Projekt PRO-QUO HEALTH

    Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum wraz z PIKMED Polinnovation Sp. z o.o., jako partnerem rozpoczął realizację projektu "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez:

- rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.

Aktywności zmierzają do wyeliminowania nieracjonalności wykorzystania zasobów w systemie opieki zdrowotnej, zachowań korupcyjnych i utrwalenia pozytywnych wzorców reagowania w przypadku występowania zjawisk niepożądanych. Podniesienie kompetencji z zakresu oceny technologii medycznej (HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM) pracowników placówek medycznych, organów założycielskich, przedstawicieli NFZ oraz admin.rządowej przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów tym samym lepszej opieki nad pacjentem.

W ramach programu przeprowadzone zostaną trzy kategorie szkoleń przeznaczone  dla pracowników podmiotów leczniczych:

1. szkolenia E-learningowe w zakresie: finansów i audytu wewnętrznego, działań antykorupcyjnych i zdarzeń niepożądanych, HTA i EBM

2. szkolenia stacjonarne poprzedzone wstępnym szkoleniem E-learningowym  - HTA i zarządzanie w ochronie zdrowia.

3. studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA).

Z dniem 02.10.2017 zostaje uruchomiona rekrutacja na szkolenia w ramach projektu PRO-QUO HEALTH

Szczegóły projektu w tym regulamin rekrutacji uczestników dostępne są na stronie:
http://www.hta.cm-uj.krakow.pl/

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach