Prace dyplomowe - wytyczne, regulamin dyplomowania

Wykaz tematów prac dyplomowych (prace licencjackie i magisterskie), które zostały obronione na WNZ od r. 2011

Regulamin dyplomowania obowiązujący na WNZ UJCM

Informacja o pracach dyplomowych pisanych na zakończenie studiów podyplomowych "Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej", przechowywanych w Bibliotece IZP

Pozostałe informacje dotyczące prac dyplomowych (m.in harmonogram składania prac dyplomowych na WNZ UJCM, przepisy dotyczące procedury antyplagiatowej, wzór upoważnienia do zbierania materiałów do pracy dyplomowej) znaleźć można na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM (w zakładce Dla studentów - studia pierwszego i drugiego stopnia).

Wykaz seminariów dyplomowych organizowanych w roku akademickim 2017/18

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach