Dydaktyka

Realizowane zajęcia dydaktyczne dla kierunków:

 • Zdrowie Publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Zdrowie Publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
 • Zdrowie Publiczne studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • Zdrowie Publiczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia, specjalność: Inspekcja Sanitarna
 • Elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Ratownictwo Medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Studia Podyplomowe „Zarządzanie Placówkami Opieki Zdrowotnej"

Realizowane przedmioty:

 • System Informacyjny Opieki Zdrowotnej
 • Informatyka Medyczna
 • Systemy Informatyczne
 • Systemy Informacyjne w Opiece Zdrowotnej z Podstawami Informatyki
 • Technologie Informacyjne