Rekrutacja

Studentkom i studentom zdrowia publicznego zapewniamy:

 • nowoczesny i ciekawy program nauczania łączący w sposób zrównoważony wiedzę z zakresu nauk biologicznych i medycznych z wiedzą z dziedziny zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych,
 • zajęcia, wykorzystujące interaktywne metody kształcenia praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów w sferze ochrony zdrowia,
 • kadrę naukowo-dydaktyczną, wnoszącą do nauczania swoje praktyczne doświadczenia z pracy zawodowej w instytucjach ochrony zdrowia, a także praktyczną wiedzę i umiejętności wynikające z zasiadania w gremiach eksperckich i doradczych polskich i międzynarodowych organizacji,
 • praktyki studenckie w zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach administracji publicznej każdego szczebla, fundacjach, stacjach inspekcji sanitarnej, itp.
 • możliwość uczestnictwa w kursach prowadzonych przez europejskie uczelnie (w ramach programu Sokrates).

Magister zdrowia publicznego to tytuł otwierający możliwości zdobycia ciekawej pracy.

Absolwenci kierunku pracują w:

 • Ministerstwie Zdrowia,
 • departamentach zdrowia władz samorządowych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • inspektoratach sanitarno-epidemiologicznych,
 • Agencji Oceny Technologii  Medycznych
 • instytucjach pozarządowych realizujących społeczne programy zdrowotne i kampanie edukacyjne, oraz na kierowniczych stanowiskach szpitalach i przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej,

Kierunek nauczania zdrowie publiczne uzyskał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji (nabór na rok akademicki 2017/2018):
 

Studia stacjonarne

Zdrowie Publiczne - studia stacjonarne I stopnia

Zdrowie Publiczne - studia stacjonarne II stopnia


Studia niestacjonarne (dawne zaoczne)

Zdrowie Publiczne - studia niestacjonarne II stopnia

Studia Podyplomowe

Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej 


We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 19
tel.: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81
fax.: (+48 12) 663 14 34
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona www: www.rekrutacja.uj.edu.pl,
www.erk.uj.edu.pl
Godziny dyżurów: poniedziałek – piątek, 08:00 – 16:00

Kierunki studiów prowadzone w Instytucie Zdrowia Publicznego UJCM

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach