Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Instytut Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20
informacje o numerach telefonu
do pracowników zakładu
dostępne są w zakładce: skład osobowy

 

 

Publikacje

--- 2017 ---

Zabdyr-Jamróz Michał (2017). Voluntary (NGO) Sector Involvement in Health Promotion for Older Population in Europe; Epidemiology Biostatistics and Public Health; 2017, Volume 14, Number 2, Suppl 1: e12420-1-e12420-12

Domagała A., Kowalska-Bobko I. (2017). Central and territorial governmental institutions involved in health promotion for older people in selected European Union countries, Epidemiol., Biostat., Public health, Vol. 14, nr 2 Suppl. 1: e12423-1-e12423-12

 

--- 2016 ---

Golinowska S., Rogaczewska M., Sowa A., Kowalska-Bobko I., Sowada Ch., Domagała A., Sitko S.J., Tambor M., Rogala M. (2017). Promocja zdrowia dla osób starszych. Podręcznik dla promotorów zdrowia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Mokrzycka A., Kowalska-Bobko I., Sagan A., Włodarczyk C. (2016). Short-term fixes instead of H a long-term strategy: what does new legislation mean for the accessibility and quality of primary care in Poland? Health Policy, 120 (11): 1226- 1232

Sagan A., Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A.  (2016). The 2015 emergency care reform in Poland: Some improvements some unmet demands and some looming conflicts, Health Policy, 120 (11): 1220- 1225

Mokrzycka A., Kowalska-Bobko I. (2016). Public Health Legislation and Patient's Rights: Health2020 Strategy, European Perspective. [w/in:] A. Rosiek, K. Leksowski [red./eds.] Organizational Culture and Ethics in Modern Medicine, Hershey, PA: Medical Information Science Reference: 298-322

Kawalec P., Sagan A., Stawowczyk E., Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A. (2016). Implementation of the 2011 Reimbursement Act in Poland: Desired and undesired effects of the changes in reimbursement policy, Health Policy  Volume 120 (April/kwiecień 2016), Issue 4: 356-361

Zawadzka B., Zawadzka S., Ignacak E., Sułowicz W. (2016). Cooperation in Treatment as an Indicator of Adaptation of Kidney Transplant Patients to Chronic Therapy, Transplantation Proceedings, t./vol. 48, nr/no. 3

Zawadzka B., Zawadzka S., Bętkowska-Prokop A., Ignacak E., Sułowicz W. (2016). Psychological Predictors of Cooperation in the Chronic Treatment of Kidney Transplant Patients, Transplantation Proceedings  t./vol. 48, nr/no. 5: 1644-1649

Zawadzka B., Zawadzka S., Ignacak E., Sułowicz W. (2016). Cooperation in Treatment as an Indicator of Adaptation of Kidney Transplant Patients to Chronic Therapy, Transplant. Proc.  T./Vol. 48, nr/no. 1: 173-176

Zabdyr-Jamróz M. (2016). Dwa Ciała Króla w Karnawale Demokracji: Czy doktryna Dwóch Ciał Króla jest zaprzeczeniem demokracji? [The King's Two Bodies in the Carnival of Democracy: Does the doctrine of the King’s Two Bodies contradict democracy?]; Politeja. Pismo WSMiP Uniw. Jagiellońskiego; 6(46)/2016: 63-86

Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz M. (2016). Sytuacja wojewódzkich podmiotów leczniczych w Małopolsce: Wstępna diagnoza i obszary możliwych usprawnień, Public Health Forum; 2016, 2 (2): 70-82

Kawalec P., Sagan A.,  Stawowczyk E., Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A.  (2016). Implementation of the 2011 Reimbursement Actin Poland: Desired and undesired effects of the changes in reimbursement policy, Health Policy, 120 (4): 356–361

Kautsch M., Lichoń M., Matuszak N. (2016). Setting the scene for the future: implications of key legal regulations for the development of e-health interoperability in the EU. Int J Health Plann Mgmt

Dela R., Lichoń M., Kautsch M. (2016). Geografia dialogu – stosowanie innowacyjnych narzędzi zakupów w polskiej ochronie zdrowia, OPM 9/2016

Kawalec P., Rogala M. (2016). Reklama leków OTC i suplementów diety w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu; 3(48)

Rogala M., Kawalec P., Donesch-Jeżo E. (2016). Impact of television advertising on human health. Journal of Stomatology; 69(2): 201-222

Kowalska-Bobko I., Sagan A., Mokrzycka A., Włodarczyk C., Zabdyr-Jamróz M. (2016). Implementation of cross-border healthcare Directive in Poland. How not to encourage patients to seek care abroad?, Health Policy (Nov/listopad 2016), 120 (11): 1233-1239

Dubas-Jakóbczyk K., Domagała A. (2016). Stymulowanie realizacji samorządowych programów zdrowotnych - w świetle doświadczeń międzynarodowych [w/in:]: Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce., [red./ed] Romuald Holly, Łódź-Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2016: 249-272

Rupik M., Domagała A. (2016), Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych, Public Health Forum, 2016: Vol. 2, nr 1: 19-24

Domagała A., Klich J. (2016). Problemy planowania kadry lekarskiej w Polsce - konsekwencje zaniedbań, aktualne wyzwania, Public Health Forum, 2016: T./Vol. 2, nr 3: 182

Sitko S.J., Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz M., Domagała A., Magnavita N., Poscia A., Rogala M., Szetela A., Golinowska S. (2016). Institutional analysis of health promotion for older people in Europe. Concept and research tool. BMC Health Services Research; 2016, 16 (Suppl 5): 327: 389-403

 

--- 2015 ---

Kowalska I., Sagan A., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz. M. (2015). The first attempt to create a national strategy for reducing waiting times in Poland: will it succeed? 2015 Mar; 119(3): 258-263

Kowalska I., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz M. (2015). Polityka zdrowotna w programach partii politycznych w Polsce. Wyborczy wyścig po zdrowie? (Health policy in political parties in Poland), Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia), Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, T./vol. 13, nr/no. 1: 17-26

Zabdyr-Jamróz M. (2015). The Veil of Ignorance and Solidarity in Healthcare: Finding Compassion in the Original Position, Diametros. An Online Journal of Philosophy, (Marzec/Mar 2015), 43: 79-95

Kautsch M. [red./ed.] (2015). Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Kautsch M., Lichoń M., Whyles G. (2015). Tools of innovative public procurement in health care in Poland, Innovation the European Journal of Social Science Research (Lipeic/July, 2015), 28(3): 312-323

Kautsch M. (2015). Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali, Zarządzanie Publiczne 2/2015

Kautsch M. (2015). Problem energii w europejskich systemach ochrony zdrowia, Rynek Energii 2/2015

Stefaniuk E., Kautsch M. (2015). Zmiany w diagnostyce mikrobiologicznej w Polsce w latach 2007–2013, Zeszyty Naukowe Zdrowia i Zarządzania 2014, T./vol. 12, Nr/no. 4

Domagała A. (2015). Współpraca sektora zdrowia i edukacji i z wykorzystaniem idei Health Impact Assessment, Zeszyty Naukowe  Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2015: T./vol. 13, nr/no. 1: 37-45

Domagała A., Dubas-Jakóbczyk K., Topór-Mądry R. (2015). Ewaluacja Programów Zdrowotnych – od teorii do praktyki, Public Health Forum, 2015;2: 108-114

Rogala M., Mach T., Motyka M., Donesch-Jeżo E. (2015). Survey of studies of stigmatization and discrimination of patients with HIV/AIDS by medical personnel – comparison of Polish experience with the global situation. Journal of Stomatology; 2015; 68(6): 718-735

Ryniewicz J., Ryniewicz W.I., Loster J.E., Rogala M., Loster B.W. (2015). Analysis of microcirculation in the wound healing process after carbon dioxide laser therapy of stomatitis prothetica hyperplastica fibrosa. Journal of Stomatology 2015; 68(6): 661-668

 

--- 2014 ---

Włodarczyk W.C. (2014). Priorytety polityki zdrowotnej i racjonowanie – kilka wątków, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ, http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=32&i=3&m=22&z=0&n=1&k=19

Włodarczyk W.C. (2014). Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer

Włodarczyk, W.C. (2014). Racjonalna polityka zdrowotna sprzyjająca zdrowiu. Uwagi sceptyczne. W: Strzelecki, Z., Kryńska, E., Witkowski J. red. [2014]. Kryzys jakości życia. Warszawa: Polska Akademia Nauk: 222-240

Domagała A. (2014). Wykształcona kadra menedżerska jako warunek skutecznego zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe  Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2014, Vol 2, nr 2, str. 58-62

Domagała A., Ściubisz M., Dubas K. (2014). Problemy niedoboru kadry lekarskiej a proces kształcenia lekarzy w Polsce, Zarządzanie i Edukacja, nr 96/2014

Biegańska-Sitek B., Zawadzka B., Domagała A. (2014). Zastosowanie modelu kompetencyjnego do zarządzania personelem ochrony zdrowia, Przegląd Organizacji, Warszawa, 1/2014 str. 28-35

Zawadzka B., Byrczek M., Zawadzka S. (2014), Sense of time in the patients  on chronic hemodialysis  with the thirst control problems, Psychiatry Poland, vol.  5: 961–974

Peña-Sánchez J.N., Lepnurm R., Morales-Asencio J.M., Delgado A., Domagała A., Górkiewicz M. (2014). Factors identified with higher levels of career satisfaction of physicians in Andalusia, Spain. Health Psychology Research, 2014; volume 2: 1527

Rogala M., Badora K., Kowalska I., Mokrzycka A. (2014). Rola działań marketingowych w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t.12, nr 2.

Mokrzycka A., Kowalska I.,  Badora K., Rogala M. (2014). Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t.12, nr 3.

Mokrzycka A. (2014). Prawo do ochrony zdrowia. Konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Zawadzka B., Kleja J. (2014). Zastosowanie wywiadu motywującego u pacjentów z  przewlekłą niewydolnością nerek. Przegląd Lekarski 2014: 71; 10

 

--- 2013 ---

Włodarczyk W.C., Zabdyr-Jamroz, M. (2013). O sprawiedliwym systemie zdrowotnym, w: Etyczne problemy  zarządzania w ochronie zdrowia, [red./ed.] J. Hartmana i Z. Zalewskiego, Wolters Kluwer, s. 19-36

Kowalska  I. (2013). Wzorce decentralizacji w obrębie europejskich systemów opieki zdrowotnej. w: I. Kowalska, A. Mokrzycka (red), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej, europejskiej, krajowej, Diffin, Warszawa 2013

Kowalska I., Mokrzycka A. (ed. 2013). Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej, Europejskiej, Systemowej, Diffin 2013

Mokrzycka A., Kowalska I. (2013). Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych, Difin, Warszawa

Domagała A. (2013), Planowanie zasobów ludzkich systemu opieki zdrowotnej – aktualne problemy" [w] Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej-europejskiej-krajowej. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Cezarego Włodarczyka, Difin, Warszawa 2013

Dubas K., Domagała A. (2013). Community health programmes - how to improve efficiency in the Polish settings? Journal of Health Policy, Insurance and Management - Polityka Zdrowotna, No XIII/III, 2013: 105-116

Kijowska V., Tomasik T., Domagała A. (2013). Poprawa jakości programów nauczania w medycynie rodzinnej. Informacja o projekcie Leonardo da Vinci na rzecz poprawy jakości opieki w medycynie rodzinnej. Problemy Medycyny Rodzinnej, maj 2013, Vol. XIV, No 4: 75-78

Lewandowski R., Kautsch M., Sułkowsk Ł. (ed. 2013). Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 10, Część I, Łódź 2013.

Rogala M. (2012). Grupy ryzyka zakażeniem HIV w latach 1981-1986, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom X, zeszyt 2: 74-81

 

--- 2012 ---

Włodarczyk C., Kowalska I,. Mokrzycka. A. (2012). Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej, Wolters Kluwer 2012

Mokrzycka A., Kowalska I. (2012). Podmioty lecznicze w Polsce w świetle działań reformatorskich, Diffin, 2012

Włodarczyk C., Mokrzycka, A., Kowalska I. (2012). Efforts for Health System's Improvement, Reporting on Health Policy, Diffin, 2012

Lewandowski R., Kautsch, M. (ed. 2012). Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 5, Łódź 2012

Dubas, K., Kocot, E., Rogala, M. (2012). Starzenie się populacji – co wiemy o problemie i jak możemy się przygotować na sprostanie wyzwaniu demograficznemu?. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom X, część B: 305-322

Poździoch S. (2012). Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, Wolters Kluwer 2012

 

--- 2011 ---

Sagan A., Panteli D., Borkowski W., Dmowski M., Domański F., Czyżewski M., Goryński P., Karpacka D., Kiersztyn E., Kowalska I., Księżak M., Kuszewski K., Leśniewska A., Lipska I., Maciąg R., Madowicz .J, Mądra A., Marek M., Mokrzycka A., Poznański D., Sobczak A., Sowada C., Świderek M., Terka A., Trzeciak P., Wiktorzak K., Włodarczyk W.C., Wojtyniak B., Wrześniewska-Wal I., Zelwiańska D., Busse R. (2011). Poland health system review, Health systems in transition. T./Vol.: 13, Issue: 8: 1-193 

Kowalska I., Mokrzycka A. (2011). Overview of the health system, R.2.1; Historical background, R.2.2; Organization and governance, R.2.3; Decentralisation of the health system; [w/in:] HIT (Health Systems in Transition) Poland 2011, European Observatory on Health Systems and Policies

Tomasik T., Windak A., Domagala A., Dubas K., Sumskas L., Rosinski J. (2011). An evaluation of family physicians' educational needs and experiences in health promotion and disease prevention in Poland and Lithuania – a qualitative study, Journal: BMC Family Practice 2011: 12-13

Włodarczyk W.C., Domagała A. (2011). Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Nr/no. 2/2011: 29-41

Tomasik T., Domagała A., Kijowska V. (2011). Poprawa jakości opieki w praktykach lekarzy rodzinnych", Quality improvement in GP practice, Lekarz Rodzinny, wrzesień Nr 9, 2011

Pena-Sanchez J. N., Domagała A., Gorkiewicz M., Targowska M., Oleszczyk M. (2011). Adapting a tool in Poland for the measurement of the physicians' career satisfaction, Problemy Medycyny Rodzinnej, kwiecień 2011, Vol.XIII, Nr/No. 1

Rogala M. (2011). Historia i rozwój badań nad HIV i AIDS, Wiadomości Lekarskie, Tom LXIV, Nr/no. 4: 255-259

 

Wybrane wcześniejsze publikacje:

Domagała A. (2009). Zielona Księga w sprawie pracowników ochrony zdrowia w Europie – założenia, cele i główne postulaty  dokumentu, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ, tom VII, nr 1, Kraków 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 76-84

Kautsch  M. [red./ed.] (2010). Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa 2010

Włodarczyk W.C. (2010). Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Warszawa 2010

Włodarczyk W.C. (2007), Shickle D., Czabanowska K., Morgan M.E. [red./eds.] (2007). Zdrowie publiczne w krajach europejskich [Public health In European countries]. „Wybrane zagadnienia etyczne: na podstawie raportów Europejskiego Projektu EuroPHEN”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Włodarczyk W.C., Fyderek Ł., Kowalska I., Mokrzycka A. (2007). Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Opracowania PBZ "Polska bieda III", IPiSS, Warszawa

Klich J., Jackson J.E., Poznańska K. (2005). The Political Economy of Poland's Transition. New Firms and Reform Governments, Cambridge University Press,  New York, 2005,

Jackson J.E., Klich J., Poznańska K. (2003). Economic transition and elections in Poland, The Economics of Transition, 2003, Vol. 11, No. 1: 41-66

Wlodarczyk, W.C. (2004), The Re-emergence of the Private Sector in Polish Health Care. [w/in:] Maarse J. A. M. Hans, [red./ed.] 2004, The Privatisation of European Health Care: A Comparative Analysis in Eight Countries. Maarssen, Netherlands: Elsevier Gezondheidszor, 2004: 117-134

Klich J., Kautsch M., Stylo W. (2001). Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie. Raport z badań. Ministerstwo Zdrowia. Biblioteka Zdrowia Publicznego, Nr  7, 2001. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 2001

Kautsch M. (2001). Formułowanie planów strategicznych jednostek służby zdrowia, [w:] Zdrowie publiczne: wybrane zagadnienia, Vesalius, Kraków 2001

Czupryna A., Poździoch S., Szetela A. (2001). Aspekty prawne wykonywania zawodów medycznych, [w/in:] Zdrowie publiczne: wybrane zagadnienia, Vesalius, Kraków 2001

Włodarczyk C., Poździoch S. (2001). Systemy zdrowotne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001

Włodarczyk W.C. (1996). Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Łódź–Kraków–Warszawa, 1996