Działalność dydaktyczna i szkoleniowa

Kształcenie studentów kierunku Zdrowie publiczne - studia stacjonarne I stopnia

 • Historia i rozwój zdrowia publicznego
 • Zdrowie w wymiarze światowym
 • Promocja zdrowia
 • Marketing społeczny
 • Samoleczenie
 • Edukacja zdrowotna w szkole średniej
 • Technologie wspomagające w zdrowiu publicznym

 

Kształcenie studentów kierunku Zdrowie publiczne - studia stacjonarne II stopnia

 • Promocja zdrowia i programy zdrowotne
 • Promocja zdrowia osób dorosłych
 • Styl życia - uwarunkowania kulturowe a zdrowie
 • Promocja zdrowia osób w starszym wieku i niepełnosprawnych
 • Edukacja zdrowotna
 • Telemedycyna i e-zdrowie

 

Kształcenie studentów kierunku Ratownictwo medyczne - studia stacjonarne I stopnia

 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

Kształcenie studentów kierunku Zdrowie publiczne - studia niestacjonarne II stopnia

 • Promocja zdrowia i programy zdrowotne
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia osób w starszym wieku i niepełnosprawnych

 

Studia podyplomowe - Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

 • Telemedycyna