Australian-European Public Health Education

AUS-EUphe

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem wymiany partnerskiej pomiędzy 4 europejskimi i 4 australijskimi uniwersytetami kształcącymi w zakresie zdrowia publicznego. Jego celem jest wzmocnienie możliwości edukacyjnych w tym zakresie, w szczególności wsparcie międzynarodowego i międzykulturowego podejścia do nauczania i praktyk w zdrowiu publicznym. Planowany czas trwania projektu obejmuje 3 lata, od 1 października 2008 do 30 września 2011, w tym czasie partnerzy oferują różnorodne szkolenia odnoszące się do zdrowia publicznego, prowadzone w języku angielskim. Wymiana obejmie po 40 studentów z obu stron: australijskiej i europejskiej. Wymiana personelu dotyczy zarówno nauczycieli, jak i personelu administracyjnego. Wypracowane wspólnie materiały dydaktyczne obejmować będą zagadnienia zdrowia w ujęciu międzynarodowym, równości w zdrowiu i praw człowieka, aspektów kulturowych oraz różnorodnych metod badawczych. Właśnie włączenie do integralnych treści nauczania w międzynarodowym zdrowiu publicznym zagadnień wielokulturowego spojrzenia na etykę i prawa człowieka jest szczególnie cennym elementem ujętym w projekcie.
Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie międzynarodowego rozumienia globalnych zagadnień zdrowia publicznego, rozszerzenie nauczania, wymiana materiałów dydaktycznych oraz rozwój więzi pomiędzy ośmioma szkołami zdrowia publicznego. Wymiana studentów oraz wykładowców umożliwi rozwój wielokulturowego spojrzenia na wykonywanie zadań z zakresu zdrowia publicznego, a stworzenie nowych więzi umożliwi w przyszłości dalsze wspólne przedsięwzięcia i wymianę studentów i naukowców, a wymiana intelektualna i kulturalna wzmocni ich doświadczenie i kwalifikacje.

Koordynatorem projektu jest University of Applied Sciences (HAW) Hamburg, Niemcy, a w skład konsorcjum wchodzą:

Australia:
Griffith University (Queensland) (jako instytucja wiodąca) - www.griffith.edu.au
Deakin University (Victoria) - www.deakin.edu.au/hmnbs/hsd
Flinders University (South Australia) – www.flinders.edu.au
Curtin University (Western Australia) - www.curtin.edu.au

Unia Europejska:
University of Applied Sciences (HAW) Hamburg, Niemcy (jako instytucja wiodąca);
Kaunas University of Medicine (KUM) Kowno, Litwa;
Uniwersytet Jagielloński (JU), Kraków, Polska;
University of Southern Denmark (SDU), Campus Esbjerg, Dania.