Publikacje

2017 r.

 1. Duplaga M. Digital divide among people with disabilities: Analysis of data from a nationwide study for determinants of Internet use and activities performed online. PLoS One 2017; 12(6)
 2. Turcza P., Duplaga M. Near-lossless energy-efficient image compression algorithm for wireless capsule endoscopy. Biomed. Signal Process. Control. 2017; 38; 1-8
 3. Grysztar M., Duplaga M. Przegląd interwencji w zakresie zdrowia seksualnego adresowanych do osób w wieku młodzieńczym. W: Chmielewski J., Kasperczyk A., Szpringer M. (red.) Ochrona, prewencja i profilaktyka zdrowia. Health care, prevention and prophylaxis. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2017; 33-49
 4. Grysztar M., Duplaga M. Czy e-papierosy mogą być alternatywą dla papierosów tradycyjnych? Potencjalne korzyści i zagrożenia. W: Janiszewska M., Nowak B.A. (red.) Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Lublin 2017; 158-169
 5. Kopeć A., Duplaga M. Analiza treści internetowych o tematyce antyszczepionkowej. W: Chmielewski J., Florek-Łuszczki M., Szpringer M. (red.) Troska  zdrowie – odpowiedzią na zagrożenia cywilizacyjne. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2017; 147-159
 6. Tubek A., Duplaga M. Ocena funkcjonalności aplikacji mobilnych dotyczących odżywiania. W: Chmielewski J., Florek-Łuszczki M., Stanisławska I. (red.) Wpływ żywności i żywienia na zdrowie. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2017; 177-187
 7. Tubek A., Woźniak D., Duplaga M. Akceptacja funkcjonalności e-zdrowia wśród pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W: Janiszewska M., Nowak B.A. (red.) Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Lublin 2017; 170-178
 8. Wójcik S., Grysztar M., Duplaga M. Wpływ kompetencji zdrowotnych na skuteczność i zaangażowanie w proces leczenia wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi. W: Chmielewski J., Florek-Łuszczki M., Boroń M. (red.) Od dzieciństwa po starość – wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2017; 127-138
 9. Wójcik S., Duplaga M. Wpływ kompetencji zdrowotnych na podejmowanie decyzji zdrowotnych. W: Chmielewski J., Florek-Łuszczki M., Szpringer M. (red.) Ochrona, prewencja i profilaktyka zdrowia. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2017; 137-146

2016 r.

 1. Duplaga M., Grysztar M., Rodzinka M., Kopeć A. Scoping review of health promotion and disease prevention interventions addressed to elderly people. BMC Health Serv. Res. 2016; 16(Sup.5): 455-465
 2. Duplaga M. Searching for a Role of Nursing Personnel in Developing Landscape of Ehealth: Factors Determining Attitudes toward Key Patient Empowering Applications. PLoS One 2016; 11(4)
 3. Duplaga M. Postęp technologiczny jako źródło wyzwań i nowych możliwości wsparcia osób starszych. W: Cybulski M., Krajewska-Kułak E. (red.) Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. PZWL Warszawa 2016; 231-242
 4. Duplaga M. Metody obrazowania wewnątrzoskrzelowego. W: Sładek K. (red.) Pulmonologia interwencyjna. Medycyna Praktyczna Kraków 2016; 125-130
 5. Duplaga M. Wykorzystanie systemów komputerowych w pracowni bronchoskopowej. W: Sładek K. (red.) Pulmonologia interwencyjna. Medycyna Praktyczna Kraków 2016; 131-140

2015 r.

 1. Duplaga M. A cross-sectional study assessing determinants of the attitude to the introduction of eHealth services among patients suffering from chronic conditions. BMC Med. Inform. Decis. Mak. 2015; 15:33
 2. Duplaga M. The evolving concept of health promotion: definitions, outcomes and classification of interventions. Zesz. Nauk. Ochr. Zdr., Zdr. Publ. Zarz. 2015; 13(2): 141-149
 3. Grysztar M., Kopeć A., Rodzinka M., Duplaga, M. Approach to mapping of health promoting interventions addressed to elderly persons. Eur J Public Health 2015; 25(Sup.3): 198-199

2014 r.

 1. Duplaga M. The assessment of differences in acceptance of e-health applications between physicians and patients with chronic diseases. eTELEMED Int. Conf. eHealth Telemed. Soc. Med. 2014; 4: 263-266
 2. Kruczak K., Duplaga M., Sanak M., Cmiel A., Mastalerz L., Sladek K., Nizankowska-Mogilnicka E. Comparison of IGRA tests and TST in the diagnosis of latent tuberculosis infection and predicting tuberculosis in risk groups in Krakow, Poland. Scand. J. Infect. Dis. 2014; 46(9): 649-655
 3. Grysztar M., Dzida D., Duplaga M. Przydatność interwencji internetowych w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia wśród młodzieży i młodych dorosłych. W: Sladek A., Białas D. (red.) Kształtowanie stylu życia w kontekście wyzwań współczesności. Wybrane aspekty. Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2014; 51-64

2013 r.

 1. Duplaga M., Dzida D. The growth of e-health services focused on mental health. Zesz. Nauk. Ochr. Zdr., Zdr. Publ. Zarz. 2013; 11(4): 295-301
 2. Duplaga M., Kowalska-Duplaga K., Fyderek K. Ocena wykorzystania technologii informacyjnych wśród rodziców dzieci ze schorzeniami przewlekłymi. Zesz. Nauk. Ochr. Zdr., Zdr. Publ. Zarz. 2013; 11(4): 318-325
 3. Grysztar M., Waligóra, K., Duplaga M. Przegląd wybranych zagrożeń zdrowotnych związanych z Internetem. Zesz. Nauk. Ochr. Zdr., Zdr. Publ. Zarz. 2013; 11(4): 326-332
 4. Duplaga M. Przydatność systemów e-zdrowia w opinii pacjentów i pracowników ochrony zdrowia. Family Med. Primary Care Rev. 2013; 15(3): 450-453
 5. Duplaga M., Grysztar M. Poglądy lekarzy na temat przydatności systemów e-zdrowia. Hygeia Public Health 2013; 48(4): 553-559
 6. Duplaga M. The acceptance of e-health solutions among patients with chronic respiratory conditions. Telemed. J. E Health 2013; 19(9): 683-691
 7. Duplaga M. Ocena akceptacji personelu pielęgniarskiego dla zastosowania systemów e-zdrowia w opiece przewlekłej. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2013; 43(2): 5-10
 8. Duplaga M., Andrychiewicz A., Dańda J. The opinions about e-health among nurses employed in hospitals located in an urban area in Poland. Comput Inform Nurs 2013; 31(6): 281-289
 9. Szwed P., Duplaga M. An approach to guidelines implementation in a e-health System Supporting Chronic Care. Automatyka (Krak.) 2013; 17(2): 241-252
 10. Turcza P., Duplaga M. Hardware-efficient low-power image processing system for wireless capsule endoscopy. IEEE J. Biomed. Health Inform. 2013; 17(6): 1046-1056
 11. Kruczak K., Duplaga M., Sanak M., Papla B., Soja J., Niżankowska-Mogilnicka E., Sładek K. Transthyretin amyloidosis with pulmonary involvement in a patient with monoclonal gammapathy. Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81(6): 537-541

2012 r.

 1. Duplaga M. The acceptance of e health solutions among patients with chronic respiratory conditions. Telemed J eHealth
 2. Duplaga, M. Acceptance of internet-based health care services among households in Poland: secondary analysis of a population-based survey. J Med Internet Res 2012 Nov 27;14(6):e164. doi: 10.2196/jmir.2358.
 3. Dzida, D. Polish Anti-nicotine Posters From 1968-2008 - Psychological Analysis Polish Public Health Poster (pod redakcją: K. Krajewski-Siuda) Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, 2012, s. 112-137
 4. Krajewski-Siuda, K., Chmura, R., Łach, K. Samoleczenie jako problem zdrowia publicznegoSamoleczenie (Krajewski-Siuda, K. red) Instytut Sobieskiego, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-927691-6-3, str. 31-98

2011 r.

 1. Duplaga M.: Znaczenie technologii wspomagających w życiu osób w starszym wieku. Zeszytu Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2011; 9(1): 144-55
 2. Grzymała-Moszczyńska, H., Barzykowski, K., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., Kosno, M. (2011). Dziecko uwikłane. Sytuacja dzieci romskich w polskim systemie edukacji oraz ich funkcjonowanie poznawcze i językowe. W: B. Weigl i M. Różycka (red.), Romowie 2011. Życie na pograniczu. Warszawa: Wydawnictwo SWPS.  1. Grzymała-Moszczyńska, H., Barzykowski, K., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., Kosno, M. (2011)
 3. Grzymała-Moszczyńska, H., Barzykowski, K., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., Kosno, M. (2011). Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne. W: J. Talewicz-Kwiatkowska i M. Kołaczek (red.) Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne. Raport. Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce.
 4. Leszczuk M., Duplaga M.: Algorithm for video summarization of bronchoscopy procedures. BioMedical Engineering OnLine 2011; 10: 110 doi: 10.1186/1475-925X-10-110
 5. Turcza P., Duplaga M.: Low power FPGA-based image processing core for wireless capsule endoscopy. Sensors & Actuators: A. Physical 2011; 172(2): 552-60

2010 r.

 1. Duplaga M.: Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia. Zeszytu Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2010; 8(2): 47-55,
 2. Łach K, Krajewski-Siuda K. Witamina D3 w prewencji chorób przewlekłych u dorosłych. Przegląd systematyczny. Wiadomości Lekarskie 2010, LXIII, 3
 3. Bułat J., Duda K.,Socha M., Turcza P., Zieliński T., Duplaga M.: Computational tasks in computer-assisted transbronchial biopsy. Future Generation Computer Systems 2010; 26(3): 455-61
 4. Duplaga M., Bułat J., Leszczuk M., Socha M., Romaniak P.: The BRONCHOVID – Computer System Supporting Bronchoscopy Laboratory. W: Information technologies in biomedicine. Vol. 2. Pietka E., Kawa J. (ed.). Seria: Advances in Intelligent and Soft Computing. Springer, 2010; 69: 511-522, ISSN 1867-5662

2009 r.

 1. Kasper Ł., Sładek K., Bochenek B., Duplaga M., Szczeklik A.: Częstość występowania nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne w populacji osób dorosłych chorych na astmę w Polsce - badanie epidemiologiczne. Pneumonologia i Alergologia Polska 2009; 77(5): 431-9
 2. Kruczak K., Skucha W., Duplaga M., Sanak M., Niżankowska-Mogilnicka E.: Ocena stopnia zakażenia prątkiem gruźlicy (utajonej infekcji gruźliczej) przy pomocy testu QuantiFERON-GIT (QFT-GIT) w wybranych grupach ryzyka w populacji Krakowa. Nowa Medycyna 2009; 16(1): 37-42
 3. Kamiński M., Duplaga M., Kozierkiewicz A. ICT w służbie ochrony zdrowia Opracowanie dla Konfederacji Pracodawców Polskich, 2009, 53 strony

przed 2009 r.

 1. Duplaga M., Leszczuk M., Papir Z., Przelaskowski A.: Compression evaluation of surgery video recordings retaining diagnostic credibility (compression evaluation of surgery video). Opto-Electronics Review 2008; 16(4): 428–38
 2. Duplaga M.: Towards the development of e health in Poland. Health Information and Libraries Journal 2007; 24(2): 137-41
 3. Duplaga M.: e-Health development policies in new Member States in Central Europe. World Hospitals and Health Services 2007; 43(2): 34-8
 4. Duplaga M., Leszczuk M., Zielinski K.: Improving access of associated states to advanced concepts in medical telematics-A day before the accession to EU. International Journal of Medical Informatics 2006; 75(3-4): 300-5
 5. Zieliński K., Duplaga M., Ingram D.: Information technology solutions for healthcare. London : Springer-Verlag 2006, 352 str. ISBN 1-85233-978-0
 6. Duplaga M., Zieliński K. : Evolution of IT-enhanced healthcare: from telemedicine to e-health. W: Telelearning. Information technology solutions for healthcare. Zielinski K., Duplaga M., Ingram D. (ed.). London : Springer Verlag, Series: Health Informatics  2006, XVII, s.1-21
 7. Duplaga M., Winnem M.O.: Model of chronic care enabled with information technology. W: Telelearning. Information technology solutions for healthcare. Zielinski K., Duplaga M., Ingram D. (ed.). London : Springer Verlag, Series: Health Informatics  2006, XVII, s. 248 – 270
 8. Duplaga M., Juszkiewicz K., Kwolek B., Leszczuk M., Papir Z., Rzepa P., Zieliński K.: Enhancing medical education through telelearning. W: Telelearning. Information technology solutions for healthcare. Zielinski K., Duplaga M., Ingram D. (ed.). London : Springer Verlag, Series: Health Informatics  2006, XVII, s. 302-327
 9. Duplaga M., Leszczuk M., Dańda J., Matysiak K.: Development of innovative strategies in e-health domain through interdisciplinary centres of advanced technology – the review of initiatives maintained in Malopolska Region. W: Biomedical Engineering: Proceedings of  10th International Conference. Biomedical Engineering, Technologija 26-28.10.2006, Kaunas, 2006, p. 313-7
 10. Duplaga M., Bochenek G., Kasper Ł., Twardowska M., Niżankowska-Mogilnicka E., Szczeklik A.: Usprawnienie przewlekłej opieki nad chorymi na astmę oskrzelową przy pomocy narzędzi teleinformatycznych. Bio-Algorithms and Med-Systems 2005; 1(1-2): 355-9
 11. Duplaga M., Soja J., Cała J., Leszczuk M., Wąsowski D., Sładek K., Zieliński K.: The impact of teleconsultations at a referential center on the management of pulmonary patients. W: Transformation of Healthcare with information technologies. Duplaga M., Zieliński K., Ingram D. (ed.). Series: Studies in Health Technology and Informatics. Vol. 105. Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington DC:  IOS Press, 2004, s. 92-99
 12. Duplaga M.: Chronic respiratory telecare. W: Overcoming the barriers to e-heatlh growth in Enlarged Europe. Duplaga M, Zieliński K. (red.)  Kraków: Zdrowie i Zarządzanie, 2004, s. 151-166
 13. Duplaga M., Turcza P.: Możliwości wykorzystania zaawansowanych metod wizualizacji w interwencyjnej pulmonologii. W: Modelowanie i pomiary w medycynie. Materiały VI Sympozjum, Krynica 9-13.05.2004 r. Gajda J. (red.) Kraków: Katedra Metrologii AGH, s. 19-24
 14. Duplaga M.: The impact of information technology on quality of healthcare services. W: Computational science – ICCS 2004 : 4th International Conference, Kraków, Poland, 6-9.06.2004 : proceedings.. Bubak M., van Albada G.D., Sloot P.M.A., Dongarra J.J. (ed.). Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2004; s. 1118-25
 15. Duplaga M., Zieliński K., Ingram D.: Transformation of Healthcare with information technologies.  IOS Press, Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington DC 2004, 1-350, ISBN 1-58603-438-3 (Series: Studies in health technology and informatics; vol. 105)
 16. Duplaga M, Zieliński K.: Overcoming the barriers to e-heatlh growth in Enlarged Europe.  Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2004, 204 str.; ISBN 83-916649-4-5
 17. Zielinski K., Duplaga M.:  E-Health in Common Europe. Ed., Krakow 2003
 18. Duplaga M.: Developing Supportive Environment for e-Health in Conditions of Economy Transformation. W: E-Health in Common Europe. Zielinski K., Duplaga M. (ed.), Krakow 2003, 251-60
 19. Kasper L., Sladek K., Duplaga M., Bochenek G., Liebhart J., Gladysz U., Malolepszy J., Szczeklik A.: Prevalence of asthma with aspirin hypersensitivity in the adult population of Poland. Allergy 2003; 58(10): 1064-6
 20. Szczeklik A, Niżankowska E, Duplaga M.: Natural history of aspirin-induced asthma. European Respiratory Journal 2000; 16(3): 432-6