Sylwetki naszych absolwentów

dr Magdalena Kozela

Jestem absolwentką studiów stacjonarnych Zdrowie Publiczne, prowadzonych przez Instytut Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Aktualnie pracuję jako specjalista w Zakładzie Epidemiologii i Badań Populacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM i jestem mamą dwóch synów.

Studia na kierunku Zdrowie Publiczne ukończyłam w 2009 roku. Moja praca magisterska pod tytułem Przynależność kobiet po mastektomii do organizacji Amazonek a występowanie depresji została nagrodzona przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu nagrodą za najlepszą pracę badawczą na Wydziale.

Po studiach podjęłam współpracę z zespołem Zakładu Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego, gdzie dołączyłam do zespołu badawczego realizującego międzynarodowy projekt badawczy HAPIEE (Health Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe). W oparciu o dane zebrane w tym projekcie przygotowałam pracę doktorską Poczucie kontroli jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia, pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Pająka, która została wyróżniona przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu. Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskałam w 2013 roku. W 2014 roku otwarłam i kontynuuję specjalizację w dziedzinie epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie. Jestem autorem i współautorem rosnącej liczby publikacji naukowych.

Zdecydowanie uważam, że studia na kierunku Zdrowie Publiczne dają niepowtarzalny zakres wielodyscyplinarnej wiedzy i  szereg umiejętności przydatnych w pracy naukowej

mgr Magdalena Koperny

Studia jednolite magisterskie zdrowia publicznego ukończyłam w 2010 r. i od tego roku pracuję w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie a od 2014 r. jestem kierownikiem Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia. Pozostaję wciąż związana z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum prowadząc od 2012 r. zajęcia dydaktyczne na kierunku zdrowie publiczne specjalność inspekcja sanitarna oraz jestem koordynatorem jednego przedmiotu oraz praktyk studenckich. Prowadzę również zajęcia w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM z zakresu Evidence Based Medicine – the clinical decision making. Od 2016 r. jestem doktorantką na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Na co dzień zajmuję się opracowywaniem i realizacją programów profilaktycznych i edukacją zdrowotną. Posiadam kilkuletnie doświadczenie, jako analityk w zakresie oceny technologii medycznych w tym opracowywania przeglądów systematycznych jak i innych opracowań i analiz zarówno w projektach krajowych jak i międzynarodowych. Od 2015 r. współpracuję z Polską Filią Nordic Cochrane Centre, promując działalność Cochrane Collaboration i ideę EBM, współprowadząc warsztaty dotyczące opracowywania przeglądów systematycznych oraz koordynując tłumaczenia streszczeń przeglądów systematycznych na język polski. 

Studia na kierunku zdrowie publiczne pozwalają zebrać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z obszaru ochrony zdrowia, które są bardzo przydane w pracy zawodowej.

dr Ilona Nenko

Odkąd pamiętam interesowałam się zdrowym stylem życia. Dlatego też, szukałam kierunku studiów, który miałby w sobie elementy promocji zdrowia, bo z tym wiązałam swoją przyszłość. Wówczas jedynym takim kierunkiem było Zdrowie Publiczne. Jednak, to nie promocja zdrowia okazała się na studiach najbardziej fascynująca. Poznałam inne przedmioty, które w istotny sposób zmieniły mój sposób patrzenia na Świat. Wielkim odkryciem było ewolucyjne podejście do życia i zdrowia. Poznane w trakcie studiów osoby, odbyte rozmowy, przeczytane książki sprawiły, że zakończenie studiów w 2004 roku było dopiero początkiem przygody. Ze Zdrowiem Publicznym jestem związana do dzisiaj. Zrobiłam doktorat i jestem pracownikiem naukowym Instytutu. Praca naukowa sprawia mi dużo satysfakcji. Została ona także doceniona przez innych. Za osiągnięcia naukowe otrzymałam Stypendium START z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a także stypendium dla wybitnych naukowców z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo, dzięki Ministerstwu mogłam współpracować z osobą, o współpracy z którą marzyłam od zawsze tj. od drugiego roku studiów licencjackich. Szansę na współpracę dostałam w 2013, kiedy zaczęłam 1.5 roczny staż podoktorski na Uniwersytecie w Sheffield. To co najbardziej cenię w swojej pracy to to, że daje możliwość ciągłego rozwoju, poznawania ciekawych osób i miejsc w ramach wyjazdów stypendialnych. Nie zamieniłabym swojej drogi na inną!

mgr Dariusz Poznański

Dariusz Poznański, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia

Studia dzienne magisterskie na WNoZ UJ CM ukończyłem w 2006 r. Jestem od 10 lat zawodowo związany ze zdrowiem publicznym, przez jakiś czas byłem również zatrudniony w IZP UJ CM w ramach umowy o pracę. W ciągu tych kilkunastu lat miałem możliwość spojrzenia na zdrowie publiczne z różnych perspektyw instytucjonalnych i w różnych jego obszarach – od systemów informacyjnych ochrony zdrowia, przez zagadnienia związane z zarządzaniem i restrukturyzacją szpitali, po tematy związane z ochroną zdrowia psychicznego, walką z nadwagą i otyłością, chorobami zakaźnymi etc.

Jako pracownik zdrowia publicznego, następnie osoba kształcąca i zatrudniająca absolwentów, osoba uczestnicząca w tworzeniu ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 uważam, że zdrowie publiczne daje olbrzymie możliwości wyboru ścieżki zawodowej, rozwijania własnych zainteresowań naukowych i osiągania ambitnych celów osobistych. Cieszę się, że zdrowie publiczne jest coraz bardziej rozpoznawane i cenione w Polsce, język zdrowia publicznego i jego rozumienie nie stanowi już wyłącznie domeny garstki osób, lecz staje się wspólnym mianownikiem dla wielu inicjatyw realizowanych przez różne podmioty publiczne i pozarządowe.

Z pewnością jest to ten obszar działalności publicznej, który zawsze będzie wymagał profesjonalnej, wyspecjalizowanej kadry. Przemiany obserwowane w społeczeństwach rozwiniętych dostarczają nowych zagrożeń i nowych wyzwań, których wystąpienie należy przewidzieć, a następnie skutecznie im sprostać.

Manju Karmacharya, MPH

Graduate of European Public Health program

Before coming to Europe to study public health I received Bachelors' Degree in Nursing, Master Degree in Sociology and Post-basic Diploma in Women's studies in Nepal. I had over 17 years of work experiences in both clinical areas and public health, in national and international organizations, such as UNICEF, WHO and UNFPA. I also worked as a professional nurse in the first Independent Midwifery Unit-Birthing Center in Nepal.

I was accepted to European Public Health program and I graduated with distinctions receiving double Master degree: Europubhealth Master degree in "Public Health" from Sheffield University United Kingdom and the second Master degree in "Health Economics and Governance of Health System" from Jagiellonian University in Krakow.

Completion of this program allowed me to become analytical and strategic thinker which is very important in my current professional career. I am currently working as Adolescent Sexual and Reproductive Health officer in United Nations Population Fund (UNFPA) Country Office for the adolescent and young people in Nepal. I am working closely with the Ministry of Health attempting to develop best strategies that would result in long-term improvement of reproductive health of women.  Two aspects of my studies that were particularly important for my current work in Nepal were a practical placement in WHO in Warsaw and research that I have done when working on my master thesis entitled "A qualitative study on factors influencing the utilization of health facilities during child birth by women of disadvantaged community of Nallu village, Lalitpur, Nepal" that I wrote under supervision of Prof. Grazyna Jasienska from Jagiellonian University, Poland and Prof. Paul Bissell from the University of Sheffield, UK.

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach