Dydaktyka

Realizowane zajęcia dydaktyczne dla kierunków:

  • Zdrowie Publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  • Zdrowie Publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
  • Zdrowie Publiczne studia niestacjonarne drugiego stopnia
  • Elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  • Ratownictwo Medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Realizowane przedmioty:

  • System Informacyjny Opieki Zdrowotnej
  • Informatyka Medyczna
  • Systemy Informatyczne
  • Systemy Informacyjne w Opiece Zdrowotnej z Podstawami Informatyki
  • Technologie Informacyjne