Nasi absolwenci

Nasi absolwenci

ZDROWIE PUBLICZNE jest kierunkiem łączącym w sobie wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, biologicznych i medycznych z wiedzą z dziedziny zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych i psychologii. Student tego kierunku poznaje procesy warunkujące stan zdrowia, metody służące ochronie zdrowia i wzmacnianiu potencjału zdrowotnego społeczeństwa oraz zasady racjonalnego i ekonomicznego stosowania tych metod. Wśród umiejętności praktycznych studenci zdobywają między innymi umiejętność identyfikowania problemów zdrowotnych i wiązania ich z działaniami systemu ochrony zdrowia, rozwiązywania tych problemów na poziomie populacji, posługiwania się przepisami prawnymi i narzędziami zarządczymi w obrębie sektora zdrowotnego.

Absolwenci kierunku pracują w:

  • Ministerstwie Zdrowia,
  • departamentach zdrowia władz samorządowych,
  • Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • inspektoratach sanitarno-epidemiologicznych,
  • Agencji Oceny Technologii  Medycznych
  • instytucjach pozarządowych realizujących społeczne programy zdrowotne i kampanie edukacyjne, oraz na kierowniczych stanowiskach szpitalach i przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej
     

Poznaj sylwetki naszych absolwentów!

 

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach