Nasi pracownicy

 

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. Andrzej Pająk
e-mail: andrzej.pajak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 841
 
 
 
 
 

Pracownicy:

 

dr Agnieszka Doryńska
e-mail: agnieszka.dorynska@ uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 838

 

 dr Magdalena Kozela
e-mail: mkozela@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 43 32 838
 

mgr Elżbieta Brzezicka
e-mail: elzbieta.brzezicka@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 841

 

 dr Agnieszka Micek
e-mail: agnieszka.micek@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 805

 

mgr Witosława Misiowiec
e-mail: misiow@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 43 32 839

 

 mgr Maciej Polak
e-mail: maciej.1.polak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 837

 

 dr Urszula Stepaniak
e-mail: mxbiela@cyf-kr.edu.pl
tel.: 12 43 32 805

 

 dr Krystyna Szafraniec
e-mail: mygomola@cyf-kr.edu.pl
tel.: 12 43 32 836

 

 dr. med. Roman Topór-Mądry
e-mail: mxtopor@cyf-kr.edu.pl
tel.: 12 43 32 837

 

dr Renata Wolfshaut-Wolak
e-mail: renata.wolfshaut-wolak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 840

 

 

Rezydenci:

lek. med. Tomasz Knapik
e-mail: t.knapik@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 838