Pokaz specjalny

W trakcie specjalnego pokazu podczas pierwszego dnia konferencji (12.01.2017, godzina 12.15-13:30), przedstawione zostały praktyczne zastosowania rozwiązań z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny, umożliwiające świadczenie nowoczesnych usług zdrowotnych. Demonstracja opierała się na doświadczeniach i osiągnięciach polskiego systemu ochrony zdrowia, inspiracjach pochodzących z innych krajów europejskich przy wykorzystaniu idei koordynowanej opieki zdrowotnej.

Na przykładzie przypadków dwóch pacjentów – kobiety ciężarnej oraz jej dziecka przedstawiona została ścieżka leczenia pacjenta, korzystającego zarówno z podstawowej,  jak  i  specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz z lecznictwa  szpitalnego.  Prezentowany  przebieg  procesu  leczenia  przewidywał  zastosowanie  szerokiej  gamy  rozwiązań  z  zakresu  e-zdrowia  obejmujących  m.in.:  plan  opieki,  opiekę  domową,  badania  diagnostyczne i laboratoryjne, pogłębioną diagnostykę u specjalisty, hospitalizację,a także rehabilitację.

Pokaz  koordynowanej  ścieżki  leczenia  pacjentów  obejmował także przedstawienie rozwiązań telemedycznych  wykorzystywanych obecnie z powodzeniem w  kardiologii,  geriatrii  oraz  położnictwie.  Uczestnicy  mieli  okazję  zapoznać  się  na  miejscu  z  nowymi  możliwościami,  jakie  przed  sektorem  zdrowia  otwiera  obecnie  dynamiczny rozwój technologii zdalnej opieki medycznej.  

Dodatkową   atrakcją   dla   uczestników   była także  możliwość   wykonania   badań  screeningowych podczas konferencji. 

 

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach