Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Instytut Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20
informacje o numerach telefonu
do pracowników zakładu
dostępne są w zakładce: skład osobowy

 

 

Dydaktyka

Zdrowie Publiczne - Studia stacjonarne:

I stopień:
rok I:

 • Wstęp do ochrony zdrowia (Iwona Kowalska-Bobko, Katarzyna Badora-Musiał, Anna Szetela, Michał Zabdyr-Jamróz) – opis przedmiotu
 • Wprowadzenie do zarządzania organizacjami i podstawowe techniki zarządcze (Paweł Lipowski) – opis przedmiotu

rok II:

 • Organizacja ochrony zdrowia (Iwona Kowalska-Bobko, Alicja Domagała, Stojgniew Sitko, Barbara Zawadzka, Katarzyna Badora-Musiał, Michał Zabdyr-Jamróz) – opis przedmiotu
 • Podstawy prawa w obszarze zdrowia (Paweł Lipowski) – opis przedmiotu
 • Podstawy prawa prywatnego i publicznego (Paweł Lipowski, Anna Szetela) – opis przedmiotu
 • Prawo zdrowia publicznego (Paweł Lipowski, Anna Szetela) – opis przedmiotu
 • Prawne gwarancje partnerstwa w relacji pacjent-lekarz (Paweł Lipowski) – opis przedmiotu
 • Organizacja ratownictwa medycznego (Stojgniew Sitko) – opis przedmiotu
 • Zarządzanie operacyjne (Stojgniew Sitko) – opis przedmiotu
 • Zachowania ludzi w organizacjach (Alicja Domagała, Maciej Rogala, Barbara Zawadzka) – opis przedmiotu


rok III:

 • Jakość usług zdrowotnych (Alicja Domagała, Jacek Klich, Katarzyna Szczerbińska) – opis przedmiotu
 • Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (Paweł Lipowski) – opis przedmiotu
 • Polityka zdrowotna (Iwona Kowalska-Bobko) – opis przedmiotu
 • Międzynarodowe problemy zdrowia (Włodzimierz Włodarczyk) – opis przedmiotu
 • Absolwent na rynku pracy (Alicja Domagała, Joanna Bonior, Marta Malinowska-Cieślik, Barbara Zawadzka) – opis przedmiotu


II stopień:
rok I:

 • Polityka zdrowia publicznego (Iwona Kowalska-Bobko, Michał Zabdyr-Jamróz) – opis przedmiotu
 • Prawo publiczne i prywatne (Paweł Lipowski) – opis przedmiotu
 • System zdrowotny i jego europejska interpretacja (Iwona Kowalska-Bobko, Michał Zabdyr-Jamróz) – opis przedmiotu


rok II:

 • Planowanie i zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – opis przedmiotu:
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (Alicja Domagała, Maciej Rogala) – opis przedmiotu
 • Zarządzanie szpitalem (Marcin Kautsch) – opis przedmiotu
 • Zarządzanie przychodnią (Marcin Kautsch, Maciej Rogala) – opis przedmiotu
 • Zarządzanie apteką (Marcin Kautsch, Maciej Rogala) – opis przedmiotu
 • Zarządzanie w warunkach zmiany (Stojgniew Sitko) – opis przedmiotu

Zdrowie Publiczne, Niestacjonarne, II Stopnia:

 • Zarządzanie operacyjne w sektorze zdrowia (Stojgniew Sitko) – opis przedmiotu
 • Europejska polityka zdrowotna (Włodzimierz Włodarczyk, Iwona Kowalska-Bobko, Paweł Lipowski) – opis przedmiotu
 • Polityka zdrowotna (Włodzimierz Włodarczyk, Iwona Kowalska-Bobko) – opis przedmiotu
 • Polityka zdrowia publicznego (Iwona Kowalska-Bobko, Włodzimierz Włodarczyk) – opis przedmiotu
 • Systemy zdrowotne (Iwona Kowalska-Bobko, Włodzimierz Włodarczyk) – opis przedmiotu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (Alicja Domagała, Barbara Zawadzka) – opis przedmiotu
 • Zarządzanie szpitalem (Marcin Kautsch) – opis przedmiotu
 • Zarządzanie przychodnią (Marcin Kautsch, Maciej Rogala) – opis przedmiotu

Zdrowie Publiczne spec. Inspekcja Sanitarna, Niestacjonarne:

 • Organizacja ochrony zdrowia (Iwona Kowalska-Bobko) – opis przedmiotu
 • Wstęp do ochrony zdrowia (Włodzimierz Włodarczyk, Anna Szetela) – opis przedmiotu
 • Prawo zdrowia publicznego (Paweł Lipowski) – opis przedmiotu
 • Podstawy zarządzania (Marcin Kautsch, Maciej Rogala) – opis przedmiotu
 • Organizacja ratownictwa medycznego (Stojgniew Sitko) – opis przedmiotu
 • Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (Michał Seweryn) – opis przedmiotu
 • Polityka zdrowotna (Iwona Kowalska-Bobko) – opis przedmiotu
 • Polityka zdrowotna (Włodzimierz Włodarczyk, Iwona Kowalska-Bobko) – opis przedmiotu
 • Międzynarodowe problemy zdrowia (Włodzimierz Włodarczyk) – opis przedmiotu
 • Międzynarodowe problemy zdrowia (Iwona Kowalska-Bobko) – opis przedmiotu

Ratownictwo Medyczne, Stacjonarne I stopnia 3 rok:

 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce z elementami zarządzania (Iwona Kowalska) – opis przedmiotu
 • Polityka zdrowotna i społeczna z elementami ubezpieczeń społecznych (Iwona Kowalska, Paweł Lipowski, Włodzimierz Włodarczyk) – opis przedmiotu

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego:

 • Organizacja ochrony zdrowia (Włodzimierz Włodarczyk, Katarzyna Badora) – opis przedmiotu


A także przedmioty na kierunku lekarskim (rok VI), analityce oraz na stomatologii (rok V).
Studia międzynarodowe w ramach europejskiego programu „Europubhealth"