„Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, X Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, „Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”, która organizowana jest przy współudziale Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego.

Cykl konferencji „Kardiologia Prewencyjna” to spotkanie multidyscyplinarne, na które oprócz specjalistów zdrowia publicznego zapraszamy kardiologów, ale także zainteresowanych tematem internistów i lekarzy rodzinnych, pielęgniarki oraz specjalistów z innych dziedzin medycyny i nauk o zdrowiu.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017r. w Krakowie.  Termin zgłaszania streszczeń upływa 30 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej http://www.kardiologiaprewencyjna.eu/

Komitet Organizacyjny Konferencji

Projekt „PRO-QUO HEALTH"

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że projekt Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „PRO-QUO HEALTH” złożony w odpowiedzi na konkurs pn. „Szkolenia pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia nr POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16” ogłoszony w ramach „V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” został wybrany do dofinansowania.

Celem projektu PRO-QUO HEALTH jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.

Aktywności planowane podczas realizacji projektu zmierzają do poprawy racjonalności wykorzystania zasobów w systemie opieki zdrowotnej i tym samym osiągnięcie lepszej opieki nad pacjentem poprzez podniesienie kompetencji z zakresu oceny technologii medycznej (HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM) pracowników placówek medycznych, organów założycielskich, przedstawicieli NFZ oraz administracji rządowej. Dodatkowym elementem działań jest wyeliminowanie zachowań korupcyjnych i utrwalenie pozytywnych wzorców reagowania w przypadku występowania zjawisk niepożądanych.

Cele będą realizowane przez szkolenia typu e-learning, kursy stacjonarne oraz studia podyplomowe. O szczegółowych działaniach w ramach projektu będziemy informować na stronie internetowej Instytutu.

 

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach
 


 

"E-Zdrowie i Telemedycyna"

      

Informacje o konferencji
"E-Zdrowie i Telemedycyna"

ZNOZ patronem medialnym konferencji

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia
patronem medialnym konferencji: