Dyżury pracowników

Zakład Promocji Zdrowia

Dr hab. Mariusz Duplaga

Mgr Marcin Grysztar      

czwartek: 12.45-15.45
pokój: 144

poniedziałek: 11.00-14.00
pokój: 144

 

 

Mgr Sylwia Wójcik

Mgr Agnieszka Kopeć   

wtorek:12.00 - 15.00
pokój: 125

piątek: 11.15-12.45
pokój: 125

 

 

Mgr Anna Tubek

 

wtorek: 12.00 - 15.00
pokój: 144

 

     

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk Dr Barbara Zawadzka                     

czwartek: 13.00-14.30
pokój: 121

środa: 11.30-13.00 oraz
po uprzednim kontakcie mailowym

pokój 132

 

 

Dr Alicja Domagała

Dr  Marcin Kautsch  

czwartek: 9.00 -10.00
11.00- 13.00
pokój: 132

poniedziałek: 13.30 - 15.00
pokój 135

 

 

Dr Iwona Kowalska - Bobko
 

dr Maciej Rogala
pokój: 104

środa: 8.15-9.45
czwartek: 8.15-9.45
pokój: 103

środa:  11.00 - 13.00 oraz
po uprzednim kontakcie mailowym

 

 

Dr Paweł Lipowski
pokój: 135

Dr Stojgniew J. Sitko  

poniedziałek: 17.30 – 19.00

środa: 11.00 - 14.00
pokój: 137

 

 

Mgr Katarzyna Badora - Musiał      

Mgr Anna Szetela   

środa: 12.00-15.00
pokój: 104

poniedziałek: 14:45 - 17:45
pokój: 101

 

 

Mgr Michał Zabdyr-Jamróz 

 

pokój: 103

 

 

Zakład Zdrowia i Środowiska

Prof. dr hab.
Grażyna Jasieńska

Dr Andrzej Galbarczyk                   

poniedziałek :13.00-14.45
wtorek : 11.30-13.00
pokój: 135

wtorek: 11.30-13.00
czwartek: 11.30-13.00
pokój: 142

 

 

Dr Ilona Nenko

Dr Bartosz Balcerzak

 

poniedziałek: 10.00 - 13.00
pokój: 129

 

 

Dr Marta Malinowska-Cieślik

Dr Monika Ścibor     

poniedziałek:13.30-16.30

wtorek: 15.45-18.45
pokój: 129

 

 

Dr Urszula Marcinkowska-Trimboli

Mgr Magdalena Klimek

 

wtorek: 11.30-14.30
pokój: 142

   

Zakład Żywienia Człowieka

Prof. dr hab.
Małgorzata Schlegel-Zawadzka

 Dr Beata Piórecka                       


pokój: 133

poniedziałek: 8.00-11.00
pokój: 133

 

 

Dr Jaśmina Żwirska

Mgr Paweł Jagielski 

środa: 8.00-9.30
pokój: 133

pokój: 133

 

 

Dr Ewa Błaszczyk-Bębenek

 

środa: 14.30-16.00
pokój: 133

 

Zakład Gospodarki Lekiem

Prof. dr hab. Andrzej Pilc Dr Tomasz Bochenek

poniedziałek: 14.00-17.00
pokój: 146

poniedziałek: 08:30-11:30

oraz po uprzednim
kontakcie emailowym
pokój: 146

 

 

Dr Paweł Kawalec 

Mgr Rafał Nowak    

środa: 15.00-18.00
pokój: 146

piątek: 8.30-11.30
pokój: 146

Zakład Informacji Naukowej

Dr hab. Barbara Niedźwiedzka

Mgr Maja Nowak-Bończa   

wtorek: 13.30-15.00
pokój: 106

poniedziałek: 11.15-14.45
pokój: 105

 

 


Mgr Ewa Dobrogowska-Schlebusch

 

dyżur we wrześniu:

6.09 (środa), 11.09 (poniedziałek): 10.30-13.30
pokój: 105

 

Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych

Dr hab. Wojciech Trąbka 

Mgr Krzysztof Gajda      

środa: 13.00-16.00
pokój: 27

środa: 12.00-15.00
pokój: 25

 

 

Mgr Mariusz Kielar   

Dr Artur Romaszewski 

środa: 12.00-15.00
pokój: 25

środa: 12.00-15.00
pokój: 25

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych

Prof. dr hab.  Andrzej Pająk

Dr Agnieszka Micek            

wtorek: 13.30-14.30
piątek: 12.30-14.00
pokój: 113.

czwartek: 11.24-14.45

 

 

Dr Roman Topór-Mądry

Dr Urszula Stepaniak

Środa: 10.30-13.30

środa: 11:30-13.00
piątek: 14.00-15.30

 

 

Dr Renata Wolfshaut-Wolak

Dr Krystyna Szafraniec

poniedziałek: 14.00 - 15.00
środa: 12.00 - 13.00

wtorek: 13.30-15.00
czwartek : 13.30-15.00

 

 

Dr Agnieszka Besala

Dr Magdalena Kozela

środa: 13.30-15.00

wtorek: 13.00-14.30

 

 

Mgr Maciej Polak    

 

wtorek: 13.00-16.00

 

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

Prof. dr hab.
Stanisława Golinowska
   

Dr Ewa Kocot                                                

czwartek: 11.00-13.00

13.03.-05.05
wtorek
13.00-16.00
08.05-30.09
czwartek
12.00-15.00

pokój: 4

 

 

 

 

Dr Marzena Tambor  

Dr hab. Christoph Sowada

czwartek: 15:00 - 18:00
pokój:4

czwartek: 10:00-11:30

oraz po uprzednim kontakcie emailowym
pokój:139

 

 

Dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk   

Dr Katarzyna Kissimova-Skarbek

urlop macierzyński

czwartek: 11.30-13.45
pokój: 4

 

 

Mgr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska        

Dr Przemysław Szetela    
  

30.03-19.04

czwartek

14.45-17.45

20.04-21.06

czwartek

9.30-11.30

16.30-17.30

22.06-30.09

czwartek

15.00-18.00


pokój: 4

czwartek: 16.45-19.45
pokój: 4