Australian-European Public Health Education

AUS-EUphe

Projekt był wspólnym przedsięwzięciem wymiany partnerskiej pomiędzy 4 europejskimi i 4 australijskimi uniwersytetami kształcącymi w zakresie zdrowia publicznego. Jego celem było wzmocnienie możliwości edukacyjnych w tym zakresie, w szczególności wsparcie międzynarodowego i międzykulturowego podejścia do nauczania i praktyk w zdrowiu publicznym.

Projekt trwał 3 lata, od 1 października 2008 do 30 września 2011, w tym czasie partnerzy oferowali różnorodne szkolenia odnoszące się do zdrowia publicznego, prowadzone w języku angielskim. Wymiana obejmowała po 40 studentów z obu stron: australijskiej i europejskiej. Wymiana personelu dotyczyła zarówno nauczycieli, jak i personelu administracyjnego. Wypracowane wspólnie materiały dydaktyczne obejmowały zagadnienia zdrowia w ujęciu międzynarodowym, równości w zdrowiu i praw człowieka, aspektów kulturowych oraz różnorodnych metod badawczych.

Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie międzynarodowego rozumienia globalnych zagadnień zdrowia publicznego, rozszerzenie nauczania, wymiana materiałów dydaktycznych oraz rozwój więzi pomiędzy ośmioma szkołami zdrowia publicznego.

Koordynatorem projektu był University of Applied Sciences (HAW) Hamburg, Niemcy, a w skład konsorcjum wchodziły:

Australia:
Griffith University (Queensland) (jako instytucja wiodąca) - www.griffith.edu.au
Deakin University (Victoria) - www.deakin.edu.au/hmnbs/hsd
Flinders University (South Australia) – www.flinders.edu.au
Curtin University (Western Australia) - www.curtin.edu.au

Unia Europejska:
University of Applied Sciences (HAW) Hamburg, Niemcy (jako instytucja wiodąca);
Kaunas University of Medicine (KUM) Kowno, Litwa;
Uniwersytet Jagielloński (JU), Kraków, Polska;
University of Southern Denmark (SDU), Campus Esbjerg, Dania.