xalapa, Veracruz, Mexico, poster, B. Grygiel-Górniak, J. Przyslawski, I. Krela-Kazmierczak, K. Linke, M. Schlegel-Zawadzka, I. Boleslawska, J. Żwirska: Nutritional and non–nutritional risk factors of oxidative stress among obese women with and without hormonal replacement therapy.
• 2008 - W: Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, M. Płonka, A. Tabor, B. Piórecka, M. Kowal, A. Suder, J. Żwirska, M. Schlegel-Zawadzka: Ocena sylwetek ciała przez dziewczęta w wieku 8 – 16 lat z miasta i regionu Krakowa w zależności od ich poziomu aktywności ruchowej.
• 2008 – 9-10.10.2008r. Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M., Jagielski P.: Środowiskowe uwarunkowania zachowań żywieniowych gimnazjalistów z Małopolski. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego", Kazimierz Dolny, (prezentacja).
• Płonka M., Tabor A., Piórecka B., Kowal M., Suder A. Żwirska J. Schlegel-Zawadzka M.: Ocena sylwetek ciała przez dziewczęta w wieku 8-16 lat z miasta i regionu Krakowa w zależności od ich poziomu aktywności ruchowej. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego", Kazimierz Dolny, 9-10 października 2008, s 190.(prezentacja)
• 2008 – 26-27.09.2008 r. I Konferencja Naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie, profilaktyka, pielęgnowanie, rehabilitacja", członek Komitetu Naukowego
• 2008 – 11-13.06.2008 r. III Ogólnopolska Sesja Naukowo-Szkoleniowa Forum Farmacji i Medycyny Wojskowej „Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych" Celestynów, członek Komitetu Naukowego.
• 2008 – 11-14.05.2008 r. X Sympozjum „Pierwiastki śladowe w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne" nt. „Pierwiastki śladowe w łańcuchu żywieniowym" członek Komitetu Naukowego.
• 2008 – 25-26.01.2008r. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M.: Program edukacji żywieniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców realizowany w Krakowie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w Zdrowiu i Chorobie", Kielce (plakat).
• 2008 - 4-7.09.2008r. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje – wyzwania i nadzieje", 4-7.09.2008 Szczecin, str. 57. (poster), J. Żwirska, P. Jagielski, W. Jabłońska, M. Schlegel-Zawadzka: Ocena jakości mikrobiologicznej napojów spoza diety szpitalnej znajdujących się przy łóżku chorego.
• 2007 - 25-27.10.2007r. 17th European Sympodium of Somatotherapy and Psychosomatic Education „Health promoton – myth or realisty: between theory and practice" Kraków, 78. (poster), D. Socha, A. Tabor, J. Żwirska, M. Schlegel-Zawadzka: Food neophobia among teachers as a factor influential to health attitudes of their students.
• 2007 – 29-30.11.2007r. Cisek A., Gniadek A., Brzostek T., Witek K., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M., Malinowska-Lipień I., Kawalec E.: Palenie papierosów a zachowania żywieniowe. Badania wstępne. Materiały Konferencyjne X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji im. Prof. F. Venuleta „Tytoń albo zdrowie". Ciechanów.
• 2007 - 13.10.2007 r. Central European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, 11-Kraków, A. Piskorz, B. Piórecka, J. Żwirska, T. Brzostek, M. Schlegel-Zawadzka: Ocena modyfikowalnych czynników ryzyka (aktywność fizyczna, palenie papierosów, otyłość) istotnym elementem prewencji pierwotnej chorób układu krążenia w grupie kobiet 30-65 lat.
• 2007 - Schlegel-Zawadzka M., Piórecka B., Jagielski P., Szyguła z., Żwirska J., Przysławski J., Babicz-Zielińska E. Hackney A.: Nutrition phenotypes of youths from the south Poland. Nutrition &Dietetics 2007, 64 (Supp. 1) S 38 (plakat )
• 2007 – 26-28.04.2077r. Płonka M., Kowal M., Suder A., Bielański W., Dobrzańska M., Kamińska A., Głodzik J., Jagielski P., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M.: Wpływ pokwitania na zależność między poziomem leptyny a otłuszczeniem ciała u dorastających dziewcząt. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych"(plakat).
• 2007 - 26-28.04.2007r. . II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych" Kazimierz Dolny, B. Grygiel-Górniak, J. Przysławski, I. Krela-Kaźmierczak, K. Linke, I. Bolesławska, J. Żwirska, M. Schlegel-Zawadzka: Nutritional and non-nutritional risk factors of oxidative stress among obese women with and without hormonal replacement therapy.
