Koło Naukowe Ewolucyjnych Podstaw Zdrowia

Medycyna ewolucyjna i ewolucyjne zdrowie publiczne są dziedzinami łączącymi nauki medyczne z biologią ewolucyjną. Takie podejście ma na celu głębsze, niż było to możliwe dotychczas, zrozumienie uwarunkowań stanu zdrowia człowieka, przyczyn chorób oraz opracowanie nowych, bardziej skutecznych terapii i programów profilaktycznych.

Teoria biologii ewolucyjnej wskazuje nowe rozumienie przyczyn chorób, starzenia się organizmu i determinatów długości życia. Podatność na choroby może być m. in. tłumaczona istnieniem kompromisów ewolucyjnych, wynikających z faktu, że dobór naturalny maksymalizuje sukces rozrodczy kosztem zdrowia.

Projekty realizowane w Kole oparte są m. in. o analizy danych pochodzących z długoletnich badań prowadzonych w populacji Beskidu Wyspowego. Realizowane są projekty dotyczące zależności pomiędzy płodnością a zdrowiem, liczebnością i składem rodziny a zdrowiem dzieci, oraz czynników wpływających na wybór partnera. Członkowie Koła w miesiącach wakacyjnych uczestniczą w badaniach prowadzonych w tej populacji.

Przewodniczący koła: Tomasz Nowak
Opiekun koła: prof. dr hab. Grażyna Jasieńska

Link do strony internetowej Koła Naukowego Ewolucyjnych Podstaw Zdrowia

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach