„Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, X Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, „Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”, która organizowana jest przy współudziale Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego.

Cykl konferencji „Kardiologia Prewencyjna” to spotkanie multidyscyplinarne, na które oprócz specjalistów zdrowia publicznego zapraszamy kardiologów, ale także zainteresowanych tematem internistów i lekarzy rodzinnych, pielęgniarki oraz specjalistów z innych dziedzin medycyny i nauk o zdrowiu.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017r. w Krakowie.  Termin zgłaszania streszczeń upływa 30 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej http://www.kardiologiaprewencyjna.eu/

Komitet Organizacyjny Konferencji

Konferencja e-Zdrowie i Telemedycyna

Tematyka konferencji


W dniach 12-13 stycznia 2017 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym, przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja "E-Zdrowie i Telemedycyna" pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka i Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. med. Tomasza Grodzickiego. Organizatorem konferencji był Instytut Zdrowia Publicznego.

Konferencja była poświęcona rozwojowi e-zdrowia oraz telemedycyny. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy zapoznali się z obecnym stanem rynku medycznego, perspektywami rozwoju, a także barierami pojawiającymi się przy świadczeniu usług zdrowotnych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Zaprezentowane rozwiązania dotyczyły regionalnych platform medycznych i ich roli w rozwoju sektora zdrowia publicznego. W trakcie konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji projektów z zakresu e-zdrowia oraz sposobów ich finansowania podzielili się m.in. przedstawiciele władz centralnych, samorządów lokalnych, a także goście z zagranicy.
 
Podczas wydarzenia uczestnicy mogli również poznać od strony praktycznej zasady funkcjonowania podmiotów medycznych w oparciu m. in. o rozwiniętą elektroniczną dokumentację medyczną oraz nowoczesne formy komunikacji z pacjentem.

 

 

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach
 


 

"E-Zdrowie i Telemedycyna"

      

Informacje o konferencji
"E-Zdrowie i Telemedycyna"

ZNOZ patronem medialnym konferencji

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia
patronem medialnym konferencji: