Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Instytut Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20
informacje o numerach telefonu
do pracowników zakładu
dostępne są w zakładce: skład osobowy

 

 

Projekty naukowo - badawcze

  • Polityka zdrowotna, systemy zdrowotne, polityka społeczna
  • Analiza systemowa organizacji ochrony zdrowia
  • Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia, prawo medyczne, prawo zdrowia publicznego
  • Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, ocena zakładu opieki zdrowotnej
  • Technologie medyczne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania ludzi w organizacjach
     

Projekty – wybór:

 

Decentralizacja zadań jako warunek poprawy zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Nowa Zarządzanie Publiczne – MNiSW

Polityka zdrowia Publicznego Unii Europejskiej, Konflikty jako siła sprawcza ewolucji – MNiSW

Prawo w ochronie zdrowia. Konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów? – NCN

Ocena jakości procesu legislacyjnego i innych procedur stanowienia regulacji prawnych w ochronie zdrowia – NCN

Koncepcja i zakres wspólnotowej polityki ochrony zdrowia w XXI wieku. Uwarunkowania i szanse współczesnych trendów w sferze legislacji – NCN

Challenges in health care. Central human and organizational resources in Poland – Projekt WHO

Leonardo da Vinci Project  Transfer of Innovation: Development of the European network for vocational training in Family Medicine

European Procurers Platform, E-Health, Transforming the Market for E-Health Solutions – Komisja Europejska

EcoQUIP, Improving the efficiency, quality and sustainability of healthcare through innovation procurement – Komisja Europejska

MEM-TP project. Pakiety szkoleniowe dla profesjonalistów zdrowotnych: poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla migrantów i mniejszości etnicznych, w tym Romów – Komisja Europejska

SH-CAPAC: Wsparcie krajów członkowskich UE w zakresie koordynacji, oceny, planowania i dostępu do opieki zdrowotnej w związku ze szczególnym naciskiem migracyjnym  – Komisja Europejska

Implementacja metody oceny skutków zdrowotnych (Health Impact Assessment) w Polsce: Projekt predefiniowany dotyczący ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu realizowany w ramach Programu PL 13 pn. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu – współfinansowany ze środków Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego & Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Okres realizacji: 2015-2017

ProHealth65+ Health Promotion and Prevention of Risk. Action for Seniors – Komisja Europejska (CHAFEA), Projekt nr 20131210, www.pro-health65plus.eu. Okres realizacji: 2015-2017

Podstawowe Funkcje Zdrowia Publicznego – Projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego, koordynowany przez Ministerstwo Zdrowia: opracowanie części kwestionariusza EUROWHO w sprawie oceny Podstawowych Operacji Zdrowia Publicznego, cześć 1.D.1. Health Sector Analysis, Regionalne Biuro WHO, Ministerstwo Zdrowia. Okres realizacji: 2015.

Projekt MEM-TP: training packages for health professionals to improve access and quality of health services for migrants and ethnic minorities, including the Roma – 2015-2016

Projekt SH-CAPAC: supporting EU Member States under particular migratory pressure in their response to health related changes – Okres realizacji: 2016

Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej polskich lekarzy w porównaniu z lekarzami z innych krajów Europy – w kontekście problemu emigracji – NCN, Nr SAP: K/PBO/000436, 2016-2018

Publiczny i prywatny rynek świadczeń zdrowotnych w świetle wspólnotowej zasady swobody przepływu. Opieka transgraniczna - szanse i ograniczenia – Projekt statutowy K/ZDS/005631. Okres realizacji: 2015- 2017

Analiza trendów wskaźnika zatrudnienia kadry lekarskiej w Polsce oraz uwarunkowań poziomu zatrudnienia lekarzy w kontekście dostępności do świadczeń medycznych – Projekt statutowy K/ZDS/005632. Okres realizacji: 2015-2017

Systemowe uwarunkowania partycypacji społecznej w polskiej polityce zdrowotnej w perspektywie porównawczej – Projekt w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców, SAP K/DSC/002121. Okres realizacji: 2014-2017