Współpraca z uniwersytetem w Maastricht

Współpraca z uniwersytetem w Maastricht

Współpraca pomiędzy Instytutem Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM z Uniwersytetem w Maastricht w Holandii ma wieloletnią historię. Celem współpracy jest wymiana myśli naukowej oraz doświadczeń w zakresie kształcenia na kierunku zdrowie publiczne. Aktywności obu jednostek w zakresie współpracy polegają na wymianie studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w ramach programu mobilności Erasmus, współpracy doktorantów obu uczelni w postaci seminariów naukowych oraz wymianie pracowników naukowych i wykładowców w ramach programów naukowych studiów i/lub projektów badawczych. Jedną z form współpracy są wizyty studentów Uniwersytetu w Maastricht w Instytucie Zdrowia Publicznego w Krakowie, które odbywają się corocznie. W trakcie wizyt studenci Uniwersytetu w Maastricht i Instytutu Zdrowia Publicznego uczestniczą we wspólnych sesjach wykładowych i warsztatach, w których prowadzącymi są profesorowie z obu Uczelni. Ponadto holenderscy studenci mają okazję zwiedzić krakowskie szpitale i przychodnie, gdzie poznają problemy zarządzania tych jednostek. Organizowane są także sympozja naukowe doktorantów, w czasie których studenci wygłaszają referaty dotyczące ich doktoratów oraz wymieniają się doświadczeniami.