Publikacje

2017 r.

 1. Duplaga M. Digital divide among people with disabilities: Analysis of data from a nationwide study for determinants of Internet use and activities performed online. PLoS One 2017; 12(6)
 2. Turcza P., Duplaga M. Near-lossless energy-efficient image compression algorithm for wireless capsule endoscopy. Biomed. Signal Process. Control. 2017; 38; 1-8
 3. Poscia A., Milovanovic S., La Milia DI., Duplaga M., Grysztar M., Landi F., Moscato U., Magnavita N., Collamati A., Ricciardi W. Effectiveness of nutritional interventions addressed to elderly persons: umbrella systematic review with meta-analysis. Eur J Public Health 2017; 1-9
 4. Poscia A., Stojanovic J., La Milia DI., Duplaga M., Grysztar M., Moscato U., Graziano O., Collamati A., Ricciardi W., Magnavita N. Interventions targeting loneliness and social isolation among the older people: An update systematic review. Exp. Gerontol. 2017
 5. Grysztar M., Duplaga M. Przegląd interwencji w zakresie zdrowia seksualnego adresowanych do osób w wieku młodzieńczym. W: Chmielewski J., Kasperczyk A., Szpringer M. (red.) Ochrona, prewencja i profilaktyka zdrowia. Health care, prevention and prophylaxis. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2017; 33-49
 6. Grysztar M., Duplaga M. Czy e-papierosy mogą być alternatywą dla papierosów tradycyjnych? Potencjalne korzyści i zagrożenia. W: Janiszewska M., Nowak B.A. (red.) Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Lublin 2017; 158-169
 7. Kopeć A., Duplaga M. Analiza treści internetowych o tematyce antyszczepionkowej. W: Chmielewski J., Florek-Łuszczki M., Szpringer M. (red.) Troska  zdrowie – odpowiedzią na zagrożenia cywilizacyjne. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2017; 147-159
 8. Tubek A., Duplaga M. Ocena funkcjonalności aplikacji mobilnych dotyczących odżywiania. W: Chmielewski J., Florek-Łuszczki M., Stanisławska I. (red.) Wpływ żywności i żywienia na zdrowie. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2017; 177-187
 9. Tubek A., Woźniak D., Duplaga M. Akceptacja funkcjonalności e-zdrowia wśród pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W: Janiszewska M., Nowak B.A. (red.) Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. Lublin 2017; 170-178
 10. Wójcik S., Grysztar M., Duplaga M. Wpływ kompetencji zdrowotnych na skuteczność i zaangażowanie w proces leczenia wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi. W: Chmielewski J., Florek-Łuszczki M., Boroń M. (red.) Od dzieciństwa po starość – wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2017; 127-138
 11. Wójcik S., Duplaga M. Wpływ kompetencji zdrowotnych na podejmowanie decyzji zdrowotnych. W: Chmielewski J., Florek-Łuszczki M., Szpringer M. (red.) Ochrona, prewencja i profilaktyka zdrowia. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2017; 137-146

2016 r.

 1. Duplaga M., Grysztar M., Rodzinka M., Kopeć A. Scoping review of health promotion and disease prevention interventions addressed to elderly people. BMC Health Serv. Res. 2016; 16(Sup.5): 455-465
 2. Duplaga M. Searching for a Role of Nursing Personnel in Developing Landscape of Ehealth: Factors Determining Attitudes toward Key Patient Empowering Applications. PLoS One 2016; 11(4)
 3. Duplaga M. Postęp technologiczny jako źródło wyzwań i nowych możliwości wsparcia osób starszych. W: Cybulski M., Krajewska-Kułak E. (red.) Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. PZWL Warszawa 2016; 231-242
 4. Duplaga M. Metody obrazowania wewnątrzoskrzelowego. W: Sładek K. (red.) Pulmonologia interwencyjna. Medycyna Praktyczna Kraków 2016; 125-130
 5. Duplaga M. Wykorzystanie systemów komputerowych w pracowni bronchoskopowej. W: Sładek K. (red.) Pulmonologia interwencyjna. Medycyna Praktyczna Kraków 2016; 131-140

2015 r.

