Konferencje

Referaty i komunikaty w materiałach konferencyjnych

Kozierkiewicz A. (red.), Gajda K. et al., Propozycje usprawnień polskiego systemu zarządzania listami oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych [w:] Raport z prac analitycznych (umowa nr CRU 8020/JFK/PPt-DI/2006-TF2004/016-829.05.02.04), Kraków 2007

Kielar M., Uwarunkowania i strategie wdrożeń nowoczesnych rozwiązań z zakresu telemedycyny/ teleopieki/ telekooperacji – wykład naukowy w ramach Forum Zdrowia Publicznego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2013.