Nasi pracownicy

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
e-mail: m.schlegelzawadzka@gmail.com
m.schlegel-zawadzka@uj.edu.pl
tel.: 12 12 431 26 97
www: schl_zaw.republika.pl
 
dr n. med. Beata Piórecka
e-mail:beata.piorecka@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 821
 
dr inż. n. o zdr. Jaśmina Żwirska
e-mail: jzwirska@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 43 32 821
 
 
 
 
 
 
 
dr n. o zdr.  Ewa Błaszczyk-Bębenek
tel.: 12-433-28-21
e-mail: ewa.blaszczyk@uj.edu.pl

mgr Paweł Jagielski
tel.: 12-433-28-21
e-mail: pawel.jagielski@gmail.com

Doktoranci:
mgr Ilona Nowak
e-mail: ilonanowak@gmail.com