 1. Duplaga M. A cross-sectional study assessing determinants of the attitude to the introduction of eHealth services among patients suffering from chronic conditions. BMC Med. Inform. Decis. Mak. 2015; 15:33
 2. Duplaga M. The evolving concept of health promotion: definitions, outcomes and classification of interventions. Zesz. Nauk. Ochr. Zdr., Zdr. Publ. Zarz. 2015; 13(2): 141-149
 3. Grysztar M., Kopeć A., Rodzinka M., Duplaga, M. Approach to mapping of health promoting interventions addressed to elderly persons. Eur J Public Health 2015; 25(Sup.3): 198-199

2014 r.

 1. Duplaga M. The assessment of differences in acceptance of e-health applications between physicians and patients with chronic diseases. eTELEMED Int. Conf. eHealth Telemed. Soc. Med. 2014; 4: 263-266
 2. Kruczak K., Duplaga M., Sanak M., Cmiel A., Mastalerz L., Sladek K., Nizankowska-Mogilnicka E. Comparison of IGRA tests and TST in the diagnosis of latent tuberculosis infection and predicting tuberculosis in risk groups in Krakow, Poland. Scand. J. Infect. Dis. 2014; 46(9): 649-655
 3. Grysztar M., Dzida D., Duplaga M. Przydatność interwencji internetowych w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia wśród młodzieży i młodych dorosłych. W: Sladek A., Białas D. (red.) Kształtowanie stylu życia w kontekście wyzwań współczesności. Wybrane aspekty. Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2014; 51-64

2013 r.

 1. Duplaga M., Dzida D. The growth of e-health services focused on mental health. Zesz. Nauk. Ochr. Zdr., Zdr. Publ. Zarz. 2013; 11(4): 295-301
 2. Duplaga M., Kowalska-Duplaga K., Fyderek K. Ocena wykorzystania technologii informacyjnych wśród rodziców dzieci ze schorzeniami przewlekłymi. Zesz. Nauk. Ochr. Zdr., Zdr. Publ. Zarz. 2013; 11(4): 318-325
 3. Grysztar M., Waligóra, K., Duplaga M. Przegląd wybranych zagrożeń zdrowotnych związanych z Internetem. Zesz. Nauk. Ochr. Zdr., Zdr. Publ. Zarz. 2013; 11(4): 326-332
 4. Duplaga M. Przydatność systemów e-zdrowia w opinii pacjentów i pracowników ochrony zdrowia. Family Med. Primary Care Rev. 2013; 15(3): 450-453
 5. Duplaga M., Grysztar M. Poglądy lekarzy na temat przydatności systemów e-zdrowia. Hygeia Public Health 2013; 48(4): 553-559
 6. Duplaga M. The acceptance of e-health solutions among patients with chronic respiratory conditions. Telemed. J. E Health 2013; 19(9): 683-691
 7. Duplaga M. Ocena akceptacji personelu pielęgniarskiego dla zastosowania systemów e-zdrowia w opiece przewlekłej. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2013; 43(2): 5-10
 8. Duplaga M., Andrychiewicz A., Dańda J. The opinions about e-health among nurses employed in hospitals located in an urban area in Poland. Comput Inform Nurs 2013; 31(6): 281-289
 9. Szwed P., Duplaga M. An approach to guidelines implementation in a e-health System Supporting Chronic Care. Automatyka (Krak.) 2013; 17(2): 241-252
 10. Turcza P., Duplaga M. Hardware-efficient low-power image processing system for wireless capsule endoscopy. IEEE J. Biomed. Health Inform. 2013; 17(6): 1046-1056
 11. Kruczak K., Duplaga M., Sanak M., Papla B., Soja J., Niżankowska-Mogilnicka E., Sładek K. Transthyretin amyloidosis with pulmonary involvement in a patient with monoclonal gammapathy. Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81(6): 537-541

2012 r.

 1. Duplaga M. The acceptance of e health solutions among patients with chronic respiratory conditions. Telemed J eHealth
 2. Duplaga, M. Acceptance of internet-based health care services among households in Poland: secondary analysis of a population-based survey. J Med Internet Res 2012 Nov 27;14(6):e164. doi: 10.2196/jmir.2358.
 3. Dzida, D. Polish Anti-nicotine Posters From 1968-2008 - Psychological Analysis Polish Public Health Poster (pod redakcją: K. Krajewski-Siuda) Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, 2012, s. 112-137
 4. Krajewski-Siuda, K., Chmura, R., Łach, K. Samoleczenie jako problem zdrowia publicznegoSamoleczenie (Krajewski-Siuda, K. red) Instytut Sobieskiego, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-927691-6-3, str. 31-98

2011 r.

 1. Duplaga M.: Znaczenie technologii wspomagających w życiu osób w starszym wieku. Zeszytu Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2011; 9(1): 144-55
 2. Grzymała-Moszczyńska, H., Barzykowski, K., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., Kosno, M. (2011). Dziecko uwikłane. Sytuacja dzieci romskich w polskim systemie edukacji oraz ich funkcjonowanie poznawcze i językowe. W: B. Weigl i M. Różycka (red.), Romowie 2011. Życie na pograniczu. Warszawa: Wydawnictwo SWPS.  1. Grzymała-Moszczyńska, H., Barzykowski, K., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., Kosno, M. (2011)
 3. Grzymała-Moszczyńska, H., Barzykowski, K., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., Kosno, M. (2011). Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne. W: J. Talewicz-Kwiatkowska i M. Kołaczek (red.) Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne. Raport. Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce.
 4. Leszczuk M., Duplaga M.: Algorithm for video summarization of bronchoscopy procedures. BioMedical Engineering OnLine 2011; 10: 110 doi: 10.1186/1475-925X-10-110
 5. Turcza P., Duplaga M.: Low power FPGA-based image processing core for wireless capsule endoscopy. Sensors & Actuators: A. Physical 2011; 172(2): 552-60

2010 r.

 1. Duplaga M.: Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia. Zeszytu Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2010; 8(2): 47-55,
 2. Łach K, Krajewski-Siuda K. Witamina D3 w prewencji chorób przewlekłych u dorosłych. Przegląd systematyczny. Wiadomości Lekarskie 2010, LXIII, 3
 3. Bułat J., Duda K.,Socha M., Turcza P., Zieliński T., Duplaga M.: Computational tasks in computer-assisted transbronchial biopsy. Future Generation Computer Systems 2010; 26(3): 455-61
 4. Duplaga M., Bułat J., Leszczuk M., Socha M., Romaniak P.: The BRONCHOVID – Computer System Supporting Bronchoscopy Laboratory. W: Information technologies in biomedicine. Vol. 2. Pietka E., Kawa J. (ed.). Seria: Advances in Intelligent and Soft Computing. Springer, 2010; 69: 511-522, ISSN 1867-5662

2009 r.

 1. Kasper Ł., Sładek K., Bochenek B., Duplaga M., Szczeklik A.: Częstość występowania nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne w populacji osób dorosłych chorych na astmę w Polsce - badanie epidemiologiczne. Pneumonologia i Alergologia Polska 2009; 77(5): 431-9
 2. Kruczak K., Skucha W., Duplaga M., Sanak M., Niżankowska-Mogilnicka E.: Ocena stopnia zakażenia prątkiem gruźlicy (utajonej infekcji gruźliczej) przy pomocy testu QuantiFERON-GIT (QFT-GIT) w wybranych grupach ryzyka w populacji Krakowa. Nowa Medycyna 2009; 16(1): 37-42
 3. Kamiński M., Duplaga M., Kozierkiewicz A. ICT w służbie ochrony zdrowia Opracowanie dla Konfederacji Pracodawców Polskich, 2009, 53 strony

przed 2009 r.

 1. Duplaga M., Leszczuk M., Papir Z., Przelaskowski A.: Compression evaluation of surgery video recordings retaining diagnostic credibility (compression evaluation of surgery video). Opto-Electronics Review 2008; 16(4): 428–38
 2. Duplaga M.: Towards the development of e health in Poland. Health Information and Libraries Journal 2007; 24(2): 137-41
 3. Duplaga M.: e-Health development policies in new Member States in Central Europe. World Hospitals and Health Services 2007; 43(2): 34-8
 4. Duplaga M., Leszczuk M., Zielinski K.: Improving access of associated states to advanced concepts in medical telematics-A day before the accession to EU. International Journal of Medical Informatics 2006; 75(3-4): 300-5
 5. Zieliński K., Duplaga M., Ingram D.: Information technology solutions for healthcare. London : Springer-Verlag 2006, 352 str. ISBN 1-85233-978-0
 6. Duplaga M., Zieliński K. : Evolution of IT-enhanced healthcare: from telemedicine to e-health. W: Telelearning. Information technology solutions for healthcare. Zielinski K., Duplaga M., Ingram D. (ed.). London : Springer Verlag, Series: Health Informatics  2006, XVII, s.1-21
 7. Duplaga M., Winnem M.O.: Model of chronic care enabled with information technology. W: Telelearning. Information technology solutions for healthcare. Zielinski K., Duplaga M., Ingram D. (ed.). London : Springer Verlag, Series: Health Informatics  2006, XVII, s. 248 – 270
 8. Duplaga M., Juszkiewicz K., Kwolek B., Leszczuk M., Papir Z., Rzepa P., Zieliński K.: Enhancing medical education through telelearning. W: Telelearning. Information technology solutions for healthcare. Zielinski K., Duplaga M., Ingram D. (ed.). London : Springer Verlag, Series: Health Informatics  2006, XVII, s. 302-327
 9. Duplaga M., Leszczuk M., Dańda J., Matysiak K.: Development of innovative strategies in e-health domain through interdisciplinary centres of advanced technology – the review of initiatives maintained in Malopolska Region. W: Biomedical Engineering: Proceedings of  10th International Conference. Biomedical Engineering, Technologija 26-28.10.2006, Kaunas, 2006, p. 313-7
 10. Duplaga M., Bochenek G., Kasper Ł., Twardowska M., Niżankowska-Mogilnicka E., Szczeklik A.: Usprawnienie przewlekłej opieki nad chorymi na astmę oskrzelową przy pomocy narzędzi teleinformatycznych. Bio-Algorithms and Med-Systems 2005; 1(1-2): 355-9
 11. Duplaga M., Soja J., Cała J., Leszczuk M., Wąsowski D., Sładek K., Zieliński K.: The impact of teleconsultations at a referential center on the management of pulmonary patients. W: Transformation of Healthcare with information technologies. Duplaga M., Zieliński K., Ingram D. (ed.). Series: Studies in Health Technology and Informatics. Vol. 105. Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington DC:  IOS Press, 2004, s. 92-99
 12. Duplaga M.: Chronic respiratory telecare. W: Overcoming the barriers to e-heatlh growth in Enlarged Europe. Duplaga M, Zieliński K. (red.)  Kraków: Zdrowie i Zarządzanie, 2004, s. 151-166
 13. Duplaga M., Turcza P.: Możliwości wykorzystania zaawansowanych metod wizualizacji w interwencyjnej pulmonologii. W: Modelowanie i pomiary w medycynie. Materiały VI Sympozjum, Krynica 9-13.05.2004 r. Gajda J. (red.) Kraków: Katedra Metrologii AGH, s. 19-24
 14. Duplaga M.: The impact of information technology on quality of healthcare services. W: Computational science – ICCS 2004 : 4th International Conference, Kraków, Poland, 6-9.06.2004 : proceedings.. Bubak M., van Albada G.D., Sloot P.M.A., Dongarra J.J. (ed.). Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2004; s. 1118-25
 15. Duplaga M., Zieliński K., Ingram D.: Transformation of Healthcare with information technologies.  IOS Press, Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington DC 2004, 1-350, ISBN 1-58603-438-3 (Series: Studies in health technology and informatics; vol. 105)
 16. Duplaga M, Zieliński K.: Overcoming the barriers to e-heatlh growth in Enlarged Europe.  Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2004, 204 str.; ISBN 83-916649-4-5
 17. Zielinski K., Duplaga M.:  E-Health in Common Europe. Ed., Krakow 2003
 18. Duplaga M.: Developing Supportive Environment for e-Health in Conditions of Economy Transformation. W: E-Health in Common Europe. Zielinski K., Duplaga M. (ed.), Krakow 2003, 251-60
 19. Kasper L., Sladek K., Duplaga M., Bochenek G., Liebhart J., Gladysz U., Malolepszy J., Szczeklik A.: Prevalence of asthma with aspirin hypersensitivity in the adult population of Poland. Allergy 2003; 58(10): 1064-6
 20. Szczeklik A, Niżankowska E, Duplaga M.: Natural history of aspirin-induced asthma. European Respiratory Journal 2000; 16(3): 432-6