Erasmus +

Informacje o Programie Erasmus +

Program wymiany studentów i pracowników uczelni wyższych powstały w roku 1987. Jego zadaniem jest wspieranie międzynarodowej wspołpracy szkół wyższych, poprzez organizowanie wyjazdów zagranicznych studentów i promowanie mobilności pracowników. Polska uczestniczy w programie Erasmus od roku 1998/99.

Wydziałowy Koordynator Europejskich Programów Edukacyjnych:

Mgr Anna Szetela
anna.szetela@uj.edu.pl
tel.: +48 12 433 28 18

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku zdrowie publiczne
Mgr Anna Szetela
anna.szetela@uj.edu.pl
tel.: +48 12 433 28 18

Informacje na temat Programu Erasmus+ można znaleźć na stronach:
www.dwm.uj.edu.pl
http://erasmusplus.org.pl/
www.cirs.pl