Projekty naukowo - badawcze

 • Polityka zdrowotna, systemy zdrowotne, polityka społeczna
 • Analiza systemowa organizacji ochrony zdrowia
 • Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia, prawo medyczne, prawo zdrowia publicznego
 • Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, ocena zakładu opieki zdrowotnej
 • Technologie medyczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania ludzi w organizacjach
   

Projekty – wybór:

 • MNiSW: Decentralizacja zadań jako warunek poprawy zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Nowa Zarządzanie Publiczne

 • MNiSW: Polityka zdrowia Publicznego Unii Europejskiej, Konflikty jako siła sprawcza ewolucji

 • NCN: Prawo w ochronie zdrowia. Konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów?

 • NCN: Ocena jakości procesu legislacyjnego i innych procedur stanowienia regulacji prawnych w ochronie zdrowia

 • NCN: Koncepcja i zakres wspólnotowej polityki ochrony zdrowia w XXI wieku. Uwarunkowania i szanse współczesnych trendów w sferze legislacji

 • Projekt WHO: Challenges in health care. Central human and organizational resources in Poland

 • Leonardo da Vinci Project  Transfer of Innovation: Development of the European network for vocational training in Family Medicine

 • Komisja Europejska: European Procurers Platform, E-Health, Transforming the Market for E-Health Solutions

 • Komisja Europejska: EcoQUIP, Improving the efficiency, quality and sustainability of healthcare through innovation procurement

 • Komisja Europejska: MEM-TP project. Pakiety szkoleniowe dla profesjonalistów zdrowotnych: poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla migrantów i mniejszości etnicznych, w tym Romów

 • Komisja Europejska: SH-CAPAC: Wsparcie krajów członkowskich UE w zakresie koordynacji, oceny, planowania i dostępu do opieki zdrowotnej w związku ze szczególnym naciskiem migracyjnym

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego & Grant Norweski: Implementacja metody oceny skutków zdrowotnych (health impact assessment, HIA) w Polsce

 • Komisja Europejska (CHAFEA): ProHealth65+ Health Promotion and Prevention of Risk. Action for Seniors