Publikacje

1. Międzobrodzka A.; Odżywianie – Raport o zdrowiu mieszkańców Krakowa, Urząd Miasta, Kraków,1998.
2. Miedzobrodzka A. ; „25 lat Technologii Żywności w Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Materiały z obrad XXX Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN – „Nauka o żywności na progu XXI wieku", IX, 1999.
3. Międzobrodzka A.; Znaczenie żywienia w prewencji wybranych chorób metabolicznych", wykład opublikowany w materiałach konferencyjnych „Współczesne metody zapobiegania chorobom cywilizacyjnym" zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Higieniczne, Zgorzelec, XI, 1999.
4. Leszczyńska T., Międzobrodzka A., Gambuś F. ; Ocena pobrania żelaza, cynku oraz miedzi z racjami pokarmowymi przez ludność z wybranych gospodarstw wiejskich, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej „Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia", AR Kraków, 1999.
5. Międzobrodzka A. Piórecka B. ; „Poziom wiedzy studentów Wydziałów Pielęgniarstwa z zakresu żywienia człowieka:", Pielęgniarstwo 2000, , 3, 44; 54-60, 1999.
6. Piórecka B., Henzel-Korzeniowska A.; „Program prewencji zatruć tlenkiem węgla – znaczenie edukacji zdrowotnej", Medycyna Środowiskowa, t. 3, Suplement 1, Materiały III Krajowej Konferencji PTMŚ, Podlesice, 28-30 czerwca 2000.
7. Międzobrodzka A., Piórecka B.; „Poziom wiedzy personelu medycznego w zakresie żywienia człowieka", Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Pielęgniarstwo a jakość życia człowieka", Kraków, 7-8 września 2000.
8. Międzobrodzka A., Piórecka B.; „Wstępne badania stanu wiedzy personelu medycznego z zakresu żywienia człowieka", Zdrowie Publiczne, 110, 12;418-421, 2000.
9. Międzobrodzka A., Piórecka B.; „Ocena wiedzy żywieniowej słuchaczy studiów podyplomowych i studentów Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ", Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 3 (28) Supl., 81-89, 2001.
10. Międzobrodzka A.; Podstawy polskiego ustawodawstwa żywnościowego. Zdrowie Publiczne – Wybrane Zagadnienia t.2, Rozdział 28., Wydawnictwo „Vesalius", Kraków 2001.
11. Międzobrodzka A. " Ocena wiedzy żywieniowej wybranych grup ludności w Polsce", Materiały Konferencyjne, Konferencja Akademii Rolniczej w Krakowie "Żywność w początkowym i zaawansowanym okresie życia człowieka", Kraków, 11-12 czerwca 2001.
12. Międzobrodzka A. " Żywienie dorosłego człowieka zdrowego", V wydanie Domowego Poradnika Medycznego red. K. Janicki, PZWL, przyjęty do druku w XI 2001.
13. Międzobrodzka A. ; Znaczenie żywienia w prewencji wybranych chorób cywilizacyjnych", Wykład Akademia Medyczna,  Zabrze, XI, 2001.
14. Piórecka B., Międzobrodzka A.; „Wstępne badania sposobu żywienia i ocena masy ciała osób starszych objętych pielęgniarską opieką środowiskową", Materiały III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie-Ruch-Zdrowie", Zajączkowo, 6- 8 czerwca 2002.
15. Piórecka B., Międzobrodzka A.: Ocena sposobu żywienia i wybranych wskaźników stanu odżywienia osób starszych. Nowiny Lekarskie, 4-5, (71); 249-254, 2002.
16. Piórecka B., Międzobrodzka A.; „Ocena wpływu programu edukacyjnego na zmianę sposobu żywienia osób zagrożonych miażdżycą – projekt", materiały V Krajowych Warsztatów Żywieniowych, Poznań, 4-6 września 2002.
17. Krężołek M., Miedzobrodzka A.; Próba oceny sposobu żywienia i określenia stopnia nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym", materiały V Krajowych Warsztatów Żywieniowych, Poznań, 4-6 września 2002.
18. Schlegel-Zawadzka M., Przysławski J., Walkowiak J, Bertrandt J., Kłos A, Piórecka B., Rozmysł E.: Zinc and copper intake by Polish healthy population. w: Macro and Trace Elements. Agricultural, Biological, Environmental, Nutritional and Medical Importance of macro, Trace and Ultra Trace elements. M. Anke, R. Mueller, U. Schaefer, M.Stoeppler (eds), Schubert-Verlag Leipzig; 1317-1324, 2002
19. Z. Kopański, A. Pelc, D. Kwiatkowska, M. Schlegel-Zawadzka, W. Piekoszewski, S. Lipko-Godlewska, T. Puto: Profile analysis of magnesium and zinc concentrations in blood serum in patients with skin cancers. Trace Elem. Electrol. 20, 29-33, 2003. J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka: The intake and consumption pattern of selected minerals in daily food rations taken by budgetary and non-budgetary workers in Poland. Trace Elem. Electrol. 20, 108-112, 2003. IF – 0,711
20. Z. Kopański, T. Wojewoda, A. Wojewoda, M. Schlegel-Zawadzka, R. Wodniacka, A. Suder, T. Kosciuk: Influence of some anthropometric parameters on the risk of development of distal complications after mastectomy carried out because of breast carcinoma. Am. J. Human. Biol. 15(3), 433-439, 2003. IF – 1,322
21. M. Stępniewski, E. Kolarzyk, P. Zagrodzki, K. Solarska, A. Pietrzycka, M. Kitliński, M. Schlegel-Zawadzka, B. Batko: Pattern recognition methods in evaluation of the structure of the labolatory data – biominerals, antioxidant enzymes, selected biochemical parameters and pulmonary function of welders. Biol. Trace Elem. Res. 93, 1-3, 39-46, 2003. IF – 0,893
22. Piórecka B., Rak A., Nowacka A., Brzostek T., Schlegel-Zawadzka M.: Wybrane elementy stanu odżywienia i sposobu żywienia mieszkańców Krakowa zagrożonych wystąpieniem oraz z rozpoznaniem choroby niedokrwiennej serca. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, 57, Supl. 13, 193, Sectio D; 497-501, 2003.
23. Gaweł G., Piórecka B., Rak A., Nowacka A., Motyka H., Schlegel-Zawadzka M.: Wiedza pielęgniarek na temat żywieniowych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, 57, Supl. 13, 71, Sec. D; 390-394, 2003.
24. Rak A., Nowacka A., Piórecka B., Brzostek T., Górkiewicz M.: „Styl życia populacji miasta Krakowa a czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca", Ann Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, 57, Supl. 13, 203, Sec. D; 1-8, 2003.
25. Nowacka A., Gaweł G., Rak A., Piórecka B.: Styl życia pacjentów po pierwszym zawale a czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca", Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, 57, Supl. 13, 173, Sec. D;375-381, 2003.
26. E. Golec, M. Schlegel-Zawadzka, R. Chrzanowski, A. Czupryna, M. Piątkowski, S. Nowak, R. Gozdzielski, T. Kilian: The disturbances of magnesemia and of zincemia in patients with thromboembolic complications after big orthopedic interventions. Trace Elem. Electrol. 21, 150-154, 2004. IF – 0,711
27. Z. Kopański, M. Grabowska, A. Kosiniak-Kamysz, J. Bertrandt, L. Kołodziejski, W. Opoka, M. Schlegel-Zawadzka: Changes of the total antioxidative status of blood sells in the progression of stomach and large bowel cancers in patients subjected to primary radical treatment. Biofactors, 22(1-4), 75-78, 2004. IF – 1,852
28. Z. Kopański, J. Bertrandt, M. Grabowska, A. Kosiniak-Kamysz, L. Kołodziejski, W. Opoka, M. Schlegel-Zawadzka: The influence of antineoplastic chemotherapy on the glutathione enzymes activity in the blood. Biofactors 22(1-40, 79-82, 2004. IF – 1,852
29. Z. Marzec, M. Schlegel-Zawadzka: Exposure to cadmium, lead and mercury in the adult population from Eastern Poland, 1990-2002. Food Addit. Contam. 21, 10, 963-970, 2004. IF – 1,462
30. E. Golec, R. Suszko, S. Nowak, M. Piątkowski, R. Chrzanowskji, M. Schlegel-Zawadzka, R. Gozdzialski: The influence of systemic cryotherapy on the magnesium metabolizm in patients with rheumatoid arthritis. Trace Elem. Electrol. 22, 50-56, 2005. IF – 0,404
31. E. Golec, S. Nowak, J. Sosnowski, W. Wrażeń, M. Godyn, M. Schlegel-Zawadzka: The effect of selected epidemiological and clinical factors on the alterations In magnesium balance In patients with healing disorders. Trace Elem. Electrol. 22, 114-117, 2005. IF – 0,404
32. Z. Kopański, A. Kosiniak-Kamysz, Z. Puchalski, M. Grabowska, M. Schlegel-Zawadzka, A. Nowak, A. Skowron: Zinc concentration in gastric mucosa in the precancerous states of stomach cancer. Trace Elem. Electrol. 22, 3, 182-184, 2005. IF- 0,404
33. Z. Kopański, W. Osikowska, M. Schlegel-Zawadzka, J. Zyznawska, R. Pieta: The disturbances of magnesium metabolism in patients with anti-social disturbance occurring in the progress of rehabilitation after extensive surgical interventions. Trace Elem. Electrol. 24, 24-27, 2007. IF – 0,404
34. A. Boulay, J. Houghton, V. Gancheva, Y. Strek, A. Strada, M. Schlegel-Zawadzka, B. Sora, R. Sala, R. van Ree, G. Rowe: A EuroPrevall review of factors affecting incidence of peanut allergy: priorities for research and policy. Allergy 63, 797-809, 2008. IF – 5,334
35. J. Czarnocińska, L. Wądołowska, E. Babicz-Zielińska, J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka: Dietary behaviour models and food choice motivations. POFPRES study. Pol. J. Environm. Studies 13, suppl. II, 78-84, 2004. IF – 0,461
36. J. Przysławski, B. Grygiel, M. Schlegel-Zawadzka: Nutritional risk factors of cardiovascular diseases among obese women in pre- and post-menopausal period. Pol. J. Environm. Studies 13, Suppl. 2, 426-431, 2004. IF – 0,461
37. M. Grabowska, M. Schlegel-Zawadzka, M. Papp, G. Nowak: Effect of imipramine treatment on plasma dopamine beta-hydroxylase activity in chronic mild stress in rats. Pol. J. Pharmacol. 56, 825-829, 2004. IF – 0,829
38. M. Grabowska, W. Drożdż, M. Schlegel-Zawadzka: The influence of long-term ischemia and short-term ischemia-reperfusion on enzyme responses in rabbit's blood. Acta Biol. Cracov. Ser. Zoolog. 46, 35-40, 2004. IF – 0,000
39. M. Grabowska, W. Drożdż, M. Schlegel-Zawadzka: Effect of pentoxifylline and long-term ischemia on some enzyme reponses in blood of rabbit. Acta Biol. Cracov. Ser. Zool, 47, 15-20, 2005.IF – 0,000
40. J. Czarnocińśka, L. Wądołowska, J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka, E. Babicz-Zielińska: Analysis factors influencing the choice of dairy products by Poles. POFPRES STUDY. Pol. J. Food Nutr. Sci. 15/56, SI, 57-60, 2006.IF – 0,000
41. I. Bolesławska, M. Maruszewska, M. Schlegel-Zawadzka, J. Przysławski: Profil lipidowy w ocenie ryzyka rozwojuniedokrwiennej choroby serca wśród kobiet I mężczyznz regionu Wielkopolski. (Serum lipid profile In estimation relating risk of coronary hart disease among men and women from Wielkopolska region.) Bromat. Chem. Toksykol. Suppl. 2006, 377-380, 2006.IF – 0,000
42. A. Lisowska, S. Drzymała, J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka, J. Walkowiak: Iron status of long-term lacto-ovo-vegetarians and Vegans. Pol. J. Envir. Stud. 15, 2b, 1332-1335, 2006 IF – 0,352
43. J. Wójcik, D. Dudek, M. Schlegel-Zawadzka, M. Grabowska, A. Marcinek, E. Florek, W. Piekoszewski, R.J. Nowak, W. Opoka, G. Nowak: Antepartum/postpartum depressive symptoms and serum zinc and magnesium levels. Pharmacol. Rep. 58,571-576, 2006.IF – 1,029
44. M. Płonka, M. Kowal, A. Suder, W. Bielański, M. Dobrzańska, A. Kamińska, J. Głodzik, P. Jagielski, B. Piórecka, M. Schlegel-Zawadzka: Puberty and relationships between serum leptin levels and body composition in adolescent sportwomen. Pol. J.Environ. Stud. 16, 5C, Part II, 504-508, 2007.IF – 0,352
45. J. Czarnocińska, L. Wądołowska, E. Babicz-Zielińska, J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka: Factors influencing the choice of vegetables and fruit consumed by the school youth from Szczecin. Pol. J. Food Nutr. Sci. 12, 3, 95-101, 2003.
46. M. Grabowska, M. Schlegel-Zawadzka, G. Nowak: Dopamine beta-hydroxylase activity with bioelements in serum of rats electroconvulsive shock therapy. Acta Biol. Cracov. Ser. Zool. 45, 37-41, 2003.
47. B. Piórecka, M. Cisek, T. Brzostek, J. Bachanek, M. Madejska, M. Schlegel-Zawadzka: Dietary practice and selected aspects of lifestyle in elderly residents of a nursing home. Zdr. Publ. 116, 3, 418-422, 2006.
48. J. Przysławski, L. Wądołowska, M. Schlegel-Zawadzka, E. Babicz-Zielińska, J. Czarnocińska: Zastosowanie metody analizy skupień w ocenie zachowań żywieniowych młodzieży. (Cluster analysis – the new approach In the evaluation of nutritional behaviour of Polish youth.) Żyw. Człow. Metab. 39 supl., 319-327, 2002.
49. L. Wądołowska, J. Przysławski, J. Czarnocińska, E. Babicz-Zielińska, M. Schlegel-Zawadzka: Zastosowanie sieci neuronowych w przewidywaniu częstości spożycia produktów mlecznych. (The neural networks application in dairy products intake frequency prediction based on their food preferences.) Żyw. Człow. Metab. 39, supl., 328-333, 2002.
50. J. Czarnocińska, E. Babicz-Zielińska, L. Wądołowska, J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka: Wpływ wieku i płci mieszkańców Szczecina na preferencje dla warzyw i owoców. (Effect of age and sex of persons from Szczecin on preferences for vegetables and fruits.) Żyw. Człow. Metab. 39 supl., 334-339, 2002.
51. J. Czarnocińska, E. Babicz-Zielińska, M. Schlegel-Zawadzka, L. Wądołowska, J. Przysławski: Wpływ wieku i płci mieszkańców Szczecina na preferencje produktów zbożowych. (Effect of age and sex of persons from Szczecin on preferences for cereals products.) Żyw. Człow. Metab. 39 supl., 340-344, 2002.
52. E. Babicz-Zielińska, R. Nazarewicz, M. Schlegel–Zawadzka: Postrzeganie własnej sylwetki a możliwości występowania zaburzeń w odżywianiu w grupie nastolatek. (Own body perceptron as resulting In possibile eating disorders among adolescent girls.) Żyw. Człow. Metab. 39, supl., 366-370, 2002.
53. D. Dynowska, E. Kolarzyk, M. Schlegel-Zawadzka, W. Dynowski: Udział alergenów pokarmowych, powietrznopochodnych w patogenezie atopowego zapalenia skóry. (The contribution of food and airborne allergens In the pathogenesis of atopic dermatitis.) Przegl. Lek. 59(6), 453-456, 2002.
54. M. Grabowska, M. Schlegel-Zawadzka, G. Nowak, M. Papp: Zawartość cynku w osoczu i aktywność beta-hydroksylazy dopaminy w depresji u szczurów w modelu łagodnego chronicznego stresu. (The zinc levels In the plasma and dopamine beta-hydroxylase activity in a chronic mild stress model of depression in rats.) Zesz. Nauk. Komitetu „Człowiek i środowisko" PAN, „Cynk w środowisku. Problemy ekologiczne i metodyczne" 33, 505-509, 2002.
55. G. Gaweł, B. Piórecka, A. Rak, A. Nowacka, H. Motyka, M. Schlegel-Zawadzka: Wiedza pielęgniarek na temat żywieniowych czynników ryzyka chorób układu krążenia. (The knowledge of nurses on the nutritional risk of coronary heart diseases.) Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 58 supl 13, 71, 390-394, 2003.
56. B. Piórecka, A. Rak, A. Nowacka, T. Brzostek, M. Schlegel-Zawadzka: Wybrane elementy stanu odżywienia i sposobu żywienia mieszkańców Krakowa zagrożonych wystąpieniem oraz z rozpoznaniem choroby niedokrwiennej serca. (Selected factors of nutritional status and dietary habits of Cracow's citizens threatened and with diagnosed coronary hart diseases.) Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 58 supl. 13, 71, 497-501, 2003.
57. J. Żwirska, A. Huzior-Bałajewicz, J. J. Pietrzyk, M. Schlegel-Zawadzka: Choroby zakaźne i zatrucia u dzieci na terenie Polski i Małopolski w latach 2000-2002. (Poisoning and alimentary infection with Salmonella spp. in Krakow and Malopolska region in 1999-2002.) Probl. Higieny 80,n 86-93, 2003.
58. M. Schlegel-Zawadzka, J. Przysławski, J. Walkowiak, I. Bolesławska, J. Nowak: Wpływ suplementacji cynkiem na jego stężenia w surowicy i erytrocytach, wśród młodych kobiet i mężczyzn. (Influence of zinc supplementation on its concentration in blood serum and erythrocytes among young men and women.) Żyw. Człow. Metab. 30, 1/2 143-148, 2003.
59. J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka, J. Walkowiak, I. Bolesławska, J. Nowak: Sposób żywienia, a stężenia cynku w surowicy i erytrocytach w grupie młodych kobiet i mężczyzn. (Nutrition manner and zinc concentration In blond serum and erythrocytes In group of young men and women.) Żyw. Człow. Metab. 30, 1/2 260-265, 2003.
60. J. Czarnocińska, E. Babicz-Zielińska, L. Wądołowska, J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka: Porównanie ważkości czynników wyboru warzyw i owoców spożywanych przez osoby dorosłe o różnym statusie zatrudnienia. Żyw. Człow. Metab. 30, 1/2 319-323, 2003.
61. E. Rozmysł, A. Kłos, J. Bertrandt, M. Schlegel-Zawadzka: Ocena zjawiska indywidualnej suplementacji diety witaminami i składnikami mineralnymi wśród żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową. Żyw. Człow. Metab. 30, 1/2 392-397, 2003.
62. J. Żwirska, M. L. Grabowski, M. Schlegel-Zawadzka: Zatrucia i zakażenia pokarmowe pałeczkami Salmonella spp. w Krakowie i Małopolsce w latach 1999-2002. Żyw. Człow. Metab. 30, ¾, 1110-1114, 2003.
63. M. Schlegel-Zawadzka, E. Woźniakiewicz, S. Grzesik, S. Kłęk, B. Piórecka, J. Żwirska, J. Legutko: E-nutrition, a new model of health nutrition information. International Conference on E-health in Common Europe, Kraków, Poland, June 5-6, 2003/Ed. By Krzysztof Zieliński, Mariusz Duplaga – Kraków: Academic Computer Centre CYFRONET UST, 65-71, 2003
64. B. Piórecka, K. Szczerbińska, M. Schlegel-Zawadzka: Realizacja zaleceń żywieniowych dla osób starszych na przykładzie pensjonariuszy wybranych domów pomocy społecznej w powiecie tarnowskim. Pol. Med. Rodzinna 6, supl. 1, 142-146, 2004.
65. B. Piórecka, J. Żwirska, A. Kozioł, A. Krawczyk, M. Schlegel-Zawadzka: Sposób żywienia i stan odżywienia dzieci w wieku przedszkolnym w regionie Krakowa. W: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. E. Bartnikowska, A. Brzozowska, J. Gromadzka-Ostrowska, L. Narojek, D. Rosołowska-Huszcz (red.), Wyd. SGGW, Warszawa, cz. 2, 629-634, 2004.
66. M. Schlegel-Zawadzka, J. Żwirska, B. Piórecka, M. Łącka, E. Babicz-Zielińska: Występowanie zaburzeń sposobu żywienia i stanu odżywienia w grupie młodzieży gimnazjalnej. w: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. E. Bartnikowska, A. Brzozowska, J. Gromadzka-Ostrowska, L. Narojek, D. Rosołowska-Huszcz (red.), Warszawa, listopad 2004. cz. 2, 658-663
67. Szczerbińska K., Piórecka B., Ćwiertnia I. , Hubalewska-Hoła A.: Dostępność zabiegów pielęgniarskich dla osób starszych, Polska Medycyna Rodzinna, 6, Supl. 1;133-142, 2004.
68. T. Brzostek, A. Rak, B. Piórecka, J. Żwirska, A. Nowacka, B. Zyznawska, M. Schlegel-Zawadzka: Wybrane czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca w grupie kobiet w wieku 30-65 lat mieszkających w Krakowie. Wiad. Lek. 57, supl. 1, 24-28, 2004.
69. M. Pasek, K. Maj, M. Schlegel-Zawadzka: Badanie oceny sposobu żywienia losowo wybranej populacji osób doroslych z Tarnowa. Badania Wstępne. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 59, suppl. 14, 345, 318-323, 2004.
70. B. Piórecka, J. Żwirska, H. Motyka, M. Schlegel-Zawadzka: Kierunki prowadzenia edukacji żywieniowej w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 59, suppl. 14, 365, 422-427, 2004.
71. Z. Kopański, W. Piekoszewski, L. Kołodziejski, A. Hartwich, M. Schlegel-Zawadzka, B. Witkowska, J. Zyznawska: Przydatność kliniczna oznaczeń liczby płytek krwi u chorych na rakażołądka, jelita grubego i piersi. Alergologia Immunologia 2 (2), 28-31, 2004.
72. E. Babicz-Zielińska, M. Schlegel-Zawadzka, L. Wądołowska, J. Przysławski, J. Czarnocińska: Wpływ miejsca zamieszkania na preferencje i spożycie żywności. Bromat. Chemia Toksykol. Supl. 3-4, 51-58, 2004.
73. B. Piórecka, A. Markielowska, M. Schlegel-Zawadzka: Zwyczaje i wiedza żywieniowa pielęgniarek z województwa małopolskiego. Bromat. Chemia Toksykol. Supl. 3-4, 101-106, 2004.
74. Piskorz A., Piórecka B., Brzostek T., Zych B., Wilczek-Rużyczka E.: Szkolenie pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w prewencji chorób układu krążenia. Prob. Pielęg.,1-2; 35-40. 2004.
75. B. Kubik, Z. Musiał, M. Pasek, M. Schlegel-Zawadzka: Edukacyjna funkcja pielęgniarki w pryzgotowaniu chorych na cukrzycę do samoopieki. Badania wstępne. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 60 supl. 16, 3, 256, 138-142, 2005.
76. A. Pełkowska, K. Sancewicz-Pach, J. Żwirska, B. Piórecka, M. Schlegel-Zawadzka: Aktywność fizyczna u dzieci z pierwotnym zespołem nerczycowym. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 60 supl. 16, 4, 401, 287-291, 2005.
77. J. Żwirska, B. Piórecka, A. Derdaś, M. Schlegel-Zawadzka: Wybrane parametry sposobu żywienia i aktywności fizycznej w występowaniu zaburzeń stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej z małopolski. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 60 supl. 16, 6, 679, 493-497, 2005.
78. Piórecka B., Markielowska A. Schlegel-Zawadzka M.: Sposób żywienia pielęgniarek, a ich przygotowanie do udzielania informacji w zakresie żywności i żywienia. w: Krajewska-Kułak E i in. (red.).: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia, Białystok; 20-26, 2005.
79. M. Schlegel-Zawadzka, A. Księżarek, J. Żwirska, B. Piórecka: Zastosowanie mikrofal w przygotowaniu posiłków. Małopolskie badania wstępne. W: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. K. Gutkowska, L. Narojek (red.). Wyd. SGGW, Warszawa, 357-362, 2005.
80. B. Grygiel, J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka: Ocena poziomu spożycia białka oraz wybranych witamin z grupy B, u kobiet z otyłością wiscreralną i gynoidalną. Bromat. Chemia Toksykol. 37, supl., 533-537, 2005.
81. B. Piórecka, J. Żwirska, A. Kozioł, A. Krawczyk, M. Schlegel-Zawadzka: Home eating habits of pre-school children attending kindergartens from Southern Poland. W: Culinary Arts and Sciences V. Global and National Perspectives. J.S.A. Edwards, B. Kowrygo, K. Rejman (ed.) The Worshipful Company of Cooks Research Centre at Bournemouth University, Warsaw Agricultural University (SGGW), 483-490, 2005
82. P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka: Porównanie zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej wśród studentów stosujących dietę tradycyjną oraz wegetariańską. Żyw. Człow. Metab. 32, supl. 1, cz. 1, 331-338, 2005.
83. W. Opoka, R. Piech, M. Szlósarczyk, J. Żwirska, P. Jagielski, W. Kubiak, J. Krzek, M. Schlegel-Zawadzka: Zawartość selenu w wybranych wodach do picia dostępnych w handlu oznaczona metodą katodowej woltoamperometrii strippingowej. Żyw. Człow. Metab. 32, supl. 1, cz. 2,  830-835, 2005.
84. M. Krzeczkowska, W. Opoka, M. Schlegel-Zawadzka: Sól kuchenna – najpopularniejsza przyprawa. Żyw. Człow. Metab. 32, supl. 1, cz. 2, 967-973, 2005.
85. M. Schlegel-Zawadzka, E. Babicz-Zielińska, J. Przysławski, Z. Szyguła: Żywieniowe i pozażywieniowe aspekty zaburzeń w sposobie i stanie odżywienia młodzieży w okresie pokwitania. Badania NUPHACT-POLYS. Żyw. Człow. Metab. 32, supl. 1, cz. 2, 1067-1071, 2005.
86. M. Schlegel-Zawadzka, M. Poździoch: Internet jako źródło wiedzy żywieniowej. Żyw. Człow. Metab. 32, supl. 1, cz. 2, 1109-1116, 2005.
87. J. Czarnocińska, J. Przysławski, E. Babicz-Zielińska, M. Schlegel-Zawadzka, L. Wądołowska: Analiza preferencji osoób dorosłych w zakresie produktów pochodzenia roślinnego w aspekcie profilaktyki chorób dietozależnych. Badania POFPRES. (Analysis of vegetable product preferences of adults in the aspect of prevention against diet-related diseases. POFPRES study.) Now. Lek. 74, 4, 379-383, 2005.
88. J. Czarnocińska, L. Wądołowska, J. Przysławski, M. Schlegel-Zawadzka, E. Babicz-Zielińska: Ocena postaw żywieniowych Polaków w zakresie spożycia mleka i produktów mlecznych. (An assessment of Poles dietary attitude to milk and dairy product consumption.) Now. Lek. 74, 4, 384-388, 2005.
89. A. Piskorz, T. Brzostek, B. Piórecka, A. Derdaś, M. Grochal, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka: Zachowania zdrowotne i czynniki ryzyka a poziom wiedzy o modyfikowalnych czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej serca kobiet zamieszkałych w Krakowie. (Health behaviour and risk factors versus knowledge of modifiable risk factors of ischaemic heart disease in women inhabiting Krakow.) Pielęgniarstwo XXI wieku 13, 4, 125-129, 2005.
90. I. Fahed-Gądek, I. Gądek, M. Schlegel-Zawadzka: Zachorowalność w wieku podeszłym a opieka medyczna. (Morbility in old age and medical care.) Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 60, suppl 16, 2, 128, 64-67, 2006.
91. Z. Kopański, M. Grabowska, M. Schlegel-Zawadzka: Kształtowanie się całkowitego stanu antyoksydacyjnego surowicy u kobiet chorych na raka piersi we wczesnym okresie pooperacyjnej rehabilitacji. (The formation of the serum antioxidant status in the women, ill with breast cancer, in the early period of post-operative rehabilitation.) Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 60, suppl 16, 3, 326, 414-416, 2006.
92. Z. Kopański, J. Przysławski, R. Suszko, M. Schlegel-Zawadzka, B. Maziarz: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na zmiany stężenia ω-3 WNKT w surowicy krwi w odneisieniu do czynników ryzyka raka piersi. (The influence of the systemic cryotherapy on the changes of the concentration of the ω-3 PUFA in the blood serum in relation to the risk factors of breast cancer.) Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 60, suppl 16, 3, 327, 417-420, 2006.
93. Z. Kopański, M. Schlegel-Zawadzka, B. Maziarz: Zmiany stężenia cynku w surowicy w trakcie prowadzonej rehabilitacji kobiet po radykalnej mastektomii. (The changes of the zinc concetration in the serum in the course of rehabilitation carried out on women after radical mastectomy.) Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 60, suppl 16, 3, 328, 421-424, 2006.
94. Ćwiertnia I., Piórecka B.: (rozdział II.3.1) Rozwój pielęgniarstwa środowiskowego.
95. w: K. Szczerbińska (red.): Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Raport z badań. Wyd. UJ Kraków; 86-91, 2006.
96. Ćwiertnia I., Piórecka B.: (rozdział II.3.3) Zmiany organizacji pracy w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego w latach 1990-2004. w: K. Szczerbińska (red.): Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Raport z badań. Wyd. UJ Kraków; 95-98, 2006.
97. Szczerbińska K., Ćwiertnia I., Piórecka B.: (rozdział II.3.4) Dostępność świadczeń w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego. w: K. Szczerbińska (red.): Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Raport z badań. Wyd. UJ Kraków; 98-110, 2006
98. B. Kubik, M. Schlegel-Zawadzka, E. Babicz-Zielińska, Z. Szyguła, J. Przysławski: Wzmożona aktywność ruchowa a zwyczaje żywieniowe dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej. Badania NUPHACT-POLYS. (The select body-build indicies and physical activity undertaken by children from 4-6 classes of the grammar school. NUPHACT-POLYS Study.) Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 60, suppl. 16, 368, 91-95, 2006.
99. B. Kubik, Z. Szyguła, J. Przysławski, E. Babicz-Zielińska, M. Schlegel-Zawadzka: Wybrane wskaźniki budowy ciała a podejmowana aktywność ruchowa dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej. (Enhanced physical activity and food habit sof children from 4-6 class of the grammar school.) Badania NUPHACT-POLYS.Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D  60, suppl. 16, 367, 86-90, 2006.
100. Z. Musiał, M. Pasek, B. Kubik, M. Schlegel-Zawadzka, S. Morawska: Badania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Część I. Postrzeganie własnego stanu zdrowia. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 60, 16, 480, 76-80, 2006.
101. Piórecka B., Szyguła Z., Schlegel-Zawadzka M.: Wykorzystanie wybranych pomiarów antropometrycznych w ocenie stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Med. Sportiva, 10, supl. 3; 233-236, 2006.
102. Z. Musiał, B. Kubik, M. Pasek, M. Schlegel-Zawadzka, S. Morawska: Badania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Część II. Zachowania zdrowotne i antyzdrowotne. Badania wstępne. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sec. D 60, suppl. 16, 481, 81-84, 2006.
103. B. Piórecka, P. Jagielski, J. Zwirska, Z. Szyguła, J. Przysławski, E. Babicz-Zielińska, . Hackney, M. Schlegel-Zawadzka: Stan odżywienia młodzieży gimnazjalnej z     Małopolski a standardy zastosowane w ocenie. Med. Sportiva 10, s471-479, 2006.
104. M. Kowal, A. Suder, M. Płonka, B. Piórecka, P. Jagielski, J. Żwirska: Relationships between leptin concentration and body composition and the stage of puberty in girls aged 9-16 of Kraków population – preliminary. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5b, 33-37, 2006. IF – 0,352; KBN – 10; IC – 11,55
105. B. Piórecka, P. Jagielski, J. Zwirska, A. Piskorz, T. Brzostek, M. Schlegel-Zawadzka: Wpływ żywienia na występowanie wybranych metabolicznych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkanek Krakowa. Roczn. PZH, 58 (1), 119-127, 2007.
106. P. Jagielski, B. Piórecka, J. Zwirska, M. Schlegel-Zawadzka: Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania wskaźnika względnej masy ciała (BMI) w odniesieniu do siatek centylowych. Żyw. Człow. Metab. 34, ½, 78-83, 2007.
107. Pilc, M. Wronka, M. Schlegel-Zawadzka: Blogi jako nowe narzędzie w diagnozie zaburzeń odżywiania. Żyw. Człow. Metab. 34, ½, 111-117, 2007.
108. Kozioł-Kozakowska, M. Schlegel-Zawadzka: Jakościowa ocena jadłospisów przedszkolnych w regionie Krakowa. Żyw. Człow. Metab. 34, ½, 133-138, 2007.
109. K. Malinowska, M. Schlegel-Zawadzka: Żywność ekologiczna – nowy trend czy świadomy wybór przez młodych ludzi z Tarnowa. Żyw. Człow. Metab. 34, ½, 163-169, 2007.
110. M. Cisek, H. Martko, M. Schlegel-Zawadzka: Ocena sposobu żywienia uczniów w Zubrzycy Górnej. Żyw. Człow. Metab. 34, ½, 595-601, 2007.
111. B.Piórecka, P. Jagielski, K. Wójcik, J. Zwirska, M. Schlegel-Zawadzka: Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej w Małopolsce. Żyw. Człow. Metab. 34, ½, 620-628, 2007
112. Kozioł-Kozakowska, B. Piórecka, J. Zwirska, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka: Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym z regionu Krakowa z uwzględnieniem charakterystyki socjoekonomicznej. Probl. Hig. Epidemiol. 88, 4, 422-427, 2007.
