Koła naukowe

Koło Naukowe Katedry Epidemiologii:

badaniapopulacyjne.cm-uj.krakow.pl

Zakres działalności koła obejmuje następujące zagadnienia: badania populacyjne, epidemiologia, demografia, żywienie, ocena kosztów choroby i interwencji, zdrowie matki i dziecka, biostatystyka.
Opiekunem koła naukowego jest dr med. Roman Topór-Mądry.