Projekty naukowo - badawcze

Tematyka badań naukowych:

 • Ocena stanu odżywienia i ocena sposobu żywienia różnych grup ludności
 • Ocena wiedzy żywieniowej i edukacja żywieniowa dla różnych grup ludności
 • Badania preferencji i czynników wyboru żywności różnych grup ludności w Polsce
 • Żywieniowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia
 • Składniki mineralne i witaminy w aspekcie zdrowia i choroby
 • Wykorzystanie technik komputerowych w naukach żywieniowych
 • Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach klinicznych, ekologicznych i epidemiologicznych

Projekty:

 

 • 2016 -  badania statutowe nr K/ZDS/006175 pt. "Ocena zachowań żywieniowych i stanu nawodnienia rodzin z dziećmi w wieku szkolnym" - kierownik projektu B. Piórecka
 • 2015 – K/DSC/002869 – „Ocena stanu odżywienia na podstawie analizy składu ciała dzieci z regionu Małopolski" – kierownik projektu E. Błaszczyk-Bębenek
 • 2015-K/DSC/002872 pt. „Wpływ diet odchudzających na tempo i skuteczność odchudzania dorosłych osób z otyłością" – kierownik projektu Jagielski P.
 • 2012- 2015 - K/ZDS/003684  pt. „Ocena ryzyka niedożywienia w grupie osób starszych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania" – kierownik  projektu Piórecka B.      
 • 2014 - 2015 - Projekt KNOW UJCM - Dofinansowanie działalności baz danych fenotypowych i materiału biologicznego w ramach projektu pt. „Ocena ryzyka niedożywienia w grupie osób starszych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania" –uczestnik projektu Piórecka B. 
 • 2014 - 2016 Projekt predefiniowany dotyczący ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu realizowany w ramach Programu PL 13 pt. „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu", współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – w ramach konsorcjum „Nauka i Zdrowie" (umowa nr A-AE-KN-12/5/2013) Temat: Dostęp do wysokiej, jakości wody pitnej w szkołach a profilaktyka nadmiaru masy ciała wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Uczestnik projektu Piórecka B.
 • 2013-2014 Badania statutowe. „Ocena zachowań i nawyków żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci w 1-3 klasach szkół podstawowych w Krakowie" – kierownik projektu - J. Żwirska.
 • 2013 – K/DSC/001265 – „Napoje energetyzujące – ich wpływ na ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości wśród młodzieży" – kierownik projektu M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2012-2014 Badania statutowe nr K/ZDS/003684 pt. „Ocena ryzyka niedożywienia w grupie osób starszych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania" – kierownik projektu B. Piórecka.
 • 2010-2011 Badania statutowe K/ZBS/001433. „Upowszechnienie wiedzy na temat prozdrowotnych zachowań żywieniowych wśród wiekowo różnych grup ludności i zgodności z Evidence Based Nutrition" - udział w realizacji - M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2009-2012 Udział w projekcie 7 ramowym UE pt. EATWELL „Interventions to promote healthy eating habits - evaluation and recommendations. Nr grantu: 226713- B. Piórecka.
 • 2009- 2011 - Badania własne nr K/ZBW/000409 pt. „Ocena ryzyka niedożywienia w grupie osób starszych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania" – kierownik  ( w 2011r. bez finansowania) – B. Piórecka.
 • 2009-2011 Współpraca z Wydziałem Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w  Myślenicach w ramach programu "Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia" – Projekt finansowany przez: Mechanizm Finansowy EOG (EEA Grants Iceland, Liechtenstein, Norway), Powiat Myślenicki oraz wszystkie gminy Powiatu Myślenickiego - udział w realizacji - M. Schlegel-Zawadzka, J. Żwirska.
 • 2009 – Badania własne (J. Żwirska) – K/ZBW/000410 „Ocena jakości mikrobiologicznej środków spożywczych spoza diety szpitalnej znajdujących się przy łóżku chorego" - koordynator projektu.
 • Udział w projekcie badawczym pt. CHANGE – "Care of Health Advertising New Goals for Elderly People" w ramach programu GRUNTVIG-GMP nr 142101-2008 –LLP-IT – B. Piórecka.
 • 2007-2009 - EUROPREVALL - Workpackage 4.2.
 • 2007-2008 - N404 088 32/3217 - Aspekty epidemiologiczne i kliniczne diety niskowęglowodanowej - "optymalnej". - główny wykonawca – M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2006-2008 - N404-079 31/3460 - Wpływ żywienia i hormonalnej terapii zastępczej na parametry stanu oksydacyjnego kobiet otyłych. - główny wykonawca - M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2007- Badania statutowe -501/P/7/WOZ „Poszukiwanie związków miedzy wskaźnikami stanu odżywienia, a sposobem żywienia, stanem zdrowia, aktywnością fizyczną i uwarunkowaniami środowiskowymi" – współwykonawca - M. Schlegel-Zawadzka; B. Piórecka.
 • 2005-2007 – Grant nr 2 P06T 027 29 - "Zaburzenia w sposobie żywienia i stanie odżywienia młodzieży o zwiększonej aktywności fizycznej w okresie pokwitania. Badania wieloośrodkowe." – kierownik - M. Schlegel-Zawadzka. Współwykonawca B. Piórecka.
 • 2004-2009 - contract FOOD-CT-2003-505944 - LIPGENE "Diet, genomics and the metabolic syndrome: an integrated nutrition, agro-food, social and economic analysis" - an Integrated Project of the EU Sixth Framework Programme for Research and Technology Development - participant – performer - M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2004 – 2007 Udział w projekcie badawczym dotyczącym zapobiegania urazom u osób starszych w domach pomocy społecznej w ramach  wieloośrodkowego, międzynarodowego programu EUNESE-European Network for Safety among Elderly w ramach European Public Health Programme  (Umowa kontraktowa nr 2003316) – B. Piórecka.
 • 2004–2005 CR113/2004 - ""E-Nutrihealth" - promocja zagadnień żywieniowych z wykorzystaniem portalu internetowego" (E-Nutrihealth - promotion of nutrition problems using website) – kierownik - M. Schlegel-Zawadzka; wykonawca – B. Piórecka.
 • 2004 - Udział merytoryczny i organizacyjny w projekcie wymian i staży Leonardo da Vinci pt. „Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w instytucjach szpitalnych" nr PL/04/A/Exd/174043 –  B. Piórecka.
 • 2003 – 2007 - Badania własne nr WŁ/108/PKL/P - „Wpływ programu edukacji żywieniowej na poprawę wybranych parametrów zdrowia osób zagrożonych wystąpieniem chorób układu krążenia" – kierownik B.Piórecka.                                                                                                                                              
 • 2003-2005 - badania statutowe 501/PKL/28/P - "Zachowania żywieniowe ludzi w stanie zdrowia i choroby" (Human nutrition behavior in health and disease status) – kierownik M. Schlegel-Zawadzka, wykonawca B. Piórecka.
 • 2003-2004 Udział w projekcie w ramach wieloośrodkowego, międzynarodowego programu CLESA- "Cross-National Determinants of Quality of Life and Health Services for the Elderly" finansowanego przez European Union 5th Frame Program (No QLRT-2001-02932) – B. Piórecka.
 • 2001-2003 - KBN 6 P06G 015 20 - "Zachowania żywieniowe młodzieży i osób dorosłych jako czynniki ryzyka niektórych chorób dietozależnych" - główny wykonawca - M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2001-2004 - KBN 6 P05B 142 20 - "Rola cynku w patofizjologii i terapii depresji" – wykonawca - M. Schlegel-Zawadzka.
 • 2002 – 2003 - Badania własne nr WŁ/84/PKL/P, pt.: „Sposób żywienia oraz wybrane elementy stanu odżywienia osób w podeszłym wieku a jakość życia" – kierownik B. Piórecka.
 • 2000 - 2003    Prace organizacyjne w ramach projektu pilotażowego Leonardo da Vinci pt. „Poprawa zatrudnienia wśród absolwentów zdrowia publicznego" nr PL/00/B/F/PP/140155 na Wydziale Ochrony Zdrowia – B. Piórecka.
 • 1999 - 2000    Koordynator projektu wymian i staży w ramach Leonardo da Vinci nr LV 99/53/ I.1.2.c/ 0125, pt. „Rozwijanie przedsiębiorczości wśród pielęgniarek" na Wydziale Ochrony Zdrowia – B. Piórecka.
 • 1997 – 2001   Prace organizacyjne w ramach projektu Tempus nr JEP 12273/97 "Liderzy dla opieki zdrowotnej" na Wydziale Ochrony Zdrowia CM UJ – B. Piórecka.
 • 1996 – 1997   Prace organizacyjne w ramach projektu PHARE nr PL 9113/96 na Wydziale Ochrony Zdrowia CM UJ – B. Piórecka.
 • 1995 – 1997   Prace organizacyjne w projekcie Tempus nr JEP 7727/94, pt. "Nowoczesne zarządzanie edukacją dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce" – Szkoła Zdrowia Publicznego UJ – B. Piórecka.