113. M. Płonka, A. Tabor, B. Piórecka, M. Kowal, A. Suder, J. Żwirska, M. Schlegel- Zawadzka: Evaluation of body silhouette of girls aged 8-16 from the Kraków City and the region (South Poland) in relation to their physical activity level. Pol. J. Environ. Stud. 17, 4a, 317-321, 2008. IF – 0,963, KBN – 10 IC – 13,640
114. Piórecka B., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Environmental conditioning of  nutritional behavior in adolescents from the Małopolska Region (Poland). Polish J. of Environ. Stud., 17, 4A, 311-316, 2008.
115. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M.: Program edukacji żywieniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców realizowany w Krakowie. Studia Med., 11; 65-71, 2008.
116. M. Chabasińska, J. Przysławski, A. Lisowska, M. Schlegel-Zawadzka, M. Grzymisławski, J. Walkowiak: Surowicze stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego u wegetarian. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 5, 4, 360-364, 2008.
117. B. Grygiel-Górniak, J. Przysławski, A. Szczepanik, J. Żwirska, M. Schlegel-Zawadzka: Aktywność enzymatyczna markerów stresu oksydacyjnego a ryzyko aterogenezy w grupie kobiet otyłych po menopauzie. Żyw. Człow. Metab.36, 2, 413-418, 2009
118. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Suplementacja preparatami witaminowo-mineralnymi wśród dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie. Żyw. Człow. Metab., 36,1, 12-18, 2009
119. Szczerbińska K., Piórecka B. : Elderly people, health and health promotion: Country reports – Poland. w: Giustini M., Longo E., Beggiato M., Cozzolino M. (ed.) Ageing today: new challenge for tomorrow. State of the Art of the European Project CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly people). Instituto Superiore di Sanita; Roma 2009 (Rapporti ISTISAN 09/49), ss 118-130.
120. Piórecka B., Kijowska V., Szczerbińska K.: Good practice examples in health promotion for elderly people – Poland. w: Giustini M., Longo E., Beggiato M., Cozzolino M. (ed.) Ageing today: new challenge for tomorrow. State of the Art of the European Project CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly people). Instituto Superiore di Sanita; Roma 2009 (Rapporti ISTISAN 09/49), ss 145-153.
121. Pommier J., Jourdan D., Berger D., Vandoorne Ch., Piorecka B., De Carvalho G.S: School health promotion: organization of services and roles of health professionals in seven European countries. European Journal of Public Health, 2010, 20;2; 182-188.
122. M. Schlegel-Zawadzka, M. Darłak, J. Żwirska: Porównanie sposobu żywienia wybranych grup dorosłych osób z Polski i Grecji w aspekcie diety śródziemnomorskiej. Badania własne. Bromat. Chem. Toksykol.43, 4, 453-460, 2010.
123. Traill W.B., Shankar B., Brambila-Macias J., Bech-Larsen T., Aschemann_Witzel J., Strand M., Mazzochi M., Capacci S., Verbeke W., Perez-Cueto F.J.A. D'Addesa D., Saba A., Turrini A., Niedzwiedzka B., Kozioł-Kozakowska A., Kijowska V., Piórecka B., Infantes M., Wills J., Smillie L., Chalot F., Lyle D.: Interventions to promote healthy eating habits: evaluation and recommendations. Obesity review 2010.
124. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Niedźwiedzka B. Review of Interventions Regarding Healthy Eating Being Implemented in Poland. Polish J. of Environ. Stud. 2010, 19, 5A, 232-236.
125. Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M.: Profilaktyka zaburzeń odżywiania. Promocja zdrowia dla studentów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Red. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, ss. 283-302.
126. Piskorz A., Piórecka B., Brzostek T., Zych B., Wilczek-Rużyczka E., Górkiewicz M.: Przygotowanie pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych do realizacji prewencji chorób układu krążenia. [Preparation of community nurses to prevention of cardiovascular diseases]. w: Uchmanowicz I., Jankowska B., Panaszek B. (red.).Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wrocław 2010, 397-406.
127. Traill WB, Perez-Cueto FJA, Shankar B., Brambila-Macias J., Bech-Larsen T., Aschemann-Witzel J., Strand m., Mazzocchi M., Capacci S., D'Addessa D., Saba a., Turrini A, Niedzwiedzka B., Kijowska V., Piorecka B., Infantes M., Wills J., Smillie L., Chalot F., Lyle D., Verbeke V. Eatwell project: approaching European healthy eating policies from a multi-disciplinary perspective. Nutr. Hosp. 2010; 25, 5, 867-868.
128. Piórecka B., Kozioł-Kozakowska A.: Dietoterapia i edukacja żywieniowa pacjenta z celiakią. w: Fyderek K., Filipek B. (red.) Problemy diagnostyki i terapii chorób przewodu pokarmowego. Kraków 2010, ss 48-58.
129. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B.: Otyłość a celiakia. w: Fyderek K., Filipek B. (red.) Problemy diagnostyki i terapii chorób przewodu pokarmowego. Kraków 2010, ss 59 62.
130. Piórecka B.: Podstawy prawidłowego żywienia osób w starszym wieku. [Basics of proper nutrition of elderly people] W: Szczerbińska K., Wilczek-Rużyczka E.(red.) Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2010, ss 41-54.
131. Szczerbińska K., Piórecka B.: Styl życia osób starszych w Polsce. [The life style of older people in Poland ]  W: Szczerbińska K. Wilczek-Rużyczka E. (red.): Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych. Wyd. ZiZ, Kraków 2010, s. 29-32.
132. Szczerbińska K., Piórecka B., Malinowska-Cieślik M.: Metody oceny postępów pacjenta. [Methods of assessment of the  patients' progress] w: Szczerbińska K., Wilczek-Rużyczka E. (red.) Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2010.
133. Juozulynas A., Saviciute R., Butikis M., Jurgelenas A., Filipaviciute R., Cozzolino M., Gramegna Tota F., Simonova Z., Arena R., Gustini M., Longo E., Marotta DR., Begatio M., Risse R., Szczerbińska K., Malinowska-Cieślik M., Piórecka B., Kijowska V., Roche R., Escotorin P., Cirera M.: Healthy lifestyle pecularity of older people. Sveikatos Mokslai, 2010, 20; 5, 3519-3523.
134. I. Bolesławska, J. Przysławski, M. Chuchraki, A. Szczepanik, J. Żwirska: Parametry antropometryczne a ryzyko stresu oksydacyjnego w grupie osób stosujących „optymalny" model żywienia. Bromat. Chem. Toksykol.43, 3, 270-275, 2010.
135. R. Kowalski, B. Piórecka, A. Piskorz, P. Jagielski, J. Żwirska, M. Grzywacz, T. Brzostek, M. Schlegel-Zawadzka: Rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie mieszkanek Krakowa w wieku 30-65 lat zainteresowanych swoim stanem zdrowia. W: Uchmanowicz I., Jankowska B., Banaszek B. (red.). Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław 2010, 389-397
136. I. Bolesławska, J. Przysławski, A. Szczepanik, M. Chuchraki., J. Żwirska: Profil lipidowy oraz parametry stresu oksydacyjnego w grupie kobiet i mężczyzn stosujący „optymalny" model żywienia. Bromat. Chem. Toksykol.43, 3, 276-280, 2010.
137. J. Żwirska , M. Bajer, A. Styczeń, W. Jabłońska, M. Schlegel-Zawadzka: Możliwości wykorzystania środków pozabudżetowych w promocji zdrowia i profilaktyce otyłości na przykładzie Powiatu Myślenickiego. Prob. Hig. Epidemiol.92, 4, 778-782, 2011
138. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Traill WB., Shankar B., Bech-Larsen T., Aschemann-Witzel J, Gennaro L, Valleley S. Prozdrowotne europejskie działania w zakresie reformulacji produktów żywnościowych. [Pro-health European activities concerning the reformulation of food products]. w: Walczycka M., Jaworska G., Duda-Chodak A  , Staruch L. (red.) Żywność Projektowana [Designed Food] Wyd. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Kraków 2011, s. 245-256.
139. Szczerbińska K., Piórecka B., Żychowicz A. Improving healthy life-style by physical empowering and nutrition. W: Cozzolino M (red.) Promoting well-being for elderly people: didactical kit for social-health mediators, CUES, 2011. 81-104.
140. Szczerbińska K., Piórecka B., Malinowska-Cieślik M. Fazy gotowości do zmiany zachowań i ich uwarunkowania a zachowania w sferze aktywności fizycznej i żywienia wśród starszych pacjentów objętych w Krakowie opieką pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Implikacje dla promocji zdrowia. [The associations between stages of behavioral change, their conditions and health behaviors concerning physical activity and nutrition of older patients covered with community nurses care in Kraków. Implications for health promotion] Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie i Zarządzanie 2011; 9(1), s 61-76    
141. Szczerbińska K., Malinowska-Cieślik M., Piórecka B., Giustini M.: Jak skutecznie zmieniać zachowania zdrowotne pacjentów w starszym wieku. Przegląd Lekarski, 2011; 68(12), s. 1183-1189.
142. Płonka M., Toton-Morys A., Adamski P., Suder A., Bielański W., Dobrzańska MJ, Kamińska A., Piorecka B., Głodzik J.: Association of the physical activity with leptin blood serum level, body mas indices and obesity in schoolgirls. Journal of Physiology and Pharmacology, 2011, 62 (6), 647-656.
143. J. Żwirska, W. Jabłońska, P. Jagielski, S. Stępniewski, M. Schlegel-Zawadzka: Assessment of microbial quality of drinks not included in the hospital diet as consumed patients during hospitalization and the assessment of microbial contamination of hospital air. Mil. Pharm. Med.5, 4, 21-26, 2012.
144. E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka.; „Spożycie napojów funkcjonalnych w grupie młodzieży z regionu Podkarpacia", Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 1, 33-38, 2012.
145. Capacci S, Mazzocchi M.,  Brambila-Macias J., Shankar B., Verbeke W.,  Pérez-Cueto F., Kozioł-Kozakowska A., Piorecka B., Niedzwiedzka B., D'Addesa D., Saba A., Turrini A., Aschemann-Witzel J., Bech-Larsen T., Strand M., Smillie L., Wills J., Traill B. Policies to promote healthy eating in Europe: A structured review of instruments and their effectiveness Nutrition Reviews 2012, 70 (3), 188-200
146. E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka.; „Postrzeganie własnej masy ciała w ocenie młodzieży ponadgimnazjalnej z Leska", Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Nauki  Ścisłe (materiały pokonferencyjne), 4, 25, 2012.
147. Perez-Cueto FJA, Aschemann-Witzel J, Shankar B, Brambila-Macias J., Bech-Larsen T, Niedzwiedzka B., Piorecka B., Koziol- Kozakowska A., Wills J, Traill WB., Verbeke V. Assessment of evaluations made to healthy eating policies in Europe: a review within the EATWELL Project. Public Health Nutrition, 2012, 15 (8), 1489-1496
148. Niedźwiedzka B., Mazzocchi M., Modugno L., Piorecka B., Kozioł-Kozakowska A., Aschemann-Witzel J., Gennaro L., Verbeke W., Traill WB. Zachowania informacyjne Polaków dotyczące zdrowego odżywiania się. Wyniki badania EATWELL, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, 10 (2), 57-64.
149. E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagielski, M. Schlegel-Zawadzka.; „Konsumpcja napojów energetyzujących i zachowania z nią związane wśród młodzieży wiejskiej", Problemy Higieny i Epidemiologii,  94(4): 815-819, 2013.
150. Piórecka B., Kuciel J., Płonka M., Schlegel-Zawadzka M. Reklama audiowizualna a zachowania żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, 10(3), 219- 224.
151. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Płonka M., Łado A. Ocena masy ciała i zachowań żywieniowych kobiet korzystających z usług gabinetów medycyny estetycznej. Kosmetologia estetyczna. 2012, 2 (1), 141-144.
152. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B.: Neofobia żywieniowa - jej uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne. Stand. Med., Pediatr.  2013, 10, (1), 80-85.
153. Jagielski P., I. Bolesławska, J. Przysławski, W. Laskowski, A. Kaźmierczak, I.Wybrańska, M. Schlegel-Zawadzka „Praktyczne wykorzystanie aplikacji „Izabella" w pracy dietetyka – możliwości i ograniczenia" ", Problemy Higieny i Epidemiologii,  94(3): 304-307, 2013.
154. J. Żwirska, P. Jagielski, W. Jabłońska, M. Bajer, A. Styczeń, M. Schlegel-Zawadzka: Evaluation of physical activity of children in grades 1-3 attending the primary schools in the Myślenice poviat and in the city of Krakow. Med. Sport. 17, 4, 182-187, 2013.
155. E. Błaszczyk.; „Aktywność fizyczna a stan odżywienia młodzieży z obszarów wiejskich" Publikacja w monografii  „Ciało jako rusztowanie", 6-10, 2014.
156. Piórecka B., Maślanka J., Błaszczyk E., Jagielski P.: „Wpływ spożywania śniadań na zachowania młodzieży ponadgimnazjalnej w zależności od miejsca zamieszkania". Monografia nr 2 KWSPZ „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym", s. 93-99 , Kraków 2014.
157. Błaszczyk E., Piórecka B., Dudek J., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: „Próba oszacowania spożycia kofeiny wśród gimnazjalistów z Przyborowa". Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2014 : T. 47, nr 3, s. 284-289
158. Błaszczyk E.: „Zachowania żywieniowe młodzieży związane z konsumpcją napojów energetyzujących i ich wpływ na ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości wśród młodzieży ponadgimnazjalnej". W:" Nauka prowadzi w przyszłość". Red. M. Król, s. 39-42, Kraków 2014.
159. Błaszczyk E, Rojek P, Schlegel-Zawadzka M.: „Ocena suplementacji diety w grupie wegetarian". Monografia PWSZ w Tarnowie „W: "Człowiek w zdrowiu i chorobie - promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja" s. 25-35 , dn. 19-20 września 2014 r.
160.  Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Nutritional behavior associated with the consumption of functional beverages and their relationship with other psychoactive substances. Tytuł całości: W: 5th International Young Scientists Conference "Human - Nutrition - Environment" "BIOTECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT", Rzeszów, Poland, 24-25.04, 2014 : book of abstracts (streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym).
161. Błaszczyk E., Dziura A., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Evaluation of selected factors affecting drinking coffee by the students of public health",  Folia Med. Cassov, 2014 : Vol. 69, nr 1 suppl. 1, s. 51-52, abstr. 121. Streszczenie zjazdowe zagraniczne:  ISMCK 2014 : 6th International Student Medical Congress, Kosice, 25th - 27th June 2014
162. Błaszczyk E., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M: Zachowania żywieniowe młodzieży związane z konsumpcją napojów energetyzujących i ich wpływ na ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Badania wstępne. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe,  2014, nr 8, s. 46. Streszczenie zjazdowe polskie - Konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ, Kraków, 29-30 maja 2014 roku
163. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Halicka E., Jagielski P, Mazzocchi M. Akceptowalność publicznych działań w zakresie promocji prawidłowego żywienia w Polsce [Acceptability of public activities in the area of healthy eating in Poland] Probl. Hig. Epidemiol. 2014, 95(3), 685-691.
164. Jękot B., Muszyńska B., Piórecka B. Spirulina (Arthrospira) - badania nad działaniem leczniczym i jej właściwości prozdrowotne. [Spirulina (Arthrospira) - research on the curative activity and its health benefits] Farm. Pol. 2014 70(11), 607-614.
165. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M. Wpływ postaw rodzicielskich na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie na tle uwarunkowań socjo-demograficznych. [The influence of parental attitudes on diet of preschool children in Cracow against the background of socio-demographic determinants.] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, 12(1), 82-89.
166. Jaśmina Żwirska, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Paweł Jagielski, Małgorzata Bajer, Adam Styczeń: Stopień lubienia wybranych produktów żywnościowych przez dzieci w klasach 1-3 szkół podstawowych w powiecie myślenickim i Krakowie. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2014 : T. 47, nr 3, s. 848-856
167. Paulina Baran, Agata Gaździńska, Paweł Jagielski, Anna Jakacka, Marcin Piotrowski, Mariusz Wyleżoł. Zachowania zdrowotne wojskowego personelu lotniczego i podchorążych wyższej szkoły oficerskiej sił powietrznych w Dęblinie. Bromatol. Chem. Toksykol. 2014 : T. 47, nr 3, s. 251-257
168. Błaszczyk E., Rajska M., Żwirska J., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Interakcje wybranych leków z żywnością w grupie pacjentów powyżej 60. roku życia. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2015: 17 (3) s.180-184.
169. Żwirska J., Żyła K., Błaszczyk E., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Źródła wiedzy i zastosowanie przypraw ziołowych przez osoby dorosłe zamieszkujące okręg Małopolski i Śląski. Bromat. Chem. Toksykol. 2015: T. 48, nr 3, s. 594-598.
170. Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P., Prusak A., Schlegel-Zawadzka M.: The relationship between the consumption of functional beverages and the use of other stimulants by high school students in Poland. Med. Int. Rev. 2015: Vol. 26, nr 4 (105), s. 208-213.
171. Żwirska J., Dziekan K., Błaszczyk E., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M: Ocena konspektów z edukacji żywieniowej opracowanych przez pracowników przedszkoli w latach 2010-2012. Probl. Higieny Epidemiol. 2015: T. 96, nr 4, s. 746-752
172. Błaszczyk E., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M.: Czynniki związane z konsumpcją napojów energetyzujących wśród młodzieży z województwa podkarpackiego. Wyniki wstępne badań własnych. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2015, nr 1, s. 23.
173. Matuszyk D., Schlegel-Zawadzka M., Jagielski P., Dziedzic M.: Zależność pomiędzy matczynym wskaźnikiem masy ciała a parametrami antropometrycznymi noworodka. Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 4, s. 490-495.
174. Opoka W., Muszyńska B., Rutkowska A., Schlegel-Zawadzka M., Płonka M.: Właściwości fizykochemiczne i biologiczne wybranych pierwiastków. Wydawnictwo ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, cop. 2015.
175. Ceborska-Scheiterbauer E., Jurczyszyn A., Schlegel-Zawadzka M.: Profilaktyka nowotworów (dane prawdopodobne, nieprzekonujące, przekonujące). W: Kuchnia i medycyna XXI wieku : żywienie w przebiegu nowotworów. pod red. A. Jurczyszyna i A.B. Skotnickiego. Kraków, Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, 2015.
176. Schlegel-Zawadzka M.: Nutrition therapy of patients as therapeutical management process. Med. Int. Rev.  2015 : Vol. 26, nr 4 (105), s. 198-207.
177. Schlegel-Zawadzka M.: Zaburzenia odżywienia i leczenie żywieniowe w hematologii. W: Pielęgniarstwo hematologiczne. Redakcja: Iwona Malinowska-Lipień, Szymon Fornagiel. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. s. 264-289.
178. Matuszyk D., Schlegel-Zawadzka M., Jagielski P., Dziedzic M.: Jakość życia kobiet w przebiegu ciąży, połogu i laktacji w zależności od stanu odżywienia przed ciążą. Probl. Pielęg. 2015: T. 23, nr 4, s. 484-489.
179. Suder A., Płonka M., Jagielski P, Piórecka B., Głodzik J. Physiological and environmental factors associated with central fat distribution in pubertal girls. Journal of Physiology and Pharmacology, 2015, 66 (3): 463-470.
180. Piskorz A., Brzostek T. Piórecka B. Występowanie wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia w grupie kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym – analiza porównawcza [Occurrence of selected cardiovascular risk factors among pre- and postmenopausal women –a comparative study. Hygeia Public Health 2015, 50(1): 127-135.
181. Jękot B., Muszyńska B., Mastalerz T., Piórecka B. Fukoidan - polisacharyd o wielokierunkowej aktywności biologicznej. [Fucoidan - polysaccharide with multiactive biological activity.]  Postępy Fitoter. 2015, 4, s. 250-257.

182. Błaszczyk-Bębenek E., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M. Infl uence of energy drinks on the risk of overweight and obesity among high school students from Southern Poland. Hrana i Ishrana. 2016, 57,1: 7-12.

183. Błaszczyk-Bębenek E., Piórecka B., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M. Selected eating habits in upper secendary school: Adolescents from the region of podkarpacie. Med. Int. Rev. 2016, 27,2(107): 107-112