Projekty naukowo - badawcze

System informacyjny ochrony zdrowia
Szpitalne systemy informacyjne
Rola menedżera we wdrażaniu systemów informatycznych w opiece zdrowotnej
Słowniki, kody i standardy w szpitalnych systemach informatycznych
Kryteria oceny i wyboru szpitalnego systemu informatycznego

Projekty:

 1. od 2001 r. - realizacja programu statutowego nr 501/PKL/21/P: Zarządzanie informacją w powstającym systemie opieki zdrowotnej - opracowanie materiałów dydaktycznych dla nowego kierunku studiów Zdrowie Publiczne na Wydziale Ochrony zdrowia.
 2. Health Benefits and Service Costs in Europe – HealthBasket w Integrating and Strengthening the European Research Area Policy – oriented research w ramach 6. Ramowego Programu UE
 3. Mapping Health Services Access: National and Cross-border Issues – HealthAccess w ramach europejskiego programu wspólnotowego zdrowia publicznego.
 4. Analiza istniejącego systemu zarządzania listami oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej oraz opracowanie raportu zawierającego wnioski z analizy i zalecenia usprawnień tego systemu celem zapewnienia jego skuteczności w zapobieganiu i zwalczaniu zjawisk korupcyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. CRU 8020/JFK/PPt-DI/2006-TF2004/016-829.05.02.04
 5. EuroVaQ - European Value of a Quality Adjusted Life Year – Dariusz Poznański.
 6. 2006 - 2008 027266 "Automated Diagnosis System for the treatment of Colon Cancer by discovering mutations on tumour suppressor genes (MATCH)" STREP, 6th EC, IST, 2006–2008, Uniwersytet Jagielloński - Krzysztof Gajda
 7. 2006 – 2008 034707 "Middleware platform for empowering cognitive disabled and elderly (MPOWER)" STREP, 6th FP, IST, Collegium Medicum UJ – Wojciech Trąbka, Krzysztof Gajda
 8. 1 RN4CAST
  RN4CAST jest trzyletnim projektem finansowanym w ramach siódmego programu ramowego Komisji Europejskiej Program FP7-HEALTH-2007-B. Inicjatywa ma na celu  planowanie i prognozowanie zasobów pielęgniarskich w połączeniu z wynikami leczenia pacjentów w 12 europejskich krajach: Belgia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania i Norwegia.
 9. HealthACCESS. Mapping Health Services Access: National and Cross-Border Issues.
 10. Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce"
  Przeprowadzenie dla Ministerstwa Zdrowia analizy istniejącego systemu zarządzania listami oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej oraz opracowanie raportu zawierającego wnioski z analizy i zalecenia usprawnień tego systemu celem zapewnienia jego skuteczności w zapobieganiu i zwalczaniu zjawisk korupcyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w ramach Programu Środki Przejściowe 2004, projekt nr 2004/016-829.05.02.
 11. "Opracowanie modelu elektronicznej wymiany informacji w systemie opieki zdrowotnej w Polsce".
  W opracowaniu przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane  z procesem informatyzacji systemu opieki zdrowotnej oraz koncepcję zintegrowanego systemu informacyjnego proponowanego w projektowanej ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. Badania statutowe Zakładu Medycznych Systemów Informacyjnych nr: K/ZDS/001435.
 12. „Standard formatu dokumentu elektronicznego i jego transmisji w zintegrowanym systemie informacyjnym opieki zdrowotnej" – w toku realizacji.
 13. „ Warunki wprowadzania dokumentacji elektronicznej w gabinecie lekarskim i jednostce opieki zdrowotnej" – w toku realizacji;
 14. „Opracowanie założeń funkcjonowania modelu efektywnego systemu telemonitorowania kardiologicznego w warunkach polskiej opieki zdrowotnej" – badanie statutowe Zakładu Medycznych Systemów Informacyjnych, w toku realizacji
 15. „Leczenie chorób kardiologicznych. Metody zbierania danych przez płatnika i ich wpływ na jakość danych" - badanie statutowe Zakładu Medycznych Systemów Informacyjnych, w toku realizacji
 16. Status prawno-administracyjny dokumentu elektronicznego w chmurze obliczeniowej", K/ZDS/005541 – Kierownik Projektu: dr Artur Romaszewski
 17. „Wartość kliniczna oraz ocena wskaźników efektywności zewnętrznych rejestratorów EKG w diagnostyce napadowego migotania przedsionków u osób z wyjściowo wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowych" – uczestnik: mgr Mariusz Kielar