• 2007 – 09. Zakopane V Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z udziałem gości zagranicznych, członek Komitetu Naukowego, recenzja prac. M. Schlegel-Zawadzka.
• 2006 – 28-30.09.2006r. Schlegel-Zawadzka M., Kozioł-Kozakowska A., Żwirska J., Piórecka B., Jagielski P.: Food habits and neophobia of pre-school children attending kindergartens from Southern Poland. I World Congress of  Public Health Nutrition, poster.
• 6-8.10.2006r. II konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK – SPiTM 2006, , R. Kowalski, B. Piórecka, A. Piskorz, P. Jagielski, J. Żwirska, M. Grzywacz, T. Brzostek, M. Schlegel-Zawadzka: Rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie mieszkanek Krakowa w wieku 40-60 lat zainteresowanych swoim stanem zdrowia.
• 2006 - 7-8. 10. 2006r. Piskorz A., Piórecka B., Brzostek T., Zych B., Wiczek-Rużyczka E., Górkiewicz M.: Przygotowanie pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych do realizacji programów prewencji chorób układu krążenia. II Konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK-SPiT, Ustroń (prezentacja)
• Piórecka, B., Derdaś A.: Zalecenia żywieniowe w prewencji wtórnej u pacjentów po ostrych incydentach wieńcowych. XIII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna PTK, Zabrze, 9-10.06. 2006r. (prezentacja).
• 2006 - 16-17.11.2006r. II Konferencja Naukowa „Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego",. B. Piórecka, P. Jagielski, J. Żwirska, A. Piskorz, T. Brzostek, M. Schlegel-Zawadzka: Wpływ żywienia na występowanie wybranych metabolicznych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkanek Krakowa.
• 2006 - 16-18.11.2006r. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego", Lublin, M. Schlegel-Zawadzka, B. Piórecka, P. Jagielski, J. Żwirska, M. Płonka, M. Kowal, A. Suder: Żywienie a zróżnicowana aktywność ruchowa dziewcząt w okresie dorastania.
• 2006 - 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group (ECOG) „Childhood obesity: a pandemic of the twenty-first century", M. Schlegel-Zawadzka, B. Piórecka, J. Żwirska, P. Jagielski, A. Kozioł-Kozakowska: Comparison of body fat percentage measured by means of bioimpedance method with BMI in kindergarten children from Kraków region. Preliminary research.
• 2006 - 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group (ECOG) „Childhood obesity: a pandemic of the twenty-first century", B. Piórecka, P. Jagielski, J. Żwirska, M. Plonka, M. Kowal, A. Suder, J. Głodzik, W. Bielański, T. Kosciuk, M. Schlegel-Zawadzka; Nutrition and family background in developing obesity in girls aged 9-16 from the Kraków region with respect to physical activity levels, preliminary research.
• 2006 – 06.2006r. Płonka M., Suder A., Kowal M., Bielański W., Dobrzańska M., Kamińska A., Głodzik J., Jagielski P., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M., Brzozowska I.: Leptin concentration in relation to abdominal adiposity and body fatness in girls at puberty age. International Journal of Obesity, Abstracts from the 16th Workshop of the European Chilhood Obesity Group (ECOG), (poster).
• 2006 - 23-26.11.2006 I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej  Medicina Sportiva 2006 – recenzja prac M. Schlegel-Zawadzka.
• 2006 - 24-26 11.2006r. - International Congress of Polish Society of Sports Medicine "Medicina Sportiva 2006" B. Piórecka, P. Jagielski, Z. Szyguła, J. Żwirska, J. Przysławski, E. Babicz-Zielińska, A.C. Hackney, M. Schlegel-Zawadzka: State of nutrition and physical activity among the grammar school pupils In Małopolska district according to dwelling-place.
• 2006 - 18-22.06.2006r. Brzostek T., Piórecka B., Cisek M., Piskorz A., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Influence of life style knowledge on the occurrence of  cardiovascular risk factors in adults living in Krakow – South  Poland. XIV International Symposium on Atherosclerosis, Rome, Italy, (poster).
• 2006 – 25-26.05.2006 II Ogólnopolska Konferencja Studentów Zdrowia Publicznego Kraków – recenzja prac – M. Schlegel-Zawadzka.
• 2006 – 11-12.2005. Olsztyn, IX Sympozjum z cyklu „Pierwiastki Śladowe w Środowisku" – „Pierwiastki śladowe – kryteria jakości środowiska przyrodniczego"– recenzja prac - M. Schlegel-Zawadzka.
• 2006- 16-18.11.2006r. Kowal M., Suder A., Płonka M., Piórecka B., Jagielski P., Żwirska J.: Zależności pomiędzy stężeniem leptyny a składem ciała i stopniem dojrzewania u dziewcząt w wieku 9-16 lat z populacji krakowskiej – badania wstępne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka  chorób wieku rozwojowego. Lublin (prezentacja).
• 2006- 16-18.11.2006r. Schlegel-Zawadzka M., Piórecka B., Jagielski P., Żwirska J., Płonka M., Kowal M., Suder A.: Żywienie a zróżnicowana aktywność ruchowa dziewcząt w okresie dorastania. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka  chorób wieku rozwojowego. Lublin (plakat).
• 2006 - I World Congress of Public Health Nutrition, Barcelona. M. Schlegel-Zawadzka, A. Kozioł-Kozakowska, J. Żwirska, B. Piórecka, P. Jagielski: Food habits and neophobia of pre-school children attending kindergartens from Southern Poland
• 2005 – 6-9.09. Jurata – IV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z udziałem gości zagranicznych „Higiena Żywności i Żywienia  - Makro- i Mikroelementy Pierwiastki Zdrowia" - członek Komitetu Naukowego, recenzja prac - M. Schlegel-Zawadzka.
• 2005 - 16-17.09.2005r. Piskorz A., Brzostek T., Piórecka B., Dredaś A., Grochal M., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Zachowania zdrowotne i czynniki ryzyka a poziom wiedzy o modyfikowalnych czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej serca kobiet zamieszkałych w Krakowie. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej. Kraków (referat).
• 2005 – 20.06.2005 ogólnopolska Konferencja naukowa „Medyczne Problemy w Ocenie Stanu Odżywienia i Sposobu Żywienia" – Zakład Higieny i Ekologii CM UJ, członek Komitetu Naukowego - M. Schlegel-Zawadzka.
• 2005 – Konferencja Studentów Akademii Medycznych
• 2005 - 21-24.04.2005r.Piórecka B., Markielowska A., Schlegel-Zawadzka M.: Sposób żywienia pielęgniarek a ich przygotowanie do udzielania informacji w zakresie żywności i żywienia. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa, Białystok (referat).
• 2005 - Schlegel-Zawadzka M., Księżarek A., Żwirska J., Piórecka B.: Zastosowanie mikrofal w przygotowaniu posiłków. Małopolskie badania wstępne. Konferencja naukowa pt. „ Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej" Gutkowska K., Narojek L. (red). Wyd. SGGW. Warszawa (poster)
• 2005 - 27.06-1.07.2005r. Piórecka B., Żwirska J., Kozioł A., Krawczyk A., Schlegel-Zawadzka M.: Home eating habits of pre-school children attending kindergartens from Souther Poland. Culinary Arts and Sciences V. Global and National Perspectives. The Worshipful Company of Cooks Research Centre at Bournemouth University and Warsaw Agricultural university (SGGW). Warsaw  (referat).
• 2005 - 19-23.2009r. 18th International Congress of Nutrition, "Nutrition Safari for Innovative Solutions" 19-23.09. Durban, South Africa, M. Schlegel-Zawadzka, J. Folta, B. Piorecka, J. Żwirska, P. Jagielski: The nutritional status assessment of elderly people from the South Poland
• 2005 - 19-23.2009r. 18th International Congress of Nutrition, "Nutrition Safari for Innovative Solutions" 19-23.09. Durban, South Africa M. Schlegel-Zawadzka, E. Babicz-Zielińska, B. Piórecka, J. Żwirska, J. Przysławski, Z. Szyguła, A. Hackney: Influence of food habits, physical activity and body image on Polish adolescents nutrition status.
• 2005 - 21-24.10.2005r. Piórecka B., Cisek M., Brzostek T., Bachanek J., Madejska M., Schlegel-Zawadzka M.: Sposób żywienia i wybrane elementy stylu życia osób starszych – pensjonariuszy domu pomocy społecznej w Krakowie. Badanie wstępne. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo obywatelskie w polityce spójności Unii Europejskiej: Aspekty promocji zdrowia i prewencji chorób". Ożarów Maz. K/Warszawy, (referat)
• 2005 - 16-18.06.2005r. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie – Ruch – Zdrowie" Poznań, Jezioro Malta, J. Janeczek, J. Jaskowska, B. Piórecka, P. Jagielski, J. Żwirska, M. Schlegel-Zawadzka: Ocena sposobu żywienia i stosowania odżywek przez osoby uczęszczające do siłowni w Krakowie – badania pilotażowe.
• 2004 - 22-24.09.2004r. XIX Naukowy Zjazd Polskiego towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja – tradycja – i nowoczesność. Wrocław. A. Pietrzycka, M. Stępniewski, H. Marona, J. Żwirska, M. Schlegel-Zawadzka: Antioxidant properties of chosen aroxyetylamines.
• 2004 – 14-15.05.2004r. Piórecka B. Szczerbińska K., Schlegel-Zawadzka M.: Realizacja zaleceń żywieniowych dla osób starszych na przykładzie pensjonariuszy wybranych domów pomocy społecznej w powiecie tarnowskim, I Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny – interdyscyplinarne aspekty opieki", Szczecin, (referat).
• 2004 – 14-15.05.2004r. Szczerbińska K., Piórecka B., Ćwiertnia I, Hubalewska-Hoła A.: Dostępność zabiegów pielęgniarskich dla osób starszych, I Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny – interdyscyplinarne aspekty opieki", Szczecin, (referat).
• 2004 – 11.2004r. Schlegel-Zawadzka M., Żwirska J., Piórecka B., Łącka M., Babicz-Zielińska E.: Występowanie zaburzeń sposobu żywienia i stanu odżywienia w grupie młodzieży gimnazjalnej. Materiały Konferencyjne. Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego, Warszawa, Wyd. SGGW. (poster).
• 2004 – 14-15.05.2004r. Rak A., Brzostek T., Piórecka B. , Zych B., Wilczek-Rużyczka E.: Pilotażowy program edukacji dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w zakresie prewencji chorób układu krążenia – wyniki wstępne. Materiały Konferencyjne VII Kongresu Pielęgniarek Polskich "Współczesne pielęgniarstwo, to wiedza, profesjonalizm, pasja". Sopot, (referat).
• 2004 - 1-3.09.2004r. VI Krajowe Warsztaty Żywieniowe – Postępy w epidemiologii i ocenie żywności funkcjonalnej, Poznań-Kraków. M. Schlegel-Zawadzka, J. Żwirska, B. Piórecka, E. Babicz-Zielińska: Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna wśród krakowskich gimnazjalistów..
• 2004 - 3-6.07.2004r. 9th Annual Congress European College of Sport Science  Clermont-Ferrand, France, P64B10, str. 300. (poster), M. Schlegel-Zawadzka, Z. Szygula, E. Babicz-Zielińska, J. Żwirska, B. Piórecka, A. Hackney: Physical activity of Polish girls and boys in pubescence phase and their opinion about obesity and leanness
• 2004 - 2-5.07.2004r. Summer Meeting SFRR-Europe 2004 "Reactive oxygen species and antioxidants, Łódź, A. Pietrzycka, J. Żwirska, M. Stępniewski, M. Schlegel-Zawadzka: Antioxidant status and acetaldehyde in saliva samples of PTS with cardiovascular disease compared to healthy population.
• 2004 - 5th International Symposium „Medicina Sportiva 2004", M. Schlegel-Zawadzka, E. Babicz-Zielińska, Z. Szyguła, B. Piórecka, J. Żwirska, J. Przysławski, A. Hackney: Physical activity, body image and dietary habits of Polish adolescents.
• 2004 - Schlegel-Zawadzka M., Babicz-Zielińska, Szyguła Z., Piórecka B., Żwirska J., Przysławski J., Hackney A.: Physical activity, body image and dietary habits of Polish adolescents. (poster)
• 2004 – Konferencja Studentów Akademii Medycznych
• 2003 - 5-6.06.2003r. International Conference on „e-Health in Common Europe", Kraków, ed K. Zieliński, M. Duplaga, F. Woźniakiewicz, S. Grzesik, S. Kłęk, M. Schlegel-Zawadzka, B. Piórecka, J. Żwirska: e-Nutrition, a new model of healthy nutrition information.
• 2003 - 16-17.06.2003 Kraków. Konferencja naukowa „Żywność regionalna na tle współczesnych trendów produkcji żywności w Polsce i w Europie". M. Schlegel-Zawadzka, M. Poździoch, B. Piórecka, J. Żwirska: Potrawy kuchni małopolskiej preferowane przez gości dwóch wybranych krakowskich restauracji. Badania wstępne
• 2003 - 28.06.2003r. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie – Ruch- Zdrowie" 26-Zajączkowo, B. Piórecka, J. Żwirska, A. Kozioł, A. Krawczyk, M. Schlegel-Zawadzka: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci w wieku przedszkolnym na wsi i w mieście- badania wstępne.
• 2003 - „Problemy higieny i ekologii u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. J. Żwirska, A. Huzior-Bałajewicz, J. J. Pietrzyk, M. Schlegel-Zawadzka: Choroby zakaźne i zatrucia u dzieci na terenie Małopolski na tle Polski w latach 2000-2002.
• 2003 – 10-12.09.2003r. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowie. Bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku." Rogowo, J. Żwirska, M. L. Grabowski, M. Schlegel-Zawadzka: Zatrucia i zakażenia pokarmowe pałeczkami Salmonella spp. w Krakowie i Małopolsce w latach 1999-2002.
• 2003 - 13-14. 03. 2003r. Piórecka B., Pająk A., Topór-Mądry R., Kłos A, Schlegel-Zawadzka M.: Food habits, incidence and death rate on chosen disease entities in the Kraków region, 40 Wissentschaflichen DGE Kongress, Potsdam, (poster).
• 2003 - 02-05.07.2003r. Piórecka B., Szczerbińska K., Schlegel-Zawadzka M.: Nutritional status and eating habits elderly people in Krakow region (Poland), 5th European Congress of Gerontology, XLVth Congress of the Spanish Society of geriatrics and Gerontology, 12th Congress of the Catalanobalear Society of Geriatrics and Gerontology, Barcelona, Spain, (poster).
• 2003 - 24-26.10.2003r. Piórecka B., Rak A., Nowacka A, Brzostek T, Schlegel-Zawadzka M: Nutritional education in professional nursing work. Need or necessity? 13th European Symposium of Somatotherapy, 6th European Symposium of Psychosomatic Education "Man – Medicine – Culture" Kraków (referat).
• 2002 – 06-08.06.2002r. Piórecka B., Międzobrodzka A.: Wstępne badania sposobu żywienia i ocena masy ciała osób starszych objętych pielęgniarską opieką środowiskową, Materiały III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie-Ruch-Zdrowie", Zajączkowo, (referat).
• 2002 – 04-06.2002r. Piórecka B., Międzobrodzka A.: Ocena wpływu programu edukacyjnego na zmianę sposobu żywienia osób zagrożonych miażdżycą – projekt. Materiały V Krajowych Warsztatów Żywieniowych, Poznań, (poster).
• 2002 – 25-27.10.2002r. Międzobrodzka A., Piórecka B.: Edukacja żywieniowa a proces kształcenia lekarzy i pielęgniarek w Polsce. Materiały 5 Europejskiego Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej i 12 Europejskiego Sympozjum Somatoterapii „Człowiek-Medycyna-Kultura", Kraków, (referat).
• 2002 – 25-27.10.2002r. Kopański Z., Schlegel-Zawadzka M., Tabak J. Piórecka B.: Psychofizyczne następstwa radykalnej mastektomii,  materiały 5 Europejskiego Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej i 12 Europejskiego Sympozjum Somatoterapii „Człowiek-Medycyna-Kultura', Kraków, (referat).
• 2002 – 25-27.10.2002r. Kopański Z., Schlegel-Zawadzka M., Tabak J. Piórecka B. : Antyspołeczne zaburzenia osobowości u chorych ze stomią materiały 5 Europejskiego Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej i 12 Europejskiego Sympozjum Somatoterapii „Człowiek-Medycyna-Kultura', Kraków, (referat).
• 2000 – 28-30.06.2000r. Piórecka B., Henzel-Korzeniowska A.: Program prewencji zatruć tlenkiem węgla – znaczenie edukacji zdrowotnej, Medycyna Środowiskowa, 3, Suplement 1, Materiały III Krajowej Konferencji PTMŚ, Podlesice (referat).
• 2000 – 07-08.09.2000r. Międzobrodzka A., Piórecka B.: Poziom wiedzy personelu medycznego w zakresie żywienia człowieka. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Pielęgniarstwo a jakość życia człowieka", Kraków, (referat).