„Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, X Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, „Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”, która organizowana jest przy współudziale Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego.

Cykl konferencji „Kardiologia Prewencyjna” to spotkanie multidyscyplinarne, na które oprócz specjalistów zdrowia publicznego zapraszamy kardiologów, ale także zainteresowanych tematem internistów i lekarzy rodzinnych, pielęgniarki oraz specjalistów z innych dziedzin medycyny i nauk o zdrowiu.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017r. w Krakowie.  Termin zgłaszania streszczeń upływa 30 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej http://www.kardiologiaprewencyjna.eu/

Komitet Organizacyjny Konferencji

Wspomnienie o profesor Annie Międzobrodzkiej

     Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Zdrowia Publicznego, a szczególnie pracownicy Zakładu Żywienia Człowieka z żalem i smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci w dniu 13 lutego 2017r.  Pani Prof. dr hab. Anny Międzobrodzkiej. Pani Profesor jako wieloletni pracownik i kierownik Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w 1997 roku podjęła się trudu utworzenia Zakładu Żywienia Człowieka, działającego w ramach Instytutu Zdrowia Publicznego na nowo powstałym Wydziale Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1997-2002 była pierwszym kierownikiem Zakładu Żywienia Człowieka i przygotowywała dr Beatę Piórecką do podjęcia pracy naukowej. W pamięci pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego zostanie Pani Profesor jako osoba otwarta i życzliwa ludziom, a także wspaniały Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń studentów. Pani Profesor Anna Międzobrodzka była również wyjątkowym opiekunem i wychowawcą dla szerokiego grona pracowników naukowych, m.in. była recenzentem pracy doktorskiej obecnego Kierownika Zakładu  Prof. dr hab. n. farm. Małgorzaty Schlegel-Zawadzkiej.

    Dziękujemy Pani Profesor za wsparcie i życzliwość! Pani Profesor Anna Międzobrodzka pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

 

 

Projekty - logo

logo projektu EuroPubHealth. Kliknij tutaj, żeby uzyskać więcej informacji o studiach
 


 

"E-Zdrowie i Telemedycyna"

      

Informacje o konferencji
"E-Zdrowie i Telemedycyna"

ZNOZ patronem medialnym konferencji

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia
patronem medialnym konferencji: