Nasi pracownicy

Kierownik Zakładu:
 
dr hab. Christoph Sowada
e-mail: sowadach@poczta.onet.pl
tel.: 12 43 32 811
 
 
 
 
Dr Marcin Kautsch
e-mail: mxkautsc@wp.pl
tel.: 12 433 28 12
 
 
Dr Maciej Rogala
e-mail: maciej.rogala@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 813
 
Dr Stojgniew J. Sitko
e-mail: mxsitko@cyf-kr.edu.pl
tel.: 12 43 32 815
 
  Dr Barbara Zawadzka
  e-mail: bazawadzka@gmail.com
  tel.: 12 433 28 16
 
 Mgr Anna Szetela
 e-mail: mxchmaj@cyf-kr.edu.pl
 tel.: 12 43 32 818
 
 
Mgr Katarzyna Badora
e-mail: kasia.badora@uj.edu.pl
tel.: 12 433 28 13
 
 
 
 
 
 
Dr Katarzyna Czabanowska (profesor wizytujący)
katarzyna.czabanowska@uj.edu.pl


Dr Paweł Lipowski
e-mail: pawel.lipowski@uj.edu.pl
tel.: 12 433 28 12